“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontslag aanvechten

  • Maak altijd bezwaar tegen je ontslag.
  • Word je op staande voet ontslagen? Schakel dan direct hulp in!
  • Heb je juridische hulp nodig? Wij helpen je graag verder.
9,4
Klanten vertellen

683 beoordelingen

Lees voor

Als de werkgever jou wil ontslaan is het belangrijk om hier nooit zomaar mee akkoord te gaan. Maak altijd bezwaar! Doe je dat niet, dan was je het er schijnbaar mee eens. In dat geval ben je verwijtbaar werkeloos en kun je geen uitkering krijgen. Het aanvechten van je ontslag is dus van belang voor het behouden van je recht op WW.

Op welke manier ontslag aanvechten?

Ontslag aanvechten kan op verschillende manieren. De manier waarop je je ontslag kan aanvechten is afhankelijk van de manier waarop de werkgever je wil ontslaan. Gaat het in goed overleg en wil je zelf eigenlijk ook weg, dan is er eigenlijk niet echt sprake van aanvechten, maar gaat het meer over onderhandelen over de voorwaarden. Het is wel belangrijk dat er in de vaststellingsovereenkomst duidelijk komt te staan dat jij het er niet mee eens bent en dat het initiatief bij de werkgever ligt. Bij een UWV-procedure krijg je van het UWV een oproep om een bezwaar in te dienen. Maak hier altijd gebruik van. Bij ontslag via de kantonrechter krijg je zowel schriftelijk als mondeling de kans om jouw kant van het verhaal te vertellen.

Stap 1 van het ontslag aanvechten begint met een simpele brief. Stuur de brief aangetekend naar je werkgever. Geef in de brief aan dat het niet eens bent met het ontslag en dat je beschikbaar bent voor werk. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief om bezwaar te maken tegen ontslag.

Stap twee hangt af van de manier waarop je ontslagen wordt (UWV, kantonrechter of met wederzijds goedvinden).

voorbeeldbrief bezwaar tegen ontslag

Download onze voorbeeldbrief om bezwaar te maken tegen jouw ontslag!

Of bel ons voor vragen op 088-6002800
gebruikelijke belkosten

Ontslag via het UWV

Gaat het niet goed met het bedrijf waar je werkt en moeten er mensen uit, dan gaat het ontslag via het UWV. Ook als je langer dan twee jaar ziek bent, kan je werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Wordt er voor jou een ontslagvergunning aangevraagd, dan krijg je van het UWV de mogelijkheid om een verweerschrift in te dienen. Hierin kan je aangeven waarom je niet ontslagen moet worden en kan je de motivaties van de werkgever ontkrachten. Gaat het UWV toch akkoord met het ontslag, maar weet je zeker dat het ontslag onterecht is? Dan is het mogelijk om in hoger beroep te gaan. Zo kan je proberen je baan te behouden of je kunt proberen een hogere transitievergoeding te krijgen.

Ontslag via de kantonrechter

Gaat het om disfunctioneren of is er een discussie over ontslag op staande voet, dan kom je bij de kantonrechter terecht. Ook bij de kantonrechter kun je het ontslag aanvechten. Dit gaat in eerste instantie schriftelijk en later mondeling. Aan de hand van jouw verhaal en dat van de werkgever zal de kantonrechter een besluit nemen. Ook hier is het mogelijk om in hoger beroep te gaan.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Bij het ontslag met wederzijds goedvinden proberen jij en de werkgever samen tot afspraken te komen. Denk bij het maken van deze afspraken vooral aan jezelf en je toekomst. In deze situatie is het ieder voor zich en moet je zelf proberen om hier zo goed mogelijk uit te komen. Natuurlijk kun je ook iemand in de arm nemen om je hierbij te helpen. Dit is zeker verstandig, want onderhandelen is best lastig. Een specialist zal zich 100% inzetten voor jouw belangen en ervoor zorgen dat je hier zo goed mogelijk uitkomt.

Tip:
Hebben jij en de werkgever besloten om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan? Zorg er dan voor dat de werkgever een eerste voorstel op papier zet. Aan de hand van dit voorstel kun je een goed beeld krijgen van de plannen van de werkgever en kunnen wij bekijken op welke vlakken je kunt gaan onderhandelen.

Collectief ontslag

Worden er twintig mensen of meer ontslagen? Dan heb je het over een collectief ontslag. In dat geval moet de werkgever met een sociaal plan komen. De meeste werkgevers betrekken de vakbonden bij het opstellen van het sociaal plan. Zij proberen een zo goed mogelijke regeling voor de werknemers uit te onderhandelen. Toch valt er soms nog wel meer uit te halen. Laat daarom jouw voorstel altijd even checken door een specialist. Meestal stelt de werkgever ook een bedrag voor juridische kosten beschikbaar. Maak daar zeker gebruik van.

Ontslag directeur

Ben jij directeur of statutair directeur? Dan zitten er andere haken en ogen aan het ontslag. Neem in dat geval altijd een specialist in de arm om je te helpen!

Ontslag op staande voet aanvechten

Ontslag op staande voet aanvechten is een ander verhaal.  Je raakt bij ontslag op staande voet direct je inkomen kwijt en hebt ook meteen geen recht meer op een uitkering. Dit heeft dus nogal wat gevolgen. In dit geval is het verweer extra belangrijk. Ook al heb je iets gedaan wat eigenlijk niet door de beugel kon, in sommige gevallen is het toch nog mogelijk je recht op een WW-uitkering te behouden. Neem in het geval van ontslag op staande voet zo snel mogelijk contact op met onze medewerkers. Zij zullen adviseren hoe je het beste kunt reageren en welke vervolgstappen mogelijk zijn.

Hulp nodig bij ontslag aanvechten

In veel gevallen is het niet verstandig zelf het ontslag aan te vechten. Emoties spelen mee en het ontbreekt vaak aan kennis. Laat je goed informeren en schakel hulp in als dit nodig is. Arbeidsrecht advocaten kosten misschien geld, maar vaak verdient zich dit terug of worden de kosten grotendeels bij de werkgever neergelegd. Daarnaast zijn er ook veel werkgevers die uit zichzelf al aangeven dat zij een deel van de juridische kosten zullen vergoeden. Lukt dit niet, dan kan de advocaat altijd nog de bruto-nettomethode toepassen om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Juridisch advies op maat!

Op onze site vind je heel wat tips over ontslag. Maar omdat geen enkele situatie hetzelfde is, geven wij je ook graag persoonlijk advies. Onze medewerkers kunnen goed inschatten of er extra hulp nodig is en welke hulp bij jouw situatie past. Neem gerust contact op om jouw situatie door te spreken. Heb je een rechtsbijstandsverzekering, dan kun je hen bellen om je te helpen. Toch kan het verstandig zijn om gebruik te maken van je recht op vrije advocaatkeuze. Een eigen advocaat levert vaak betere resultaten op.

Meer informatie