“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Concurrentiebeding na faillissement

  • Het concurrentiebeding vervalt niet automatisch bij faillissement.
  • Heb je vragen over een concurrentiebeding? Stel ze gerust aan onze medewerkers.
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Lees voor

Veel mensen denken dat een concurrentiebeding of relatiebeding automatisch vervalt na faillissement van het bedrijf. Dit is niet waar. Wat er met het concurrentiebeding na faillissement gebeurt is afhankelijk van de omstandigheden. Het belang voor een ontslagen werknemer om weer aan het werk te gaan is groot en er moet dus een goede reden zijn om het concurrentiebeding na een faillissement te handhaven.

Hoofdregel: concurrentiebeding blijft van kracht, ook na faillissement

Er is geen wet die zegt dat een concurrentiebeding niet meer geldig is als een bedrijf failliet gaat. Het concurrentiebeding blijft dus gewoon van kracht, failliet of niet. Om dan toch van het concurrentiebeding af te komen moet er een belangenafweging worden gemaakt. Welk belang weegt zwaarder: dat van de werknemer, die graag weer aan de slag wil gaan, of dat van de curator, die misschien wel kan zorgen voor een doorstart van de onderneming.

Doorstart en concurrentiebeding

In het geval er een doorstart wordt gemaakt, dan kan de curator een groot belang hebben bij het in stand houden van het concurrentiebeding. De curator zal in dat geval zijn zwaarwegende belang wel heel goed moeten motiveren. De werknemer is immers al zijn baan kwijt zonder dat hij dit zelf wilde.

De werknemer wil het liefst zo snel mogelijk van het concurrentiebeding af. De werknemer zal op zijn beurt moeten aantonen dat het concurrentiebeding hem in de weg zit bij het vinden van een nieuwe baan.

Wanneer er sprake is van een doorstart neemt een koper de onderneming over. In dat geval blijven er vaak een aantal werknemers in dienst. De meeste werknemers worden door de curator ontslagen. De nieuwe koper van de onderneming heeft niet het recht om het concurrentiebeding te handhaven.

De curator kan, volgens de meeste uitspraken van kantonrechters, de werknemers wel aan het concurrentiebeding houden. De koper moet geen schade ondervinden doordat oude werknemers het concurrentiebeding schenden. Aangezien de koper een doorstart met de onderneming wil, moet dit wel kans van slagen hebben. Het concurrentiebeding heeft namelijk nog steeds hetzelfde doel: de organisatie beschermen.

Belang werknemer

De werknemers hebben echter ook een belang. Zij moeten op zoek naar een nieuwe baan en een concurrentiebeding kan daarbij flink in de weg zitten. Medewerkers zijn door het faillissement al behoorlijk benadeeld en er moet een goede reden zijn om hen aan het concurrentiebeding te houden. Over het algemeen kan een curator alleen een beroep doen op het behouden van het concurrentiebeding als dit een voorwaarde is voor het slagen van de doorstart.

Wanneer een doorstart uiteindelijk niet mogelijk blijkt en de onderneming helemaal ophoudt met bestaan heeft de curator geen belang meer bij het in stand houden van het concurrentiebeding.

Heb jij het idee dat in jouw geval het concurrentiebeding onredelijk is en zorgt dit ervoor dat jij maar moeilijk aan een andere baan kan komen? Dan heb je alle reden om naar de rechter te stappen. De rechter zal jouw situatie goed bekijken en besluiten of het concurrentiebeding mag blijven bestaan of niet. Een advocaat kan je daarbij helpen.

Vragen of hulp nodig?

Heb jij te maken met zo’n concurrentiebeding na faillissement, dan zit je wellicht met de nodige vragen. Neem voor gratis juridisch advies gerust contact op met onze medewerkers. Zij helpen je graag. 

Meer informatie