Als jouw werkgever gaat reorganiseren kan jouw functie komen te vervallen. De werkgever heeft in dat geval de mogelijkheid jou te ontslaan. Hoe moet de werkgever dat doen, zijn er andere mogelijkheden en wat betekent dit voor jou? Wat moet je doen bij boventallig ontslag?

Hoe verder na boventallig verklaring?

Als jouw functie/ arbeidsplaats vervalt word je boventallig verklaard. Boventalligheid kan bijvoorbeeld voorkomen als het bedrijf slechte resultaten heeft behaald. Het kan dan nodig zijn om afscheid te nemen van personeel om bijvoorbeeld een faillissement te voorkomen. Het hoeft niet per se te betekenen dat je direct ontslagen wordt. De werkgever kan jou in eerste instantie een passende functie aanbieden welke je in principe moet accepteren. Is er geen andere functie die geschikt is, dan is de werkgever verplicht jou te begeleiden naar ander werk. Als ook dat niet lukt dan zal ontslag volgen.

Afspiegelingsbeginsel

De werkgever kan niet maar zo lukraak werknemers ontslaan bij een reorganisatie. Hier zitten regels aan verbonden. Er is een volgorde voor, dit wordt het afspiegelingsbeginsel genoemd. Dit beginsel houdt in dat er gekeken moet worden naar werknemers in dezelfde functie. Deze worden vervolgens in groepen ingedeeld naar leeftijd. Ten slotte wordt gekeken binnen eenzelfde groep wie het kortste dienstverband heeft. Let dan ook goed op dat de werkgever het afspiegelingsbeginsel goed toepast.

Let op:
Biedt jouw werkgever jou een passende functie aan, maar twijfel je of je deze wel moet accepteren? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Sociaal plan

Vaak wordt er bij grotere bedrijven een sociaal plan opgesteld waarin de gevolgen van boventalligheid en ontslag worden geregeld. Deze wordt doorgaans opgesteld nadat er overleg met de Ondernemingsraad (de OR) en/of overleg met de vakbonden is geweest. In het sociaal plan wordt onder andere gereld hoe de werkgever een werknemer helpt bij het vinden van een andere baan nadat hij boventallig is verklaard.

Ontslag via UWV of vaststellingsovereenkomst

Is het afspiegelingsbeginsel correct toegepast en kom je in aanmerking voor ontslag? Dan zullen werkgevers je veelal een vaststellingsovereenkomst aanbieden. Het kan ook zijn dat de werkgever een ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV.

Collectief ontslag

Je spreekt van een collectief ontslag als het bedrijf meer dan 20 werknemers ontslaat. Voor collectief ontslag moet de werkgever eerst toestemming vragen aan het UWV. Aan deze aanvraag zitten drie belangrijke voorwaarden:

  1. De bedrijfseconomische reden is onderbouwd met cijfers
  2. Het afspiegelingsbeginsel is correct toegepast
  3. De werkgever heeft voldoende inspanningen verricht om de werknemer aan een andere baan te helpen.

Ben jij boventallig verklaard en heb je hier vragen over of advies over nodig? Wij helpen je graag verder. Ook als je een vaststellingsovereenkomst hebt ontvangen staan wij jou graag bij in het controleren en onderhandelen hiervan. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09.00 – 17.15 op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten)