Ontslag op staande voet (opzegging van jouw baan wegens een dringende reden) is de zwaarste maatregel die een werkgever in kan zetten. Bij ontslag op staande voet geldt geen opzegtermijn, hoeft men het ontslag niet vooraf te toetsen en hoeft een werkgever niet na te gaan of herplaatsing van de werknemer mogelijk is. Het ontslag gaat direct in en je bent in één klap je baan en je inkomen kwijt. Ook de opzegverboden, zoals ziekte, zijn niet van toepassing bij ontslag op staande voet. Over het algemeen heb je ook geen recht op een WW-uitkering.

Voorwaarden ontslag op staande voet

De gevolgen van ontslag op staande voet zijn groot. Daarom mag een werkgever je niet zomaar op staande voet ontslaan. Er zitten strikte voorwaarden aan ontslag op staande voet. De voorwaarden om iemand op staande voet te ontslaan zijn:

 1. Dringende reden
  De werkgever heeft een dringende reden om je te ontslaan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je iets steelt op werk of weigert je werkzaamheden uit te voeren.
 2. Onverwijld ontslag
  De werkgever geeft jou direct (onverwijld) ontslag. Dit betekent dat er niet te veel tijd tussen het ontslag en de gebeurtenis mogen zitten.
 3. Ontslagreden
  De werkgever geeft direct de ontslagreden op.

1. Dringende reden voor ontslag op staande voet

Zoals aangegeven mag de werkgever je niet zomaar op staande voet ontslaan. De werkgever moet een dringende reden hebben om je te ontslaan. Een dringende reden betekent dat er sprake is van een zeer ernstige situatie. Een aantal voorbeelden van dringende redenen zijn de volgende:

 1. Crimineel gedrag
  Hierbij kun je denken aan diefstal of het plegen van fraude
 2. Werkweigering
  Wanneer je als werknemer weigert je werk uit te voeren.
 3. Schending van de geheimhoudingsplicht
  Wanneer een werknemer belangrijke bedrijfsinformatie deelt.
 4. Het gebruiken van geweld
  Wanneer een werknemer agressief gedrag vertoont op de werkvloer. Dit kan zijn tegen collega’s, klanten of wanneer een werknemer zichzelf fysiek afreageert.
 5. Ernstige onbekwaamheid om het werk uit te voeren
  De werknemer is niet geschikt om het werk uit te voeren.
 6. Seksuele intimidatie
  Hierbij kan je denken aan opmerkingen, gebaren of handelingen met een seksueel karakter die het slachtoffer als ongewenst ervaart.
 7. Alcohol of drugsgebruik tijdens werktijd
  Het is niet toegestaan om tijdens werktijd alcohol te nuttigen of drugs te gebruiken.

Soms is het discutabel of er werkelijk sprake is van een dringende reden. Het is een behoorlijk breed begrip en vaak afhankelijk van de omstandigheden. Soms kunnen persoonlijke omstandigheden van de werknemer een rol spelen en bepaalde reacties uitlokken. Ontslag op staande voet kan je aanvechten. Hoe dan ook adviseren we je in alle gevallen van ontslag op staande voet zo snel mogelijk hulp in te schakelen. Neem daarom direct contact met op ons op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten). We bespreken jouw situatie en de juiste vervolgstappen.

2. Direct (onverwijld) ontslag

De tweede voorwaarde van ontslag op staande voet is dat het onverwijld gegeven moet worden. De letterlijke betekenis van het woord onverwijld is “zonder uitstel”. De werkgever moet jou direct ontslaan als alle feiten duidelijk zijn. Er is geen exacte tijdsduur aan onverwijld ontslag te hangen. Soms moet een werkgever zaken uitzoeken; bijvoorbeeld bij diefstal. De werkgever kan iemand dan ook op non-actief zetten. Als er geen of weinig onderzoek nodig is, moet het ontslag op staande voet zo snel mogelijk worden gegeven.

3. Ontslagreden vermelden

Wanneer de werkgever jou op staande voet ontslaat moet ook direct de reden van het ontslag meegedeeld worden. Een werkgever mag niet aangeven hier nog op terug te komen. Het moet direct duidelijk zijn waarom je per direct je baan kwijt bent. Daarbij moet er ook sprake zijn van een geldige reden. Bel ons direct op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten) als het voor jou onduidelijk is. Wacht hier niet mee. Samen kijken we wat we in jouw situatie kunnen doen.

Voorbeeld uit de praktijk

Een werknemer weigert op 4 augustus om zijn werk uit te voeren. Hij vindt dat het opgelegde werk voor die dag niet binnen zijn functie past. Op 11 augustus bespreekt zijn leidinggevende dit met de manager. Op 14 augustus wordt de werknemer op staande voet ontslagen wegens werkweigering. Het ontslag voldoet niet meer aan de voorwaarde dat het ontslag onverwijld (direct dus) moet worden gegeven. De werknemer kan het ontslag dan ook met succes aanvechten.

Wat moet je doen als je op staande voet wordt ontslagen?

Onderneem altijd actie! Ontslag op staande voet heeft grote gevolgen. Het is het dus altijd waard om aan te vechten.

Stap 1: Laat schriftelijk weten dat je het oneens bent met het ontslag. Zet daar ook in dat je beschikbaar bent voor werk.
Stap 2: Onderteken niets! Je bent niet verplicht een document te ondertekenen. Laat je ook niet onder druk zetten hiervoor.
Stap 3: Als je het ontslag op staande voet wil aanvechten moet dit binnen twee maanden! Hierna kun je er niets meer tegen doen en ben je definitief je inkomen, jouw transitievergoeding en je recht op een WW-uitkering kwijt! Je maakt dit bezwaar door een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen. Wij adviseren om dit niet op eigen houtje te doen. Schakel hiervoor altijd de hulp in van een specialist. Dit maakt de kans op slagen groter!

De juiste hulp inschakelen loont!

Het is belangrijk om de juiste hulp in te schakelen als je te maken krijgt met ontslag op staande voet. Er staat veel op het spel en je kunt maar een keer de juiste stappen zetten. Wij helpen je graag met advies en kunnen jou, indien nodig, doorverwijzen naar de juiste specialist. Bel ons op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten) en we bespreken direct vrijblijvend jouw situatie!

Onze specialisten bekijken met jou of het ontslag op staande voet kan worden omgezet in een vaststellingsovereenkomst. Het grote voordeel is dan dat je jouw WW-rechten behoudt en er een opzegtermijn onderhandeld kan worden. Ook kan het zijn dat er andere voordelen uit gesleept kunnen worden. Als een VSO niet haalbaar blijkt dan zal de specialist een verzoekschrift voor jou indienen.

Neem vooral contact met ons op, ook als je twijfelt. Contact met ons kost je niets! Je kunt ons op werkdagen bereiken tussen 09.00 – 17.15 op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten). Of vul ons contactformulier in en wij bellen je zo snel mogelijk terug.