“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Het verbetertraject

  • Je werkgever kan je niet zomaar ontslaan wegens disfunctioneren.
  • Er moet een verbetertraject plaatsvinden.
9,5
Klanten vertellen

1342 beoordelingen

Lees voor

Als de werkgever vindt dat jij als werknemer niet of onvoldoende functioneert, kan hij jou ontslaan wegens disfunctioneren. Sinds de Wet werk en zekerheid in 2015 is ingevoerd zijn de regels hierover flink aangescherpt. Je mag niet zomaar wegens disfunctioneren ontslagen worden. Voordat er ontslag kan plaatsvinden moet de werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste eis is het hebben doorlopen van een verbetertraject. Maar wat is dat precies?

Wat is een verbetertraject?

Een verbetertraject is een traject waarin je wordt begeleid door de werkgever om het functioneren te verbeteren. Hiervoor moet een verbeterplan worden opgesteld waarin jullie concrete afspraken maken over hoe je jouw functioneren moet verbeteren en binnen welk termijn. Tijdens een verbetertraject kunnen bijvoorbeeld cursussen of trainingen gevolgd worden. Het doel hiervan is dat je vervolgens jouw werkzaamheden beter kunt uitvoeren en jouw functioneren verbeterd.

Hoe ziet een verbeterplan eruit?

Er is in de wet niets vastgelegd over hoe het verbeterplan er precies uit moet zien. Wel zijn hierover verschillende rechtszaken geweest. Hieruit zijn een aantal eisen voortgekomen.

De volgende punten zijn belangrijk in een verbeterplan:

  • Het verbeterplan is schriftelijk vastgelegd.
  • Er is een realistische termijn afgesproken. De periode moet dus lang genoeg zijn om je een redelijke kans te geven jouw functioneren te verbeteren.
  • Er moet concreet worden beschreven welke punten er verbeterd moeten worden. Deze doelstellingen moeten zo objectief en meetbaar mogelijk beschreven zijn.
  • De verbeterpunten moeten realistisch en haalbaar zijn voor de werknemer. Het is de bedoeling dat je echt de kans krijgt om jouw functioneren te verbeteren.
  • De werkgever ondersteunt je actief in het traject. Hierbij kun je denken aan het inschakelen van een coach of de mogelijkheid om cursussen of trainingen te volgen.
  • Er moeten tussentijdse evaluatiemomenten zijn. Deze evaluatiemomenten moeten schriftelijk worden vastgelegd. Tijdens de evaluatie wordt besproken wat er juist wel of misschien (nog) niet goed gaat.
  • Er moeten duidelijke afspraken gemaakt en vastgelegd wat er gebeurd wanneer een verbetertraject niet voldoende of naar verwachting wordt afgesloten.

Ben ik verplicht mee te werken aan een verbetertraject?

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Sinds 2015 is de werkgever verplicht om een verbetertraject aan te bieden als hij vindt dat de werknemer niet functioneert. Daaruit kan opgemaakt worden dat de werkgever verplicht is om mee te werken. Als we de vraag anders stellen krijgen we hierop een tegenstelling. Namelijk, mag je weigeren om mee te werken aan een verbetertraject? Dan kan het antwoord ja zijn. Wel is het meestal verstandig om zo goed mogelijk aan het traject mee te werken. Op die manier laat je zien dat je mee wil werken aan een oplossing. Werk je niet mee dan kan dat in theorie jouw positie bij een eventueel ontslag verzwakken.

Juridische hulp ontslag disfunctioneren

Ben jij het niet eens met het verbetertraject, krijg je ontslag wegens disfunctioneren of heb je twijfels over jouw situatie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder. Wij zijn op werkdagen van 09.00 – 17.15 telefonisch bereikbaar op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten).

Meer informatie