“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte

  • Ben jij twee jaar ziek? Dan mag de werkgever je ontslaan.
  • Wij checken gratis jouw vaststellingsovereenkomst!
9,5
Klanten vertellen

1321 beoordelingen

Lees voor

Ben je twee jaar ziek en ziet het er niet naar uit dat je op korte termijn (binnen 26 weken) je eigen werk weer kan doen, dan komt jouw ontslagbescherming te vervallen en mag de werkgever tot ontslag over gaan. Dit kan de werkgever op twee manieren doen, namelijk:

  1. In goed overleg met een vaststellingsovereenkomst.
  2. Met een ontslagvergunning via het UWV;

1) De vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte

Voor je de vaststellingsovereenkomst ondertekent is het belangrijk om te checken of de overeenkomst op de juiste manier is opgesteld. Zo moet een vaststellingsovereenkomst aan een aantal eisen voldoen om jouw uitkering niet in gevaar te brengen. Zo moet hier duidelijk in aangegeven worden dat jij ondertussen 2 jaar ziek bent en dat terugkeer op korte termijn niet mogelijk is. Ook is het belangrijk dat er in staat dat het initiatief van de werkgever komt, dat jou niets te verwijten valt en er geen dringende reden is voor het ontslag. Teken niet als deze punten niet in de overeenkomst zijn opgenomen. Dit kan je namelijk een hoop problemen opleveren.

VSO en twee jaar ziekte, niet na 1 jaar en 364 dagen ziekte

Wacht altijd met het tekenen van de VSO tot je daadwerkelijk 104 weken ziek bent. Ga je bijvoorbeeld net één dag voor de twee jaar ziekte uit dienst, dan heb je waarschijnlijk geen recht op een uitkering. Je bent dan namelijk verwijtbaar werkloos.

2) Ontslagvergunning UWV

De werkgever kan na twee jaar ziekte een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Het UWV zal vervolgens bekijken of de werkgever zich netjes aan de regels omtrent de re-integratie heeft gehouden. De werkgever moet wel kunnen aantonen dat het ontslag redelijk is. Denk je weer volledig aan het werk te kunnen als je iets meer tijd krijgt voor de re-integratie? Overleg dan met jouw werkgever of hij jouw loon langer wil doorbetalen. Je werkt dan samen verder aan een spoedige re-integratie.

Valt niets aan de aanvraag van de werkgever aan te merken? Dan zal het UWV de ontslagvergunning  verlenen. Je krijgt dan van de werkgever een vaststellingsovereenkomst. Het is belangrijk dat deze overeenkomst alle eisen voldoet.

Wacht met tekenen tot de WIA beslissing!

Is er een WIA aanvraag ingediend? Dan is het slim om te wachten met tekenen tot het UWV een beslissing heeft genomen. Er is namelijk een mogelijkheid dat het UWV oordeelt dat de werkgever onvoldoende inspanningen heeft geleverd en er een loonsanctie wordt opgelegd. Daardoor kan het zijn dat de werkgever jou een jaar langer moet betalen. Heb je al getekend vóór de beslissing en wordt er inderdaad een loonsanctie opgelegd? Dan loopt jouw uitkering gevaar.

Wij kijken jouw VSO gratis voor je na!

Of bel ons voor vragen op 088-6002800
gebruikelijke belkosten

Einde ontslagbescherming en loondoorbetalingsplicht

Na twee jaar ziekte stopt de ontslagbescherming die de werknemer wegens ziekte heeft. Maar ook de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever stopt. In de praktijk zien we dat werkgevers regelmatig kiezen voor ontslag met een vaststellingsovereenkomst. Zo kan de werkgever, zonder een procedure te hoeven volgen bij het UWV, de werknemer met wederzijds goedvinden uit dienst laten treden. Ontslag via deze weg brengt voor jou als werknemer een voordeel op, ten opzichte van ontslag via het UWV namelijk: onderhandelen over de voorwaarden! Het brengt ook een risico met zich mee. Het kan namelijk zijn dat het UWV van oordeel is dat de werkgever onvoldoende re-integratie inspanningen heeft verricht en hij een loonsanctie opgelegd krijgt. Dit kan betekenen dat je een jaar langer doorbetaald moet worden door de werkgever.

Recht op transitievergoeding

Geen transitievergoeding? Geen handtekening!

Ook als je na 2 jaar ziekte ontslag krijgt, heb je recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding is een ontslagvergoeding die je meekrijgt van de werkgever na ontslag. Als de werkgever een ontslagvergunning heeft via het UWV, dan moet hij jou de wettelijke transitievergoeding betalen. Let er dus op dat minimaal de wettelijke transitievergoeding is opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Staat er geen vergoeding in jouw VSO? Teken dan niet!

Het bedrag dat je minimaal mee moet krijgen, hangt samen met het aantal jaren dat je in dienst bent en jouw salaris. In principe kun je er vanuit gaan dat je 1/3 maandsalaris krijgt per dienstjaar. Het is belangrijk dat de afspraken hierover worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst.

Slapend dienstverband betekent geen transitievergoeding voor werkgever

Een slapend dienstverband ontstaat als de werkgever jouw arbeidsovereenkomst ook na de 104 ziekteweken laat doorlopen. Je bent dan officieel gezien nog gewoon in dienst. Het verschil is wel dat je niet meer wordt betaald en ook niet werkt. In de praktijk komt het geregeld voor dat werkgevers de zieke werknemer na 2 jaar ziekte nog niet ontslaan. Zo komen ze namelijk onder de verplichte wettelijke transitievergoeding uit. En dat is natuurlijk zonde! Ook zit er nog een nadeel aan voor jou, want de re-integratieverplichting blijft doorlopen. Dit betekent dat zodra je beter bent, je moet re-integreren bij deze werkgever.

Let op:
Heb jij een slapend dienstverband? Neem dan contact met ons op. Wij bespreken graag met je wat jouw opties zijn en helpen je graag verder.

Hoe weet je of jouw vaststellingsovereenkomst klopt?

Voor een leek is het best lastig om te bepalen of de overeenkomst aan alle eisen voldoet. Want waar moet je precies op letten? Klopt alles juridisch gezien wel en zie je niets over het hoofd? Het is bijna niet te doen om dit zelf te bepalen. Daarom helpen wij je hier graag bij.

Veel bedrijven vergoeden een bedrag voor de juridische controle van de vaststellingsovereenkomst bij ontslag na twee jaar ziekte. Vergoed jouw werkgever de controle? Stuur dan jouw vaststellingsovereenkomst naar ons toe. Onze juristen kijken deze dan kosteloos voor jou na. Hierbij kijken zij of jouw uitkering door het tekenen van deze overeenkomst niet in gevaar komt. En of er nog zaken uit te onderhandelen zijn. Door jouw overeenkomst door ons te laten checken weet je zeker dat jij met een gerust hart kunt tekenen.

Waar moet je verder op letten?

Check jouw arbeidsovereenkomst voordat je de VSO tekent. Heb je een concurrentie- of relatiebeding? Spreek dan af dat deze komen te vervallen. Ook is de kans groot dat je tijdens jouw ziekte flink wat vakantiedagen hebt opgebouwd maar niet hebt opgenomen. Let dan ook goed op dat deze dagen worden uitbetaald en niet worden geacht te zijn opgenomen aan het einde van het dienstverband. Dat zou zonde zijn!

Meer informatie