Krijg je ontslag, dan krijg je bijna altijd een transitievergoeding. Deze wordt bepaald aan de hand van jouw salaris en het aantal dienstjaren. Heeft de werkgever echter de nodige steken laten vallen, is het ontslag volkomen onterecht of is de werkgever schuldig aan jouw ontslag? Dan is de werkgever verwijtbaar en kan je via de kantonrechter wellicht nog een extra schadevergoeding krijgen. Deze vergoeding noemen we de billijke vergoeding.  

Billijke vergoeding is schadevergoeding

De billijke vergoeding kun je zien als een soort schadevergoeding. Deze vergoeding krijg je alleen als de werkgever ernstig verwijtbaar of nalatig is geweest. Is er bijvoorbeeld een arbeidsconflict ontstaan door onbehoorlijk gedrag van de werkgever, is er sprake van discriminatie, komt de werkgever zijn verplichtingen niet na of komt de werkgever met valse redenen voor het ontslag, dan kunnen dit goede redenen zijn om een billijke vergoeding te eisen. De kantonrechter is degene die besluit of de werkgever jou een extra schadevergoeding moet toekennen. Ook besluit de kantonrechter hoe hoog de vergoeding wordt. 

Hoogte billijke vergoeding

De hoogte van de vergoeding bepaalt de rechter. Er zijn geen wettelijke regels over de hoogte van het bedrag. Een rechter heeft dus alle vrijheid om de hoogte hiervan te bepalen. Als de werkgever het echt bont heeft gemaakt kan het bedrag behoorlijk oplopen. 

Wil jij weten of je wellicht een billijke vergoeding kan krijgen of heb je hulp nodig bij het ontslag? Wij helpen je graag!

Of bel ons voor vragen op 088-6002800
gebruikelijke belkosten

Schending wederindiensttredingsvoorwaarde

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen mag binnen 26 weken na het ontslag niemand anders voor dezelfde functie worden aangenomen. De enige die voor de functie mag worden aangenomen is de ontslagen werknemer zelf. Dit heet de wederindiensttredingsvoorwaarde. Wanneer de werkgever zich hier niet aan houdt dan kan de kantonrechter een billijke vergoeding toekennen aan de ontslagen werknemer.

Vervanging van de vernietiging van de opzegging

In sommige gevallen vraagt de werknemer aan de kantonrechter om de opzegging te vernietigen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de werkgever in strijd met het opzegverbod heeft opgezegd. Soms is het, door alles wat er gebeurd is, geen goed idee om de werknemer weer bij de werkgever aan de slag te laten gaan. In plaats van de arbeidsrelatie te herstellen, kan de werkgever ervoor kiezen om een billijke vergoeding toe te kennen.

Recht op een billijke vergoeding?

Heb je te maken met ontslag en heb je het idee dat jouw werkgever verwijtbaar is? Misschien kom je dan wel in aanmerking voor een billijke vergoeding. Neem hierover gerust contact op met onze juridische medewerkers. Zij spreken de zaak met je door en adviseren welke juridische vervolgstappen verstandig zijn.