“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Kantonrechtersformule

 • De ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule is vervangen door de transitievergoeding.
 • Het is nog wel mogelijk om de kantonrechtersformule toe te passen.
 • Wil jij weten wat jij maximaal zou kunnen krijgen als transitievergoeding? Wij bekijken jouw situatie en geven je advies!
9,4
Klanten vertellen

694 beoordelingen

Lees voor

In het verleden werd de hoogte van de ontslagvergoeding meestal berekend via de kantonrechtersformule (abc-formule). Vanaf 1 juli 2015 is de ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule vervangen door de transitievergoeding. Toch zal de kantonrechtersformule in sommige gevallen nog altijd worden toegepast.

Kantonrechtersformule of abc-formule toepassen

De kantonrechtersformule is de basis waarop kantonrechters de hoogte van de ontslagvergoeding bepaalden. Je kan deze formule ook gebruiken als uitgangspunt als je zelf gaat onderhandelen met de werkgever. De kantonrechtersformule wordt ook wel de ABC-formule genoemd.  In de kantonrechtersformule zijn drie factoren van invloed op de uitkomst. De hoogte van de ontslagvergoeding = A x B x C.

A = aantal gewogen dienstjaren B = beloning C = correctiefactor.

Deze drie punten bepalen samen de hoogte van de vergoeding die je mee krijgt.

Tip:
Vanaf 1 juli 2015 heeft de ontslagvergoeding plaats gemaakt voor de transitievergoeding.

A: Aantal gewogen dienstjaren

Bij het vaststellen van de ontslagvergoeding wordt gekeken naar het aantal gewogen dienstjaren. Het aantal gewogen dienstjaren is dus niet hetzelfde als het daadwerkelijke aantal dienstjaren. Het aantal gewogen dienstjaren is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Afhankelijk van deze leeftijd krijgen de dienstjaren een lichtere of zwaardere weging. Het aantal dienstjaren wordt afgerond op hele jaren. Een periode van zes maanden en een dag telt mee als een heel jaar:

 • T/m het 34e levensjaar krijg je een half maandsalaris per dienstjaar.
 • Vanaf het 35e t/m het 44e levensjaar krijg je een maand per dienstjaar.
 • Van 45e t/m het 54e levensjaar krijg je anderhalve maand per dienstjaar.
 • Vanaf uw 55e levensjaar kun je op twee maandsalarissen per dienstjaar rekenen.

Een voorbeeld van een berekening van de gewogen dienstjaren bij een persoon van 53 jaar met een dienstverband van 19 jaar: A= (10×1 maandsalaris) + (9×1,5 maandsalaris) = 23,5 gewogen dienstjaren.

B: Beloning

Bij beloning gaat het om het maandelijks bruto loon van de werknemer. Daarnaast tellen ook andere vaste loonbestanddelen hierbij mee. Bijvoorbeeld:

 • Vakantietoeslag;
 • Dertiende maand;
 • Structurele overwerkvergoeding;
 • Vaste ploegentoeslag.

In uitzonderlijke gevallen kan de kantonrechter bepalen dat andere looncomponenten ook meegenomen worden bij het vaststellen van de beloning. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Auto van de zaak;
 • Onkostenvergoeding;
 • Winstdeling of dividend;
 • Werkgeversaandeel in het pensioen;
 • Een niet-structurele winstdeling;
 • Opties en/of aandelen in de onderneming.

C: Correctiefactor

Als de verwijtbaarheid van het ontslag (sterk) bij de werkgever of werknemer ligt, is de kantonrechter geneigd de ontslagvergoeding aan te passen met een vermenigvuldigingsfactor. Die factor ligt doorgaans tussen de 0,5 (verwijtbaarheid werknemer) en 2 (sterke verwijtbaarheid werkgever). In veel gevallen is de ontbinding ‘neutraal’ en de vermenigvuldigingsfactor 1. Naast de verwijtbaarheid van de werknemer weegt de kans op de arbeidsmarkt en de leeftijd van de werknemer ook mee bij het bepalen van de correctiefactor.

Bereken jouw ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule

Wil jij weten wat jouw ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule zou zijn? Gebruik dan onze berekenmodule. Hier kun je precies zien waar je op uit komt. Hou er wel rekening mee dat er tegenwoordig vooral wordt gewerkt met de nieuwe en lagere transitievergoeding!

Meer informatie