“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

“Mijn situatie was vrij complex. Ik werkte voor een Frans bedrijf onder een Nederlands contract. Ineens, uit het niets, kreeg ik te horen dat mijn functie zou komen te vervallen. Ik kreeg een Engelstalige vaststellingsovereenkomst onder mijn neus geschoven. Dit kwam voor mij als donderslag bij heldere hemel. De cijfers waren goed en het budget was al binnen. Ik snapte er niets van en heb contact opgenomen met Ontslagkrijgen.nl. Gelukkig konden zij mij in contact brengen met een goede advocaat die hiermee uit de voeten kon. Deze heeft mij uitstekend geholpen”.

Casus: Vervallen functie

Steeds vaker wordt er als er sprake is van ontslag geroepen dat de functie van de werknemer is komen te vervallen. In veel gevallen is dit ook zo en zit het bedrijf financieel in zwaar weer. Meestal is er door de werkgever goed overleg geweest met de OR en de vakbonden voor zij met zo’n besluit op de proppen komen. In sommige gevallen wordt het vervallen van de functie echter gebruikt als hier helemaal geen sprake van is. Werkgevers zien het als een kans om afscheid te kunnen nemen van een werknemer waar ze graag vanaf zouden willen. Het is dan ook belangrijk om niet klakkeloos akkoord te gaan met het ontslag. Een werkgever moet kunnen aantonen dat er echt een gegronde reden is voor het ontslag. Kunnen ze dit niet, dan mogen ze niet tot ontslag over gaan. Komt de functie inderdaad te vervallen, dan heeft de werkgever ook nog eens de verplichting om zich in te spannen om een andere, vergelijkbare functie voor de werknemer te vinden. Doet de werkgever dit niet, dan kun je hier als werknemer actie op ondernemen.

Krijg je te horen dat je functie komt te vervallen, neem dan altijd even contact met ons op. Samen kijken we of het ontslag terecht is en of de werkgever genoeg heeft gedaan om het ontslag te voorkomen. Is het nodig, dan kunnen we je laten bellen door een goede advocaat om ervoor te zorgen dat het ontslag wordt tegengehouden of om te zorgen dat je eruit haalt wat erin zit.