Als je met wederzijds goedvinden uit elkaar gaat, moet er ook een transitievergoeding worden bepaald. Voorheen werd voor het berekenen van de ontslagvergoeding de kantonrechtersformule toegepast. Ga je met wederzijds goedvinden uit elkaar, dan kan het in sommige gevallen mogelijk zijn deze formule alsnog toe te passen.

De kantonrechtersformule

In de kantonrechtersformule spelen leeftijd, inkomen en het aantal dienstjaren een grote rol. Bij het vaststellen van de ontslagvergoeding wordt gekeken naar het aantal gewogen dienstjaren. Het aantal gewogen dienstjaren is dus niet hetzelfde als het daadwerkelijke aantal dienstjaren. Het aantal gewogen dienstjaren is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer. Afhankelijk van deze leeftijd krijgen de dienstjaren een lichtere of zwaardere weging.

Het aantal dienstjaren wordt afgerond op hele jaren. Een periode van zes maanden en een dag telt mee als een heel jaar. Per 1 januari 2009 geldt volgens de kantonrechtersformule een nieuwe weging van de dienstjaren:

  • t/m het 34e levensjaar krijg je een half maandsalaris per dienstjaar.
  • vanaf het 35e t/m het 44e levensjaar krijg je een maand per dienstjaar.
  • vanaf het 45e t/m het 54e levensjaar krijg je anderhalve maand per dienstjaar.
  • vanaf uw 55e levensjaar kun je op twee maandsalarissen per dienstjaar rekenen.

Voorbeeld gewogen dienstjaren

Jan is timmerman. Hij is 53 jaar oud en is al 19 jaar in dienst. Het overzicht van zijn gewogen dienstjaren ziet er als volgt uit:

  • t/m het 34e levensjaar krijg je een half maandsalaris per dienstjaar: in het geval van Jan 0, want hij begon met werken toen hij 35 was.
  • vanaf het 35e t/m het 44e levensjaar krijg je een maand per dienstjaar: 10×1 is 10 gewogen dienstjaren.
  • vanaf het 45e t/m het 54e levensjaar krijg je anderhalve maand per dienstjaar: 9×1,5 is 13,5 gewogen dienstjaren.
  • vanaf uw 55e levensjaar kun je op twee maandsalarissen per dienstjaar rekenen: 0.

Het totaal van Jan’s gewogen dienstjaren komt daarmee op 23,5

De transitievergoeding

Ook bij de transitievergoeding spelen jouw dienstjaren een belangrijke rol. De hoogte van de transitievergoeding is een derde maandsalaris voor de eerste tien dienstjaren en een half maandsalaris voor de jaren daarna. Heb je vragen over de berekening van de transitievergoeding? Neem dan gerust even contact met ons op. Ons telefoonnummer is 0900 4455600 (40 cent per minuut).