“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Billijkheidsvergoeding

  • Soms kun je naast de transitievergoeding ook nog een billijke vergoeding krijgen.
  • Wil jij weten of je hiervoor in aanmerking kan komen? Wij kijken graag even naar jouw zaak!
9,5
Klanten vertellen

1321 beoordelingen

Lees voor

Als werknemer heb je in de meest ontslagsituaties recht op een transitievergoeding. Dit is een ontslagvergoeding of gouden handdruk die je meekrijgt. In sommige situaties heb je daarnaast ook nog recht op een aanvullende vergoeding: de billijkheidsvergoeding. De kantonrechter kan deze bovenop de transitievergoeding toekennen.

Recht op billijkheidsvergoeding

De billijkheidsvergoeding wordt maar in weinig gevallen toegepast. Het is eigenlijk een soort schadevergoeding die om de hoek komt kijken als jouw werkgever ernstig verwijtbaar of nalatig is geweest.

Ben jij bijvoorbeeld jarenlang gepest op het werk en deed de werkgever hier niets aan, dan kan dat een reden zijn om een billijkheidsvergoeding toe te kennen. Ben jij onterecht op staande voet ontslagen, dan kan je hier ook wellicht aanspraak op maken.

Ook kan een kantonrechter een billijkheidsvergoeding toekennen als hij besluit dat het ontslag eigenlijk niet geldig is, maar dat het eigenlijk niet verstandig om terug te gaan naar het werk.

De berekening van de hoogte van de billijkheidsvergoeding is onduidelijk. De kantonrechter is degene die bepaalt hoe hoog de vergoeding moet zijn. Vaak gaat het om flinke bedragen.

Let op:
Heeft jouw werkgever schuld aan het ontslag? Misschien heb je dan wel recht op een billijke vergoeding. Neem gerust even contact met ons op voor advies. Wij kunnen samen met jou kijken wat de mogelijkheden zijn.

Wil jij weten of je wellicht een billijke vergoeding kan krijgen of heb je hulp nodig bij het ontslag? Wij helpen je graag!

Of bel ons voor vragen op 088-6002800
gebruikelijke belkosten

Verwijtbaar handelen werkgever

Een billijkheidsvergoeding wordt toegewezen als de werkgever iets te verwijten valt. Er is sprake van verwijtbaar gedrag van de werkgever als het ontslag grotendeels zijn schuld is. Bijvoorbeeld wanneer er door het gedrag van de werkgever een verstoorde arbeidsrelatie is ontstaan en ontslag daardoor onvermijdelijk is. Hierbij kun je denken aan discriminatie op de werkvloer, het opgeven van een valse ontslagreden en seksuele intimidatie richting de werknemer.

Schending wederindiensttredingsvoorwaarde

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen mag binnen 26 weken na het ontslag niemand anders voor dezelfde functie worden aangenomen. De enige die voor de functie mag worden aangenomen is de ontslagen werknemer zelf. Dit heet de wederindiensttredingsvoorwaarde. Wanneer de werkgever zich hier niet aan houdt dan kan de kantonrechter een billijkheidsvergoeding toekennen aan de ontslagen werknemer.

Vervanging van de vernietiging van de opzegging

In sommige gevallen vraagt de werknemer aan de kantonrechter om de opzegging te vernietigen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de werkgever in strijd met het opzegverbod heeft opgezegd. Soms is het, door alles wat er gebeurd is, geen goed idee om de werknemer weer bij de werkgever aan de slag te laten gaan. In plaats van de arbeidsrelatie te herstellen, kan de werkgever ervoor kiezen om een billijkheidsvergoeding toe te kennen.

Recht op een billijkheidsvergoeding?

De kantonrechter bepaalt uiteindelijk of jij recht hebt op een billijkheidsvergoeding. Onze juridische adviseurs kunnen wel een inschatting maken van de kansen. Ook geven ze je gratis juridisch advies. Dus heb je twijfels over jouw ontslagreden of heeft jouw werkgever verkeerd gehandeld neem dan contact op met onze juridische helpdesk.

Meer informatie