“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Bescherming tegen ontslag

 • Soms heb je ontslagbescherming, je mag dan niet ontslagen worden.
 • Houdt jouw werkgever zich hier niet aan? Bel ons voor advies!
9,5
Klanten vertellen

1321 beoordelingen

Lees voor

Bestaat bescherming tegen ontslag? Ja! Werknemers mogen in sommige situaties niet ontslagen worden. Ontslagbescherming betekent dat jij niet ontslagen mag worden omdat er een bijzondere situatie is. Het kan in dat geval best zijn dat de werkgever wel een geldige reden heeft om jou te ontslaan. Maar omdat er sprake is van ontslagbescherming mag de werkgever dit toch niet doen. Dit is wettelijk geregeld en is er om jou in bepaalde situaties te beschermen. Maar wanneer ben je nou eigenlijk beschermd tegen ontslag?

Je hebt bescherming tegen ontslag in de volgende situaties

Hieronder staan de situaties waarin je als werknemer beschermd bent. Is een van deze situaties op jou van toepassing dan mag jij niet zomaar ontslagen worden.

Je hebt ontslagbescherming:

 • Op grond van jouw godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit (verbod op discriminatie).
 • Tijdens de eerste twee jaar dat je ziek, arbeidsongeschikt of arbeidsgehandicapt bent. In bepaalde gevallen kan je wél binnen deze eerste twee jaar ontslagen worden. Bijvoorbeeld als je langdurig arbeidsongeschikt bent. Of als je volgens het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) niet of onvoldoende meewerkt aan jouw re-integratie, zoals het volgen van scholing, het aanvaarden van passend werk of het meewerken aan een plan van aanpak.
 • Als je zwanger bent of nog met zwangerschapsverlof bent.
 • Omdat je ouderschapsverlof wil opnemen.
 • Als je lid bent van de OR of een personeelsvertegenwoordiging.
 • Omdat je werkzaam bent als functionaris voor de gegevensbescherming van de Wet bescherming persoonsgegevens of als deskundig werknemer van de Arbeidsomstandighedenwet.
 • Wanneer je lid bent van een bepaalde politieke organisatie.
 • Omdat je lid bent van een vakbond.
 • Als je ernstige gewetensbezwaren tegen je  (nieuwe) werkzaamheden hebt en de werkgever geen andere of aangepaste functie voor je heeft.
 • Als je als buitenlandse werknemer jouw dienstplicht moet vervullen in je land van herkomst.
 • Wegens overgang van de onderneming.

In al deze gevallen heb je ontslagbescherming en mag een werkgever je dus niet ontslaan. Wel kan hij ontslag op staande voet geven als hier een dringende reden voor is.

Tip:
Twijfel je of je ontslagbescherming hebt in jouw situatie? Neem dan contact op met onze medewerkers. We bespreken jouw persoonlijke situatie en adviseren je wat te doen.

Uitzonderingen ontslagbescherming

Toch zijn er een aantal situaties waarin de ontslagbescherming komt te vervallen. Dat betekent dat je, ondanks dat je in een bijzondere situatie zit, je toch ontslagen mag worden. Zelfs als die situatie betekent dat je eigenlijk ontslagbescherming zou hebben. Dit is het geval in de volgende situaties:

Ontslagbescherming tijdens ziekte

Als je ziek bent dan mag je in beginsel niet ontslagen worden tijdens de eerste 104 weken van jouw ziekte. In dit geval heb je dus ontslagbescherming. In bepaalde gevallen kan je wél tijdens jouw ziekte ontslagen worden. Bijvoorbeeld als je langdurig arbeidsongeschikt bent. Of als je volgens het UWV niet of onvoldoende meewerkt aan jouw re-integratie en je hier geen goede reden voor hebt. Hierbij kun je denken aan het niet volgen van scholing, het niet aanvaarden van passend werk of het niet meewerken aan een plan van aanpak. Ook mag je na twee jaar ziekte, dus na 104 weken, ontslagen worden. Hiervoor moet de werkgever wel toestemming aanvragen bij het UWV.

Vragen of hulp nodig?

Heb jij vragen over jouw specifieke situatie of heb je verdere hulp nodig bij ontslag? Neem dan gerust contact op met onze juridische medewerkers. Zij geven je gratis advies waar je weer mee verder kan. Je kan ze bereiken op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten). Het is ook mogelijk om een bericht achter te laten via ons contactformulier. Wij bellen je dan zo snel mogelijk even terug. 

Meer informatie