Het aantal ontslagaanvragen is in 2011 sterk gedaald. Vorig jaar werden er door werkgevers nog ruim 40.000 ontslagaanvragen ingediend bij het UWV. Het aantal is nu teruggelopen tot 30.000. Het lijkt een trend die doorzet. In 2009 kwamen er bij het UWV 60.000 aanvragen binnen. 

In de meeste gevallen (ruim drie-kwart) vroeg de werkgever ontslag aan om bedrijfseconomische redenen. Bij 16% van de aanvragen ging het om arbeidsongeschiktheid van de werknemer.Volgens UWV heeft de daling te maken met een voorzichtig herstel van de economie. Daarnaast spelen crisismaatregelen zoals deeltijd-WW een rol.

Ontslagvergunning

Ruim 60 procent van de ingediende aanvragen resulteerde in een ontslagvergunning. In 8 procent van de gevallen werd een ontslagvergunning door het UWV geweigerd. In de overige gevallen werd de aanvraag ingetrokken of nam het UWV de aanvraag niet in behandeling. Dat gebeurde vaak omdat werkgever en werknemer alsnog in onderling overleg besloten om met wederzijds goedvinden de arbeidsrelatie te beëindigen.

De meeste ontslagvergunningen werden verleend aan de detail- en groothandel (5400).