“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Relatiebeding

  • Een relatiebeding maakt het lastig om een nieuwe baan te vinden.
  • Je kan het relatiebeding nietig laten verklaren. Wij helpen je!
9,7
Klanten vertellen

1146 beoordelingen

Lees voor

Is in jouw arbeidsovereenkomst een relatiebeding opgenomen? Dan is het goed om te weten wat een relatiebeding precies inhoudt en wat de gevolgen hiervan (kunnen) zijn.

Wat is een relatiebeding?

Met een relatiebeding wil jouw werkgever voorkomen dat jij na uitdiensttreding contact zoekt met zijn zakelijke relaties en dat jij voor deze relaties gaat werken. Bij zakelijke relaties kan je denken aan klanten, leveranciers of samenwerkingspartners. Een relatiebeding heeft dus vooral gevolgen na jouw uitdiensttreding.

Is er een relatiebeding van toepassing op jouw arbeidsovereenkomst en eindigt jouw dienstverband? Laat je dan goed adviseren. Wij helpen je graag! Bel ons vrijblijvend op werkdagen tussen 9.00 – 17.15 uur op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten). Wij nemen dan vrijblijvend jouw situatie met je door en helpen je waar nodig verder.

Verschil relatiebeding en concurrentiebeding

Een relatiebeding lijkt op een concurrentiebeding. Er is één groot verschil. Bij een concurrentiebeding gaat het om verboden werkzaamheden bij andere werkgevers. Terwijl een relatiebeding je verbiedt om zakelijke contacten aan te gaan met relaties van de ex-werkgever. Soms is er zowel een relatiebeding als een concurrentiebeding.

Let op:
Een relatiebeding is een vorm van het concurrentiebeding, maar is niet hetzelfde als een concurrentiebeding.

Beperkingen relatiebeding

Een relatiebeding zorgt ervoor dat je na het ontslag beperkt wordt in je mogelijkheden bij het zoeken naar een nieuwe baan. Mocht je bijvoorbeeld bij de oude werkgever accountmanager zijn en deze functie opnieuw willen vervullen, dan mag je dus op geen enkele manier contact leggen met mensen met wie je bij de andere werkgever al contact hebt gelegd. Dit is in sommige (kleine) branches en functies bijna onmogelijk. Als het relatiebeding na het ontslag blijft bestaan, kun je een boete krijgen als je je hier niet aan houdt.

Relatiebeding bij ontslag

Word je ontslagen dan is het in veel gevallen mogelijk om het relatiebeding nietig te laten verklaren. Dit geeft jou meer mogelijkheden om een andere baan te vinden. Als jullie met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan, heb het dan ook zeker over het relatiebeding en/of concurrentiebeding. Dit is een punt dat meegenomen kan worden in de onderhandelingen. Zorg dat er duidelijk in de vaststellingsovereenkomst komt te staan dat het beding nietig wordt verklaard.

Juridische hulp

Vind je het moeilijk om het hier met de werkgever over te hebben of heb je hulp nodig bij de onderhandelingen, neem dan gerust even contact met ons op. Samen bekijken we wat de mogelijkheden zijn. Ook als je werkgever aangeeft dat het niet mogelijk is om het beding nietig te verklaren is het altijd verstandig dit te controleren. Bel ons op werkdagen op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten) en wij helpen jou vrijblijvend verder.

Meer informatie