Een werkgever kan in sommige gevallen een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Als deze vergunning door het UWV wordt verleend, dan krijgt de werkgever toestemming om tot ontslag over te gaan. Dit kan in twee gevallen:

  • Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen: gaat het financieel niet goed met het bedrijf en voelt de werkgever zich genoodzaakt om mensen te ontslaan, dan kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen. Hierbij moet de werkgever wel kunnen aantonen dat het inderdaad slecht gaat met het bedrijf en moet het afspiegelingsbeginsel worden toegepast.
  • Ontslag na twee jaar ziekte: als een werknemer twee jaar of langer ziek is mag de werkgever tot ontslag over gaan door een vergunning te vragen aan het UWV.

Verweer UWV

Het is belangrijk om niet zomaar akkoord te gaan met het ontslag. Je krijgt altijd de mogelijkheid om verweer in te dienen bij het UWV. Wij raden aan dit altijd te doen. Vertel in je verweer duidelijk jouw kant van het verhaal. Kloppen de cijfers van de werkgever wel? Is het afspiegelingsbeginsel goed toegepast? Heeft de werkgever zich wel gehouden aan de regels m.b.t. de re-integratie? Maak van dit soort argumenten gebruik om jouw positie te verdedigen. Het UWV legt de verhalen naast elkaar en neemt op basis hiervan een besluit.

Hulp

Natuurlijk kun je proberen zelf het verweer te voeren, maar over het algemeen is het verstandiger om dit uit handen te geven. Een specialist weet precies waar hij op moet letten en hoe hij dit op papier moet zetten. Natuurlijk kun je proberen zelf het verweer te voeren, maar over het algemeen is het verstandiger om dit uit handen te geven. Een specialist weet precies waar hij op moet letten en hoe hij dit op papier moet zetten. De kans van slagen is daardoor een stuk groter. Heb jecontact met een goede jurist of advocaat om hierbij te helpen.