“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontslag in proeftijd

 • Ontslag in de proeftijd kan je recht op WW in gevaar brengen.
 • Vragen of hulp nodig? Neem gerust contact op!
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

Lees voor

Als je in dienst komt bij een werkgever wordt er in eerste instantie vaak een proeftijd afgesproken. De werkgever wil graag weten wat voor vlees hij in de kuip heeft. Ook voor jou als werknemer is het goed dat je eerst kan kijken of de baan bij je past. Voor ontslag in proeftijd hoeft geen goede reden te zijn. Zowel de werkgever als werknemer kunnen in de proeftijd aangeven toch niet samen verder te willen.

Ontslag tijdens proeftijd

Bij ontslag in proeftijd gelden weinig beperkingen voor een werkgever. Ontslag mag echter niet wanneer er sprake is van discriminatie. Een werknemer die bijvoorbeeld ziek of zwanger is, mag in de proeftijd ontslagen worden, maar de arbeidsongeschiktheid mag niet als reden opgegeven worden. Als werknemer heb je altijd recht op een schriftelijke verklaring over het ontslag in de proeftijd.

Let op:
Neem je zelf ontslag in je proeftijd, dan is de kans groot dat je geen WW-uitkering kunt krijgen.

Ontslag voorafgaand aan proeftijd

Zowel de werknemer als de werkgever mogen met een beroep op de proeftijd een arbeidsovereenkomst beëindigen, nog voordat de werkzaamheden daadwerkelijk begonnen zijn. Slechts in enkele gevallen kan de andere partij daarbij aanspraak maken op een schadevergoeding.

Schriftelijke overeenkomst

De proeftijd moet altijd officieel op papier staan. Een mondelinge afspraak over de proeftijd is niet geldig. Wordt er dan toch in de proeftijd ontslag gegeven, dan is dit niet rechtsgeldig. In een cao kunnen ook afspraken gemaakt zijn over de proeftijd. Als deze proeftijd bindend is voor beide partijen, is hij geldig en hoeft niet ook nog in de arbeidsovereenkomst opgenomen te worden.

Duur proeftijd

De proeftijd duurt maximaal één maand bij:

 • Een tijdelijk arbeidscontract met een duur van zeven maanden – twee jaar.
 • Een tijdelijk arbeidscontract waarbij geen einddatum is afgesproken.

De proeftijd duurt maximaal twee maanden bij:

Wanneer er bijvoorbeeld een opzegtermijn overeengekomen wordt van drie maanden, is er eigenlijk geen proeftijd. Dit mag namelijk niet. De hele proeftijd komt dan te vervallen. In een cao mag schriftelijk worden afgeweken van de duur van een proeftijd, zolang deze maar niet langer is dan twee maanden. Heeft een werkgever behoefte aan een langere proeftijd in verband met ziekte van de werknemer, dan is dat niet mogelijk.

Voorbeeld uit de praktijk

Els is net begonnen bij haar nieuwe baan. Al snel komt ze erachter dat het totaal niet is wat zij had verwacht. De werkdruk is hoog en eigenlijk kan ze het niet aan. Ook de werkgever heeft al snel door dat het werk niet echt geschikt is voor Els. Hij roept haar bij zich en stelt voor om in de proeftijd afscheid van elkaar te nemen. Els is opgelucht, maar maakt zich wel zorgen over haar recht op een WW-uitkering. De werkgever komt haar tegemoet en schrijft een brief waaruit blijkt dat Els niets te verwijten valt. Zo kan zij in ieder geval een uitkering aanvragen. Els is blij dat zij niet meer terug hoeft naar het werk en gaat snel op zoek naar een andere baan.

Proeftijd korte contracten

Krijg je een contract met een looptijd van zes maanden of minder? In tijdelijke contracten die zes maanden of korter duren mag geen proeftijd meer worden opgenomen. Controleer dit altijd goed als je jouw contract krijgt. Staat er in jouw tijdelijke contract toch een proeftijd, dan is dit niet rechtsgeldig!

Wat zijn de redenen voor ontslag in proeftijd?

Misschien vraag je je af om welke redenen werkgevers mensen ontslaan in hun proeftijd. Je hebt sowieso altijd het recht om de reden van jouw ontslag op te vragen. Dit zijn in elk geval de 5 meest voorkomende redenen voor ontslag in de proeftijd:

 1. Kwaliteit van afgeleverde werk is niet goed genoeg.
 2. Geen klik met leidinggevende of collega’s.
 3. Leert de functie niet snel genoeg.
 4. Conflicten / vervelende situaties die zijn voorgevallen.
 5. Je past als persoon niet in de bedrijfscultuur.

Geschiktheid medewerker

Wanneer een werkgever al op de hoogte is van de kwaliteiten van de werknemer, is een proeftijd niet nodig en ook niet geldig. Hiervan is sprake als de medewerker:

 • Eerder als uitzendkracht voor de werkgever gewerkt.
 • Eerder in dienst is geweest bij werkgever.
 • Van rechtswege in dienst komt van de werkgever in verband met de overgang van het bedrijf.
 • Je de nieuwe werkgever redelijkerwijs als opvolger van de vorige werkgever kan zien.

Ontslag in proeftijd en WW-uitkering

Neem je zelf ontslag in de proeftijd, dan kom je helaas niet in aanmerking voor een WW-uitkering. Je hebt er dan immers zelf voor gekozen om ontslag te nemen en bent verwijtbaar werkloos. Word je door de werkgever ontslagen in de proeftijd, dan kun je in sommige gevallen wel een uitkering krijgen. Je moet je werkgever dan wel vragen om een schriftelijke verklaring met hierin de reden voor het ontslag. Heb je het ontslag aan jezelf te danken, omdat je bijvoorbeeld standaard te laat kwam dan kan je recht op een uitkering daarmee in gevaar komen.

Meer informatie