Jouw arbeidsovereenkomst kan eindigen door ontslag of van rechtswege (dan verloopt het tijdelijke contract en hoeft er niets op papier gezet te worden). Als werknemer heb je bepaalde rechten op basis van het Nederlandse arbeidsrecht. Hierdoor kan je niet zomaar ontslagen worden. Een werkgever moet zich bij ontslag aan hele specifieke regels houden. Sommige werknemers hebben zelfs ontslagbescherming. Helaas houden werkgevers zich niet altijd even goed aan de regels. Houdt dus altijd zelf ook goed in de gaten of alles wel op de juiste manier verloopt.

Schriftelijke bevestiging beëindiging arbeidsovereenkomst

Zodra je ontslagen wordt, moet de werkgever dit altijd direct schriftelijk aan je bevestigen. Heb je een schriftelijke bevestiging van jouw ontslag of een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Dan adviseren wij je die te laten beoordelen door een ontslagspecialist. De specialist bekijkt dan of het document aan alle eisen voldoet en je hiermee ook je recht op een WW-uitkering kunt behouden. Ook is het belangrijk om te bekijken of je eventueel een transitievergoeding mag vragen en of de voorgestelde transitievergoeding redelijk is.

Tip: Krijg je niets op papier en moet je wel vertrekken van je werkplek? Neem dan direct contact op met een juridisch adviseur en blijf vooral op je werk.

Transitievergoeding

De werkgever is bij ontslag aan verschillende voorwaarden en procedures gebonden en moet in veel gevallen een transitievergoeding (voorheen ontslagvergoeding) betalen. De vergoeding wordt berekend aan de hand van een speciale formule. Of en hoeveel  je uiteindelijk krijgt, is afhankelijk van veel factoren. Win daarom altijd juridisch advies in voor het beste resultaat.

Ontslagsituaties

Ga altijd na of jouw ontslag terecht is. Jouw werkgever kan niet zomaar roepen dat je bent ontslagen. Hij moet hier een goede reden voor hebben!

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen:

  • Jouw arbeidsovereenkomst wordt door je werkgever opgezegd na toestemming (ontslagvergunning) van het UWV WERKbedrijf, het voormalige CWI (Centrum voor Werk en Inkomen).
  • Jouw arbeidsovereenkomst wordt door de kantonrechter ontbonden.
  • Jouw arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege, jouw contract voor bepaalde tijd eindigt.
  • Jouw arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden.
  • Je wordt ontslagen in de proeftijd.
  • Je wordt op staande voet ontslagen.
  • Je wordt ontslagen omdat de werkgever failliet gaat.
  • Je dient zelf je ontslag in.

Ben je ontslagen of denk je ontslagen te worden? Vraag juridisch advies aan. Wij staan je graag bij in dit moeilijke traject.