Welke type dienstverbanden zijn er?

Als werknemer ben je in dienst bij de werkgever. Je spreekt dan van een dienstverband. De afspraken over het dienstverband staan in een arbeidsovereenkomst. Een dienstverband kan verschillende vormen hebben. Deze dienstverbanden zijn mogelijk:

  • tijdelijk dienstverband (parttime of fulltime)
  • vast dienstverband (parttime of fulltime)
  • min-maxcontract
  • 0-uren contract

Tijdelijk dienstverband

Bij de meeste werkgevers begin je met een tijdelijk dienstverband. Dit noem je ook wel een contract voor bepaalde tijd. Vaak krijg je eerst een halfjaar- of jaarcontract. Dit houdt in dat je voor die periode in dienst bent en dat daarna gekeken wordt of je contract wordt verlengd. Een tijdelijk contract kan voor een jaar zijn, maar ook voor een paar maanden of zelfs een paar dagen. Het contract eindigt automatisch op de afgesproken datum. Wel is de werkgever verplicht minimaal een maand van tevoren schriftelijk aan te geven dat het contract niet wordt verlengd. Dit heet de aanzegtermijn. Houdt de werkgever zich hier niet aan, dan is hij jou een maand extra loon verschuldigd. Een tijdelijk contract mag niet zomaar tussentijds worden opgezegd. Mocht de werkgever toch tussentijds willen ontbinden, dan moet dit door middel van een vaststellingsovereenkomst met de bijbehorende ontslagvergoeding en opzegtermijn of op staande voet als er sprake is van een dringende reden.

Vast dienstverband

Wil de werkgever je na drie tijdelijke contracten of drie jaar tijdelijk dienstverband nog in dienst houden, dan moet hij je een vast contract geven. Sommige werkgevers geven werknemers al eerder een vast contract. Een vast contract wordt ook wel een contract voor onbepaalde tijd genoemd. Heb je een vast contract en wil de werkgever je ontslaan, dan kan dit alleen met wederzijds goedvinden, met een ontslagvergunning van het UWV, via de kantonrechter of via ontslag op staande voet.

Parttime dienstverband

Als je minder dan 36-40 uur per week werkzaam bent bij de werkgever, dan spreek je van een parttime dienstverband. Dit wordt ook wel deeltijd werken genoemd. Het minimale aantal uren is 12 uur. Het aantal uren dat je moet werken staan in het arbeidscontract. Vaak worden hier ook de werkdagen en werktijden in afgesproken.

Min-maxcontract

Er bestaan ook andere dienstverbanden. Zo is er het min-maxcontract, waarbij een minimum en een maximum aantal te werken uren wordt vastgesteld. Het minimum aantal uren wordt altijd uitbetaald of de medewerker nu wordt ingedeeld of niet. Dit zijn de zogenaamde “garantie-uren”.

0-uren contract

Als je in dienst bent, zonder dat er een uren-afspraak is gemaakt, houdt dat in dat er sprake is van een 0-uren contract. Wil de werkgever dat je komt werken, dan wordt je opgeroepen. Je bent dan ook verplicht te komen werken als je wordt opgeroepen. Hier staat wel tegenover dat je als werknemer goed beschermd bent. Zo word je bij ziekte gewoon doorbetaald. Werkgevers denken nog wel eens dat ze een werknemer met een 0-uren contract niet hoeven te ontslaan. Vaak gaan werkgevers ervan uit dat ze diegene gewoon niet meer oproepen. Dit is niet toegestaan. De werknemer moet via de officiële weg ontslagen worden. Tot die tijd kun je ook geen WW-uitkering aanvragen.