Als de werkgever jou wil ontslaan is het belangrijk om hier nooit zomaar mee akkoord te gaan. Het is van belang dit altijd aan te vechten. Maak je namelijk geen bezwaar tegen het ontslag, dan was je het er schijnbaar mee eens. In dat geval ben je verwijtbaar werkeloos en kun je geen uitkering krijgen. Ontslag aanvechten is dus van belang voor het behouden van je recht op WW.

Op welke manier ontslag aanvechten?

Ontslag aanvechten kan op verschillende manieren. De manier waarop je je ontslag kan aanvechten is afhankelijk van de manier waarop de werkgever je wil ontslaan. Gaat het in goed overleg en wil je zelf eigenlijk ook weg, dan is er eigenlijk niet echt sprake van aanvechten, maar gaat het meer over onderhandelen over de voorwaarden. Het is wel belangrijk dat er in de vaststellingsovereenkomst duidelijk komt te staan dat jij het er niet mee eens bent en dat het initiatief bij de werkgever ligt. Bij een UWV-procedure krijg je van het UWV een oproep om een bezwaar in te dienen. Maak hier altijd gebruik van. Bij ontslag via de kantonrechter krijg je zowel schriftelijk als mondeling de kans om jouw kant van het verhaal te vertellen.

Stap 1 van het ontslag aanvechten begint met een simpele brief. Stuur de brief aangetekend naar je werkgever. Geef in de brief aan dat het niet eens bent met het ontslag en dat je beschikbaar bent voor werk.  Stap twee hangt af van de wijze waarop je ontslagen wordt (UWV, kantonrechter of met wederzijdsgoedvinden).

Ontslag via het UWV

In dit geval krijg je van het UWV de mogelijkheid om een verweerschrift in te dienen. Hierin kan je aangeven waarom je niet ontslagen moet worden en kan je de motivaties van de werkgever ontkrachten. Gaat het UWV toch akkoord met het ontslag, maar weet je zeker dat het ontslag onterecht is? Dan is het mogelijk om in hoger beroep te gaan. Op die manier kan je proberen je baan te behouden of je kunt proberen een hogere transitievergoeding te krijgen.

Ontslag via de kantonrechter

Ook via de kantonrechter kun je het ontslag aanvechten. Dit gaat in eerste instantie schriftelijk en later mondeling. Aan de hand van jouw verhaal en dat van de werkgever zal de kantonrechter een bindend besluit nemen. Ook hier is het mogelijk om in hoger beroep te gaan.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Bij het ontslag met wederzijds goedvinden proberen jij en de werkgever samen tot afspraken te komen. Denk bij het maken van deze afspraken vooral aan jezelf en je toekomst. In deze situatie is het ieder voor zich en moet je zelf proberen om hier zo goed mogelijk uit te komen. Natuurlijk kun je ook iemand in de arm nemen om je hierbij te helpen. Dit is zeker verstandig. Een specialist zal zich 100% inzetten voor jouw belangen en ervoor zorgen dat je hier zo goed mogelijk uitkomt.

Hulp ontslag aanvechten

In veel gevallen is het niet verstandig zelf het ontslag aan te vechten. Emoties spelen mee en het ontbreekt vaak aan kennis. Laat je goed informeren en schakel hulp in als dit nodig is. Arbeidsrecht advocaten kosten misschien geld, maar vaak verdient zich dit terug. Daarnaast vergoeden werkgevers vaak een groot deel van de juridische kosten.

Gratis juridisch advies!

Onze medewerkers kunnen goed inschatten of er extra hulp nodig is en welke hulp bij jouw situatie past. Neem gerust contact op om jouw situatie door te spreken. Heb je een rechtsbijstandsverzekering, dan kun je hen bellen om je te helpen. Toch kan het verstandig zijn om gebruik te maken van je recht op vrije advocaatkeuze. Een eigen advocaat levert vaak betere resultaten op. Lees hier meer over op de pagina Vrije Advocaatkeuze.

Wil je contact met een goede jurist of advocaat om je bij te staan? Neem dan even contact op met onze juridische adviseurs. Zij helpen je graag verder.

Ontslag op staande voet aanvechten

Ontslag op staande voet aanvechten is een ander verhaal.  Je raakt bij ontslag op staande voet direct je inkomen kwijt en hebt geen recht op een uitkering. In dit geval is het verweer extra belangrijk. Ook al heb je iets gedaan wat eigenlijk niet door de beugel kon, in sommige gevallen is het toch nog mogelijk je recht op een WW-uitkering te behouden. Neem in het geval van ontslag op staande voet zo snel mogelijk contact op met onze medewerkers. Zij zullen adviseren hoe je het beste kunt reageren en welke vervolgstappen mogelijk zijn.

 

1012 klanten beoordelen de NAB met gemiddeld een 8,6.