Vanaf 1 juli 2015 heb je als werknemer in de meest ontslagsituaties recht op de transitievergoeding. Een van de voorwaarden is dat je twee jaar of langer in dienst moet zij. In sommige situaties heb je recht op een aanvullende vergoeding: de billijkheidsvergoeding. De kantonrechter kan deze bovenop de transitievergoeding toekennen.

Recht op billijkheidsvergoeding

De billijkheidsvergoeding wordt maar in weinig gevallen toegepast. Ook de berekening van de hoogte van de billijkheidsvergoeding is onduidelijk. Daarover heeft de wetgever niets bepaald. De hoogte wordt vastgesteld door de kantonrechter. Je maakt kans op een aanvullende billijkheidsvergoeding als jouw werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of bij nalaten van de werkgever. Ook bij schending van de wederindiensttredingsvoorwaarde of als vervanging van de vernietiging van een opzegging kan de billijkheidsvergoeding worden toegepast.

Verwijtbaar handelen werkgever

Er is sprake van verwijtbaar gedrag van de werkgever wanneer het ontslag voor het grootste deel is te wijten aan de werkgever. Bijvoorbeeld wanneer er door het gedrag van de werkgever een verstoorde arbeidsrelatie is ontstaan en ontslag daardoor onvermijdelijk is. Hierbij kun je denken aan discriminatie op de werkvloer, het opgeven van een valse ontslagreden en seksuele intimidatie richting de werknemer.

Schending wederindiensttredingsvoorwaarde

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen mag binnen 26 weken na het ontslag niemand anders voor dezelfde functie worden aangenomen. De enige die voor de functie mag worden aangenomen is de ontslagen werknemer zelf. Wanneer de werkgever deze regel schendt dan kan de kantonrechter een billijkheidsvergoeding toekennen aan de ontslagen werknemer.

Vervanging van de vernietiging van de opzegging

In sommige gevallen vraagt de werknemer aan de kantonrechter om de opzegging te vernietigen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de werkgever in strijd met het opzegverbod heeft opgezegd. In plaats van de arbeidsrelatie te herstellen, kan de werkgever ervoor kiezen om een billijkheidsvergoeding toe te kennen.

Recht op een billijkheidsvergoeding?

De kantonrechter bepaalt of jij recht hebt op een billijkheidsvergoeding. Onze juridische adviseurs kunnen wel een inschatting maken van de kansen. Ook geven ze jouw gratis juridisch advies. Dus heb je twijfels over jouw ontslagreden of heeft jouw werkgever verkeerd gehandeld neem dan contact op met onze juridische helpdesk.