De flexibiliteit op de arbeidsmarkt wordt op verschillende manieren aangepakt. Dat schrijft Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken. Zo worden zelfstandigen straks beter beschermd en wordt een (vast) contract het uitgangspunt. Onderstaande voorstellen moeten nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer. Als alles wordt goedgekeurd zijn de nieuwe regels per 1 januari 2025 van kracht.

Reden nieuwe regels arbeidsmarkt

Door een aantal zaken anders te regelen wil het kabinet zorgen voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt. Commissie-Borstlap  waarschuwde eerder al dat de flexibiliteit op de Nederlandse arbeidsmarkt doorgeslagen is. Met de nieuwe regels komt er een goed evenwicht tussen de belangen van enerzijds vaste dienstverbanden voor werknemers en anderzijds flexibiliteit voor werkgevers. 

Contract wordt het uitgangspunt

Als een oproepkracht voor een langere tijd hetzelfde werk doet, wordt een (vast) contract het uitgangspunt. Daarom is besloten dat medewerkers met een oproepcontract voortaan een basiscontract krijgen. In dit basiscontract worden een vast aantal uur opgenomen. Het nul-urencontract wordt verboden. Zo heeft de oproepkracht een bepaalde zekerheid.

Strengere regels tijdelijke contracten

Daarnaast worden de regels voor tijdelijke contracten strenger. Na drie aaneengesloten tijdelijke contracten, mag pas na vijf jaar opnieuw een contract worden gegeven. Nu mag dat na 6 maanden alweer. Hiermee hoopt het kabinet te stimuleren dat men eerder vast in dienst wordt genomen.

Verplichte AOV zelfstandigen

Het wordt voor zelfstandigen verplicht om een verzekering voor arbeidsongeschiktheid af te sluiten (AOV). Hiermee creëren zelfstandigen een vangnet in het geval van ziekte of een ongeval. Deze verzekering wordt betaalbaar voor alle zelfstandigen.

Zieke werknemers

Op dit moment kan een werkgever iemand pas na twee jaar ziekte ontslaan. Dit kan soms best verlammend werken. Een werkgever kan lange tijd geen structurele vervanging regelen, dit kost veel geld. Voor kleine organisaties tot 100 werknemers veranderen om die reden de regels. Kleine ondernemers moeten sneller duidelijkheid krijgen over zieke werknemers. Na een jaar moet duidelijk zijn of iemand terugkeert. Zo niet kan men op zoek naar vervanging.

Daarnaast worden ook de kosten van de WW-premie beperkt. Dit geldt specifiek voor overwerk bij grote vaste contracten. Maar ook het vaste basiscontract gaat in de nabije toekomst onder de lage WW-premie vallen.

Personeel behoud tijdens crisis

Is er sprake van een crisis die buiten het ondernemersrisico valt? Dan kunnen werkgevers aanspraak maken op een speciale regeling voor personeelsbehoud. De coronapandemie was zo’n crisis. De nieuwe regeling zorgt ervoor dat een werknemer zijn baan en inkomen behoudt. Werknemers kunnen met deze regeling tijdelijk en maximaal zes maanden op een andere plek werken. Ze kunnen ook besluiten minder te gaan werken. Ze behouden dan tijdens deze periode wel het recht op een WW-uitkering.