Krijg je ontslag, dan krijg je bijna altijd een transitievergoeding. Deze wordt bepaald aan de hand van jouw salaris en het aantal dienstjaren. Heeft de werkgever echter de nodige steken laten vallen, is het ontslag volkomen onterecht of is de werkgever schuldig aan jouw ontslag? Dan is de werkgever verwijtbaar en kan je via de kantonrechter wellicht nog een extra schadevergoeding krijgen. Dit heet de billijke vergoeding.  

Billijke vergoeding is schadevergoeding

De billijke vergoeding kun je eigenlijk zien als een soort schadevergoeding. Deze vergoeding kun je dan ook alleen krijgen als de werkgever zich niet als een goede werkgever gedraagt. Het ontslag is eigenlijk het gevolg van het gedrag van de werkgever. In dat geval kan de kantonrechter besluiten om jou een extra schadevergoeding toe te kennen. 

Is er bijvoorbeeld een arbeidsconflict ontstaan door onbehoorlijk gedrag van de werkgever, is er sprake van discriminatie, komt de werkgever zijn verplichtingen niet na of komt de werkgever met valse redenen voor het ontslag, dan kunnen dit goede redenen zijn om een billijke vergoeding te eisen.

Hoogte billijke vergoeding

De hoogte van de vergoeding bepaalt de rechter. Er zijn geen wettelijke regels over de hoogte van het bedrag. Een rechter heeft dus alle vrijheid om de hoogte hiervan te bepalen. 

Wil jij weten of je wellicht een billijke vergoeding kan krijgen of heb je hulp nodig bij het ontslag? Wij helpen je graag!

Of bel ons voor vragen op 088-6002800
gebruikelijke belkosten

Hoogste billijke vergoeding

De hoogste billijke vergoeding die tot nu toe is toegekend was ruim een miljoen euro. Dit bedrag moest door John de Mol betaald worden aan een ontslagen Talpa directeur.

In dit geval gaf De Mol aan dat er sprake was van disfunctioneren en ontsloeg de creatief directeur. Hierbij ging hij iets te kort door de bocht. De werknemer werd te snel op straat gezet. Er was vanuit de werkgever geen moeite gedaan om de directeur beter te laten functioneren. Ook werd de directeur niet goed begeleid in een verbetertraject. Een goede reden voor de rechter om een extra vergoeding toe te wijzen.

Natuurlijk is dit wel een uitzondering. Gemiddeld liggen de vergoedingen die worden toegekend tussen de nul tot 530.000 euro.

Kom jij in aanmerking?

Heb je te maken met ontslag en heb je het idee dat jouw werkgever verwijtbaar is? Misschien kom je dan wel in aanmerking voor een billijke vergoeding. Neem hierover gerust contact op met onze juridische medewerkers. Zij spreken de zaak met je door en kunnen goed inschatten wat jouw mogelijkheden zijn. Advies van onze medewerkers is helemaal gratis!