Ontslag tijdens ziekte is niet zomaar mogelijk. Als je ziek bent heb je ontslagbescherming. De werkgever mag je in zo’n geval niet zomaar ontslaan.

In sommige gevallen is wel ontslag tijdens ziekte mogelijk namelijk:

Ontslag tijdens ziekte in de proeftijd

Ziek of niet, in de proeftijd mag de werkgever gewoon tot ontslag overgaan. Het ontslag mag echter niets te maken hebben met het ziek zijn. Als de werkgever aangeeft dat dit toch de reden is, dan kun je het ontslag aanvechten.

Verloop contract voor bepaalde tijd

Als jouw contract van rechtswege verloopt, dan hoeft de werkgever dit niet te verlengen. Ook niet als je ziek bent. Wel moet de werkgever dit minimaal een maand van te voren schriftelijk laten weten. Dit is de aanzegtermijn. Houdt de werkgever zich hier niet aan, dan is hij jou een maand extra salaris verschuldigd.

Ontslag met wederzijds goedvinden

ontslag met wederzijds goedvinden is een hekel punt. Op het moment dat mensen ziek zijn, voelen zij zich vaak schuldig richting de werkgever. Op het moment dat een werkgever een vaststellingsovereenkomst voorlegt lijkt dit een goede oplossing. Je kan dan rustig uitzieken en de werkgever heeft er geen last meer van. Niets is minder waar. Als je een vaststellingsovereenkomst tekent word je ook weer beter gemeld. Om vervolgens een uitkering te kunnen krijgen moet je aan de sollicitatieplicht voldoen. Is dit vanwege het ziek zijn niet mogelijk dan krijg je geen WW-uitkering. Je hebt dan geen inkomen. Onderteken dus nooit een vaststellingsovereenkomst als je ziek bent.

Neem contact op met onze medewerkers als je de situatie wil bespreken.

Ontslag tijdens ziekte met ontslagvergunning

De werkgever kan ook tot ontslag tijdens ziekte overgaan door het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV. Dit kan als:

 • Je twee jaar of langer ziek bent.
  De werkgever kan dan een verzoek om ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid indienen bij het UWV Werkbedrijf. Dit is mogelijk als je langdurig ziek (langer dan 2 jaar) bent en:
  – daardoor je functie niet kunt vervullen;
  – het er niet naar uitziet dat je binnen 26 weken beter bent;
  – er binnen het bedrijf geen geschikt ander werk voor je is.
 • Je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
 • Als er sprake is van bedrijfsbeëindiging.

Word je ontslagen na twee jaar ziekte, maar heeft de werkgever zich niet gehouden aan de regels omtrent de re-integratie? Dan kan het UWV de werkgever een sanctie opleggen, waardoor het zelfs zo kan zijn dat de werkgever je nog een jaar langer moet doorbetalen.

Een andere weg is ontslag via de kantonrechter. Dit kan als:

 • Je regelmatig ziek bent en dat problemen oplevert voor het bedrijf.
  In dit geval moet de werkgever naar de kantonrechter. Er wordt dan gekeken of het regelmatige ziekteverzuim onevenredig belastend is voor de organisatie (bijvoorbeeld de productievoortgang) of de collega’s (te hoge werkdruk).
 • Je werkt tijdens je ziekte niet mee aan het re-integratieplan.
  In dit geval kan de werkgever je met toestemming van de kantonrechter ontslaan. Je bent namelijk verplicht om er alles aan te doen om weer aan de slag te kunnen gaan.

Ontslag op staande voet tijdens ziekte

Ook tijdens je ziekteperiode kan je op staande voet ontslagen worden. Hier moet wel een dringende reden voor zijn, die door de werkgever ook bewezen kan worden.

Ontslag wegens ziekte

Ontslag wegens ziekte mag niet. Het ziek zijn mag niet de reden zijn voor het ontslag. Dit mag alleen als je heel erg vaak ziek bent en het bedrijf hier last van heeft. Het mag ook als je je ziek hebt gemeld, maar eigenlijk niet ziek bent.

Juridische hulp

Ontslag tijdens ziekte mag niet zomaar! Teken nooit zomaar iets. Onze juridische medewerkers zijn vrijblijvend te bereiken via telefoonnummer 0900 4455600 (40 cent per minuut) of via het contactformulier.  Zij adviseren je wat in jouw situatie het beste is.