“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontslag tijdens ziekte

 • Ben je ziek? Dan heb je ontslagbescherming.
 • Alleen in bepaalde gevallen mag de werkgever je ontslaan.
 • Heb je te maken met ontslag bij ziekte? Schakel dan de juiste hulp in!
9,4
Klanten vertellen

694 beoordelingen

Lees voor

Ontslag tijdens ziekte kan niet zomaar. Ben je ziek, dan heb je namelijk ontslagbescherming! De werkgever mag je in zo’n geval niet zomaar ontslaan. Iemand die ziek is kan alleen in bepaalde situaties ontslagen worden.

Wanneer mag ontslag tijdens ziekte?

In sommige gevallen is ontslag tijdens ziekte wel mogelijk. Namelijk in de volgende situaties:

Ontslag tijdens ziekte in de proeftijd

Ziek of niet, in de proeftijd mag de werkgever gewoon tot ontslag overgaan. Het ontslag mag alleen niets te maken hebben met het ziek zijn. Als de werkgever aangeeft dat dit toch de reden is, dan kun je het ontslag aanvechten. Ontslag tijdens ziekte mag dus wel, maar ontslag wegens ziekte is niet toegestaan. Dat is een belangrijk verschil.

Verloop contract voor bepaalde tijd

Heb je een tijdelijk contract en verloopt dit van rechtswege, dan hoeft de werkgever dit niet te verlengen. Ook niet als je ziek bent. Wel moet de werkgever dit minimaal een maand van te voren schriftelijk laten weten. Dit is de aanzegtermijn. Houdt de werkgever zich hier niet aan, dan is hij jou een maand extra salaris verschuldigd.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden is een lastig punt. Op het moment dat mensen ziek zijn, voelen zij zich hier vaak schuldig over. Als de werkgever dan met een vaststellingsovereenkomst komt, lijkt dit een goede oplossing. Je kan dan rustig uitzieken en de werkgever heeft er geen last meer van. Niets is minder waar. Als je een vaststellingsovereenkomst tekent, word je ook meteen weer beter gemeld! Om vervolgens een uitkering te kunnen krijgen moet je aan de sollicitatieplicht voldoen. Kun je dit niet omdat je ziek bent, dan heb je een probleem. Je krijgt dan geen WW-uitkering. Je zit dan dus zonder inkomen. Onderteken dus nooit een vaststellingsovereenkomst als je ziek bent.

Heb je het idee dat het feit dat jij ziek bent voornamelijk met je werk te maken heeft? Dan kan het in sommige situaties wel goed zijn om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Bespreek dit soort belangrijke beslissingen altijd eerst met een specialist op dit gebied. Die weet precies wat de valkuilen zijn en kan samen met jou bekijken wat in jouw situatie slim is om te doen.

Neem contact op met onze medewerkers als je de situatie wil bespreken.

De gezondheid van Paul is niet al te best. Hij is vaak ziek. Op het werk begint dit wat irritaties te veroorzaken. Als hij er niet is blijft er veel werk liggen en raken zijn collega’s overbelast. De werkgever gaat een gesprek met hem aan om te kijken wat de oorzaak is van het vele ziek zijn en op welke manier ze het achterstallige werk kunnen oplossen. In dat gesprek werkt Paul niet zo heel erg mee. Hij voelt zich aangevallen en wil niet bepaald meedenken. Dit is voor de werkgever de druppel die de emmer doet overlopen. Hij heeft ondertussen een flink dossier en besluit naar de kantonrechter te stappen. Paul schrikt hier behoorlijk van. Hij neem een advocaat in de arm om hem te helpen. Een verstandig besluit, want door het inschakelen van deze specialist weet hij ontslag te voorkomen.

Ontslag tijdens ziekte met ontslagvergunning

De werkgever kan ook tijdens ziekte tot ontslag overgaan door het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV. Dit kan als:

 • Je twee jaar of langer ziek bent en het ernaar uitziet dat je niet binnen 26 weken beter zult zijn. Ook moet de werkgever eerst kijken of er binnen het bedrijf geen ander geschikt werk voor je is.
 • Je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
 • Als er sprake is van bedrijfsbeëindiging.

Word je ontslagen na twee jaar ziekte, maar heeft de werkgever niet goed meegewerkt aan de re-integratie? Dan kan het UWV besluiten dat de werkgever je een jaar langer moet doorbetalen. Dit heet een sanctie. Daarnaast heb je ook als je twee jaar ziek bent geweest recht op een transitievergoeding bij ontslag. Zorg er dus wel voor dat je krijgt waar je recht op hebt!

Ontslag tijdens ziekte via de kantonrechter

De werkgever kan ook naar de kantonrechter stappen om je te laten ontslaan. Dit kan alleen als:

 • Je regelmatig ziek bent en dat problemen oplevert voor het bedrijf.
  In dit geval moet de werkgever naar de kantonrechter. Er wordt dan gekeken of het regelmatige ziekteverzuim onevenredig belastend is voor de organisatie (bijvoorbeeld de productievoortgang) of de collega’s (te hoge werkdruk).
 • Je tijdens je ziekte niet meewerkt aan het re-integratieplan.
  In dit geval kan de werkgever je met toestemming van de kantonrechter ontslaan. Je bent namelijk verplicht om er alles aan te doen om weer aan de slag te kunnen gaan.

Ontslag op staande voet tijdens ziekte

Ontslag op staande voet kan altijd. Dus ook tijdens je ziekteperiode kan je op staande voet ontslagen worden. Hier moet wel een dringende reden voor zijn, die door de werkgever ook bewezen kan worden. Maak altijd bezwaar tegen ontslag op staande voet, want je bent direct je inkomen en je recht op een uitkering kwijt. Dat is nogal wat.

Ontslag wegens ziekte

We hebben net gezien dat je in bepaalde situaties ontslagen mag worden terwijl je ziek bent. Ontslag wegens ziekte mag echter niet. Het ziek zijn mag dus nooit de reden zijn voor het ontslag. Dit mag alleen als je heel erg vaak ziek bent en het bedrijf hier last van heeft. Heb je je onterecht ziek gemeld, dan kan dit ook een goede reden zijn voor ontslag.

Juridische hulp

Ontslag tijdens ziekte mag niet zomaar! Teken nooit zomaar iets. Onze juridische medewerkers zijn vrijblijvend te bereiken via telefoonnummer 088-6002800 (gebruikelijke belkosten) of via het contactformulier.  Zij adviseren je wat in jouw situatie het beste kunt doen.

Meer informatie