Word je ontslagen of heb je een conflict met jouw werkgever? Binnen het arbeidsrecht kan jij je laten bijstaan door een jurist óf door een advocaat. In dit artikel lichten we nader toe in welke gevallen een jurist volstaat. Daarnaast lichten we ook toe wanneer je een advocaat moet inschakelen.

Let op:
Soms is het lastig om te weten welke specialist in jouw situatie het meest verstandig is. Bel ons daarom vrijblijvend op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten). Wij bespreken jouw situatie en brengen je in contact met de juiste specialist voor jouw situatie. Zo weet je zeker dat jouw zaak in de handen is bij de best passende specialist.

Wanneer hulp van jurist?

In sommige gevallen is de hulp van een een arbeidsjurist voldoende en heb je geen advocaat nodig. Dit scheelt jou kosten. In de volgende situaties kan je een arbeidsjurist inschakelen

  1. Beoordelen vaststellingsovereenkomst
  2. Ondersteuning bij de rechtbank (in sommige situaties)

1. Beoordelen vaststellingsovereenkomst

Heeft jouw werkgever aangegeven jouw dienstverband te willen beëindigen middels een vaststellingsovereenkomst en wil je deze overeenkomst graag laten beoordelen of onderhandelen over de voorwaarden? Hier heb je geen advocaat voor nodig. Een jurist is gespecialiseerd in alles omtrent de vaststellingsovereenkomst. Zij kunnen jou daarom uitstekend verder helpen. Ondanks dat een jurist in de regel doorgaans goedkoper is dan een advocaat worden de beoordeling van een VSO vaak vergoed door de werkgever. Meer weten? Neem contact op en onze juristen leggen uit wat ze voor jou kunnen betekenen. Zo weet je zeker dat je alles uit je ontslag haalt.

2. Ondersteuning bij de rechtbank

Wil je een geschil voorleggen aan de rechter, dan kan een jurist je enkel in sommige gevallen bijstaan. In andere gevallen is een advocaat verplicht. Het is belangrijk dat je eerst vaststelt welke sector van de rechtbank jouw zaak beoordeelt. Hierdoor weet je of je je kan laten vertegenwoordigen door een jurist of dat het verplicht is om je te laten vertegenwoordigen door een advocaat.

Binnen het burgerlijk recht zijn er twee sectoren die van toepassing kunnen zijn: de sector kanton (kantonrechter) en de sector civiel. De sector civiel behandelt alle zaken die niet vallen binnen de sector kanton.

2.1 Sector kanton

De sector kanton pakt de zaak op als er sprake is van aardvordering of waardevorderingen tot € 25.000,00.

Wat is een aardvordering?

Een aardvordering is een vordering waarvan is bepaald dat die door de kantonrechter behandeld moet worden. Het gaat daarbij onder meer om de volgende zaken :

  • zaken betreffende een arbeidsovereenkomst;
  • CAO gerelateerde zaken;
  • een vut-overeenkomst als bedoeld in de Wet kaderregeling vut overheidspersoneel;
  • een consumentenkredietovereenkomst met een kredietsom van maximaal € 40.000,00;
  • Zaken rondom een agentuur-, huur-, huurkoop- of consumentenkoopovereenkomst.

2.1.2 Wat is een waardevordering?

Is er géén sprake van een aardvordering, dan is de hoogte van de vordering bepalend voor de vraag of de kantonrechter jouw zaak mag behandelen. In de wet is bepaald dat vorderingen tot € 25.000,00 door de kantonrechter worden behandeld. Is de vordering hoger dan kom je bij de sector civiel uit.

2.2 Sector kanton of sector civiel?

Heb je geconstateerd dat er sprake is van een aardvordering of van een waardevordering tot maximaal € 25.000,00, dan pakt de kantonrechter jouw zaak op. In alle andere gevallen wordt jouw zaak door de sector civiel behandeld.

Het belangrijkste verschil tussen de sectoren kanton en civiel is dat je bij de sector kanton niet verplicht bent een advocaat in te schakelen om je bij te staan. In deze gevallen mag je je ook laten bijstaan door een jurist. Een jurist is vaak goedkoper.

Geen jurist bij hoger beroep

Gelukkig is het in lang niet alle zaken nodig om naar de rechtbank te gaan. Soms kan een jurist of advocaat ook de zaak onderling regelen met de tegenpartij. Dit is het doel van de meeste juristen en advocaten. Enkel procederen indien nodig.

Is het toch nodig om te procederen van begint de procedure in de rechtbank. Je hoeft je in de rechtbank niet altijd te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Dat geldt met name voor zaken die worden behandeld door de kantonrechter. Maar hoe zit het met de verplichte procesvertegenwoordiging in hoger beroep? Kan je jezelf in hoger beroep ook laten bijstaan door een jurist? Het antwoord is: nee. In hoger beroep ben je verplicht je te laten bijstaan door een advocaat.

Hulp jurist nodig

Twijfel niet als je denkt de hulp van een jurist nodig te hebben. Als je ons belt zit je nog nergens aan vast. We bespreken eerst jouw situaties en de verschillende mogelijkheden. Wij werken samen met zowel juristen als advocaten en kunnen jou dus altijd in contact brengen met de juiste specialist.