In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken tussen jou als werknemer en de werkgever. Wat voor werk ga je doen, hoeveel uur, op welke dagen en tijden en wat staat hier tegenover (salaris). Ook staat er in of er een proeftijd is afgesproken en voor hoe lang het contract is aangegaan (tijdelijk of vast), alles over een eventuele reiskostenvergoeding, vakantiedagen en de opzegtermijn. Mocht er een cao van toepassing zijn, dan staat dit ook in de arbeidsovereenkomst.

Mondeling of op papier

Een arbeidsovereenkomst kan zowel mondeling als op papier worden gesloten. In beide gevallen zijn de afspraken bindend, maar bij een mondelinge overeenkomst is het achteraf lastig om te bewijzen wat er is afgesproken. Het is dus verstandig om alle afspraken netjes en duidelijk op papier te zetten.

In een arbeidsovereenkomst staan in ieder geval de volgende punten:

 • naam en woonplaats van werknemer en werkgever;
 • datum van indiensttreding;
 • duur van de overeenkomst (tijdelijk of vast);
 • plaats waar je werkzaam zult zijn;
 • functie;
 • salaris en wanneer dit wordt uitbetaald;
 • arbeidsduur per dag/week;
 • vakantiedagen;
 • opzegtermijn;
 • cao;
 • pensioen.

Concurrentiebeding of relatiebeding

In een arbeidsovereenkomst staat soms een concurrentiebeding of relatiebeding. Een concurrentiebeding mag alleen in vaste contracten worden opgenomen. In een concurrentiebeding staat beschreven waar een werknemer zich aan moet houden als hij bij een andere werkgever aan de slag wil gaan of voor zichzelf wil gaan beginnen. Bijvoorbeeld over het soort werk dat je gaat doen of dat je niet bij de concurrent mag gaan werken. Een relatiebeding maakt in sommige gevallen deel uit van het concurrentiebeding. Je mag dan geen klanten meenemen of benaderen op het moment dat je uit dienst gaat.

Cao

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een overeenkomst waarin alle afspraken over de arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Het gaat hier bij voorbeeld om loon, toeslagen, overwerk, werktijden, proeftijden, opzegtermijn en pensioen. Soms worden zaken als scholing en kinderopvang ook in de cao opgenomen. Een cao is een afspraak tussen een of meerdere werkgevers met een of meerdere werkgeversorganisaties (vakbonden). De meeste cao’s zijn bindend verklaard. Komt de werkgever de afspraken in de cao niet na, dan kun je de werkgever hier op aanspreken.

Juridische hulp

Heb je twijfels over zaken die in jouw arbeidsovereenkomst staan of komt jouw werkgever de afspraken niet na? Wellicht is het dan handig juridische hulp in te schakelen. Neem contact op met onze medewerkers. Zij kunnen samen met jou kijken waar je staat en wat de mogelijkheden zijn.