“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Verweer ontslagprocedure UWV

  • Gaat het slecht met het bedrijf? Dan kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.
  • Dit kan ook na twee jaar ziekte van een werknemer.
  • Ga altijd in verweer en schakel hier eventueel hulp bij in!
9,5
Klanten vertellen

695 beoordelingen

Lees voor

Een werkgever kan in sommige gevallen een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Als deze vergunning door het UWV wordt verleend, dan krijgt de werkgever toestemming om tot ontslag over te gaan. Dit kan in twee gevallen:

  • Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen: Het gaat financieel niet goed met het bedrijf en er moeten mensen uit. In dat geval kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen. Hierbij moet de werkgever wel kunnen aantonen dat het inderdaad slecht gaat met het bedrijf en moet het afspiegelingsbeginsel worden toegepast.
  • Ontslag na twee jaar ziekte: Als een werknemer twee jaar of langer ziek is, mag de werkgever tot ontslag over gaan door een vergunning te vragen aan het UWV.

Verweer UWV

Het is belangrijk om niet zomaar akkoord te gaan met het ontslag. Je krijgt altijd de mogelijkheid om verweer in te dienen bij het UWV. Wij raden aan dit altijd te doen. Vertel in je verweer duidelijk jouw kant van het verhaal. Kloppen de cijfers van de werkgever wel? Is het afspiegelingsbeginsel goed toegepast? Heeft de werkgever zich wel gehouden aan de regels m.b.t. de re-integratie? Maak van dit soort argumenten gebruik om jouw positie te verdedigen. Het UWV legt de verhalen naast elkaar en neemt op basis hiervan een besluit.

Hulp

Natuurlijk kun je proberen zelf het verweer te voeren, maar over het algemeen is het verstandiger om dit uit handen te geven. Een specialist weet precies waar hij op moet letten en hoe hij dit op papier moet zetten. De kans van slagen is daardoor een stuk groter. Wij brengen je graag vrijblijvend in contact met een goede jurist of advocaat om hierbij te helpen.

Meer informatie