Na het einde van jouw dienstverband is de werkgever wettelijk verplicht een getuigschrift te verstrekken. Hierbij maakt het niet uit of je ontslag krijgt of ontslag neemt. Vaak is het wel zo dat je hier zelf om moet vragen bij de werkgever. In dit document verklaart de werkgever gedurende welke periode je in dienst bent geweest, hoeveel uren je werkte en wat je functie precies inhield. Dit kan handig zijn bij toekomstige sollicitaties. Wij raden daarom altijd aan om je werkgever erom te vragen. Mocht het bij je sollicitaties nodig zijn, dan heb je het in ieder geval bij de hand.

Tip: Vraag de werkgever altijd om jou een getuigschrift te geven, want zonder jouw verzoek is het niet zeker dat de werkgever het verstrekt.

Jouw functioneren in getuigschrift

Als je dat wil, kan je de werkgever vragen in het getuigschrift op te nemen hoe je jouw werkzaamheden hebt gedaan. Ook kan je vragen of je werkgever aangeeft waarom het dienstverband is beëindigd. Vraag er niet om als er een kans is dat de werkgever zich negatief over je uitlaat. Overigens mag de werkgever die informatie niet zonder jouw verzoek in het getuigschrift zetten! Controleer dus naderhand altijd zelf goed wat erin staat.

Sollicitaties

Jouw getuigschrift kan je gebruiken bij toekomstige sollicitaties. Het is niet de gewoonte om het mee te sturen met een sollicitatiebrief. Wel kun je het overhandigen als er in een sollicitatiegesprek om wordt gevraagd.