“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Billijkheidsvergoeding

  • Soms kun je naast de transitievergoeding ook nog een billijke vergoeding krijgen.
  • Dit kan als de werkgever verwijtbaar heeft gehandeld.
  • Wil jij weten of je hiervoor in aanmerking kan komen? Wij kijken graag even naar jouw zaak!
9,5
Klanten vertellen

612 beoordelingen

Lees voor

Als werknemer heb je in de meest ontslagsituaties recht op een transitievergoeding. In sommige situaties heb je daarnaast ook nog recht op een aanvullende vergoeding: de billijkheidsvergoeding. De kantonrechter kan deze bovenop de transitievergoeding toekennen.

Recht op billijkheidsvergoeding

De billijkheidsvergoeding wordt maar in weinig gevallen toegepast. De berekening van de hoogte van de billijkheidsvergoeding is onduidelijk. Daarover heeft de wetgever niets bepaald. De hoogte wordt vastgesteld door de kantonrechter. Je maakt kans op een aanvullende billijkheidsvergoeding als jouw werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is geweest. Ook kan een kantonrechter een billijkheidsvergoeding toekennen als hij besluit dat het ontslag eigenlijk nietig verklaard zou moeten worden, maar dat het eigenlijk niet verstandig om terug te gaan naar het werk.

Let op:
Heb jij het idee dat jouw werkgever verwijtbaar gehandeld heeft. Misschien heb je dan wel recht op een billijke vergoeding. Neem gerust even contact met ons op voor advies. Wij kunnen samen met jou kijken wat de mogelijkheden zijn.

Verwijtbaar handelen werkgever

Er is sprake van verwijtbaar gedrag van de werkgever als het ontslag grotendeels zijn schuld is. Bijvoorbeeld wanneer er door het gedrag van de werkgever een verstoorde arbeidsrelatie is ontstaan en ontslag daardoor onvermijdelijk is. Hierbij kun je denken aan discriminatie op de werkvloer, het opgeven van een valse ontslagreden en seksuele intimidatie richting de werknemer.

Schending wederindiensttredingsvoorwaarde

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen mag binnen 26 weken na het ontslag niemand anders voor dezelfde functie worden aangenomen. De enige die voor de functie mag worden aangenomen is de ontslagen werknemer zelf. Wanneer de werkgever zich hier niet aan houdt dan kan de kantonrechter een billijkheidsvergoeding toekennen aan de ontslagen werknemer.

Vervanging van de vernietiging van de opzegging

In sommige gevallen vraagt de werknemer aan de kantonrechter om de opzegging te vernietigen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de werkgever in strijd met het opzegverbod heeft opgezegd. In plaats van de arbeidsrelatie te herstellen, kan de werkgever ervoor kiezen om een billijkheidsvergoeding toe te kennen.

Recht op een billijkheidsvergoeding?

De kantonrechter bepaalt of jij recht hebt op een billijkheidsvergoeding. Onze juridische adviseurs kunnen wel een inschatting maken van de kansen. Ook geven ze jouw gratis juridisch advies. Dus heb je twijfels over jouw ontslagreden of heeft jouw werkgever verkeerd gehandeld neem dan contact op met onze juridische helpdesk.

Meer informatie