Een relatiebeding lijkt op een concurrentiebeding. Er is één groot verschil. Bij een concurrentiebeding gaat het om verboden werkzaamheden bij andere werkgevers. Terwijl een relatiebeding je verbiedt om zakelijke contacten aan te gaan met relaties van de ex-werkgever. Soms is er zowel een relatiebeding als een concurrentiebeding. Heb je een relatie- of concurrentiebeding? Dan kan dit vooral bij ontslag nogal wat gevolgen hebben. Laat je dan ook altijd goed informeren.

Beperkingen relatiebeding

Een relatiebeding zorgt ervoor dat je na het ontslag beperkt wordt in je mogelijkheden bij het zoeken naar een nieuwe baan. Mocht je bijvoorbeeld bij de oude werkgever accountmanager zijn en deze functie opnieuw willen vervullen, dan mag je dus op geen enkele manier contact leggen met mensen met wie je bij de andere werkgever al contact hebt gelegd. Dit is in sommige (kleine) branches en functies bijna onmogelijk. Als het relatiebeding na het ontslag blijft bestaan, dan kun je een boete krijgen als je je hier niet aan houdt.

Relatiebeding bij ontslag

Op het moment dat je ontslagen wordt is het in veel gevallen mogelijk ervoor te zorgen dat het relatiebeding nietig wordt verklaard. Dit geeft jou meer mogelijkheden om een andere baan te vinden. Als jullie met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan, heb het dan ook zeker over het relatiebeding en/of concurrentiebeding. Dit is een punt dat meegenomen kan worden in de onderhandelingen. Zorg dat er duidelijk in de vaststellingsovereenkomst komt te staan dat het beding nietig wordt verklaard.

Juridische hulp

Vind je het moeilijk om het hier met de werkgever over te hebben of heb je hulp nodig bij de onderhandelingen, neem dan gerust even contact met ons op. Samen bekijken we wat de mogelijkheden zijn. Ook als je werkgever aangeeft dat het niet mogelijk is om het beding nietig te verklaren is het altijd verstandig dit te controleren. Bel ons op werkdagen op 0900 – 4455600 (€0,40/minuut) en wij helpen jou vrijblijvend verder.