“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Bescherming tegen ontslag

 • In sommige gevallen heb je ontslagbescherming.
 • Je mag dan niet ontslagen worden.
 • Houdt jouw werkgever zich hier niet aan? Bel ons voor advies!
9,4
Klanten vertellen

683 beoordelingen

Lees voor

Bestaat bescherming tegen ontslag? Ja! Werknemers mogen in sommige situaties niet ontslagen worden. Wanneer je niet ontslagen mag worden dan heb je ontslagbescherming of er is een ontslagverbod. Maar wanneer ben je nou eigenlijk beschermd tegen ontslag?

Je hebt bescherming tegen ontslag in de volgende situaties

Hieronder staan de situaties waarin je als werknemer beschermd bent. Is een van deze situaties op jou van toepassing dan mag jij niet zomaar ontslagen worden.

Je hebt ontslagbescherming:

 • Op grond van jouw godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit (verbod op discriminatie).
 • Tijdens de eerste twee jaar dat je ziek, arbeidsongeschikt of arbeidsgehandicapt bent. In bepaalde gevallen kan je wél binnen deze eerste twee jaar ontslagen worden. Bijvoorbeeld als je langdurig arbeidsongeschikt bent. Of als je volgens het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) niet of onvoldoende meewerkt aan jouw re-integratie, zoals het volgen van scholing, het aanvaarden van passend werk of het meewerken aan een plan van aanpak.
 • Als je zwanger bent of nog met zwangerschapsverlof bent.
 • Omdat je ouderschapsverlof wil opnemen.
 • Als je lid bent van de OR of een personeelsvertegenwoordiging.
 • Omdat je werkzaam bent als functionaris voor de gegevensbescherming van de Wet bescherming persoonsgegevens of als deskundig werknemer van de Arbeidsomstandighedenwet.
 • Omdat je lid bent van een bepaalde politieke organisatie.
 • Omdat je lid bent van een vakbond.
 • Als je ernstige gewetensbezwaren tegen je  (nieuwe) werkzaamheden hebt en de werkgever geen andere of aangepaste functie voor je heeft.
 • Als je als buitenlandse werknemer jouw dienstplicht moet vervullen in je land van herkomst.

In al deze gevallen mag een werkgever je niet ontslaan. Wel kan hij ontslag op staande voet geven als hier een dringende reden voor is en ook bij een reorganisatie kun je gewoon ontslagen worden.

Tip:
Twijfel je of je ontslagbescherming hebt in jouw situatie? Neem dan contact op met onze medewerkers. We bespreken jouw persoonlijke situatie en adviseren je wat te doen.

 

Meer informatie