Als je in dienst komt bij een werkgever wordt er in eerste instantie vaak een proeftijd afgesproken. De werkgever wil graag weten wat voor vlees hij in de kuip heeft. Ook voor jou als werknemer is het goed dat je eerst kan kijken of de baan bij je past. Voor ontslag in proeftijd hoeft geen goede reden te zijn. Zowel de werkgever als werknemer kunnen in de proeftijd aangeven toch niet verder te willen samenwerken.

Ontslag tijdens proeftijd

Bij ontslag in proeftijd gelden weinig beperkingen voor een werkgever. Ontslag mag echter niet wanneer er sprake is van discriminatie. Een werknemer, die bijvoorbeeld ziek of zwanger is, mag in de proeftijd ontslagen worden, maar de arbeidsongeschiktheid mag niet als reden opgegeven worden. Als werknemer heb je altijd recht op een schriftelijke verklaring over het ontslag in de proeftijd.

Ontslag voorafgaand aan proeftijd

Zowel de werknemer als de werkgever mogen met een beroep op de proeftijd een arbeidsovereenkomst beëindigen, nog voordat de werkzaamheden daadwerkelijk begonnen zijn. Slechts in enkele gevallen kan de andere partij daarbij aanspraak maken op een schadevergoeding.

Schriftelijke overeenkomst

De proeftijd moet altijd officieel op papier staan. Een mondeling overeengekomen proeftijd is niet geldig. Een eventuele opzegging is dan nietig. In een cao kunnen ook afspraken gemaakt zijn over de proeftijd. Als deze proeftijd bindend is voor beide partijen, is hij geldig en hoeft dan niet in de arbeidsovereenkomst genoemd te zijn.

Duur proeftijd

De proeftijd duurt maximaal 1 maand bij:

  • een tijdelijk arbeidscontract met een duur van 7 maanden – 2 jaar;
  • een tijdelijk arbeidscontract waarbij geen einddatum is afgesproken.

De proeftijd duurt maximaal 2 maanden bij:

  • een vast dienstverband;
  • een tijdelijk arbeidscontract voor 2 jaar of langer.

Wanneer er bijvoorbeeld een opzegtermijn overeengekomen wordt van drie maanden, is er eigenlijk geen proeftijd afgesproken. In een cao mag schriftelijk worden afgeweken van de duur van een proeftijd, zolang deze maar niet langer is dan twee maanden. Heeft een werkgever behoefte aan een langere proeftijd in verband met ziekte van de werknemer, dan is dat niet mogelijk.

Proeftijd korte contracten

Krijg je een contract met een looptijd van 6 maanden of minder, dan mag hierin geen proeftijd meer worden opgenomen.

Geschiktheid

Wanneer een werkgever al op de hoogte is van de geschiktheid van de werknemer, is een proeftijd nietig. Hiervan is sprake als de medewerker:

  • eerder als uitzendkracht voor de werkgever gewerkt.
  • eerder in dienst is geweest bij werkgever.
  • van rechtswege in dienst komt van de werkgever in verband met de overgang van het bedrijf.
  • de nieuwe werkgever redelijkerwijs als opvolger van zijn vorige werkgever kan zien.

Ontslag in proeftijd en WW-uitkering

Neem je zelf ontslag in de proeftijd, dan kom je helaas niet in aanmerking voor een WW-uitkering. Je hebt er dan immers zelf voor gekozen om ontslag te nemen en bent verwijtbaar werkloos. Word je door de werkgever ontslagen in de proeftijd, dan kun je in sommige gevallen wel een uitkering krijgen. Je moet je werkgever dan wel vragen om een schriftelijke verklaring met hierin de reden voor het ontslag. Heb je het ontslag aan jezelf te danken, omdat je bijvoorbeeld standaard te laat kwam dan kan je recht op een uitkering daarmee in gevaar komen.