“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Bovenwettelijke uitkering

  • Ontslag als ambtenaar? Soms heb je recht op een bovenwettelijke uitkering.
  • Zorg dat je krijgt waar je recht op hebt! Wij helpen je graag!
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Lees voor

Naast de standaard WW-uitkering kunnen ambtenaren soms ook nog aanspraak maken op een bovenwettelijke uitkering. Het ambtenarenrecht is een apart rechtsgebied met zijn eigen regeltjes en dus ook een eigen uitkering. De bovenwettelijke uitkering is een soort compensatie voor het wegvallen van de wachtgeldregeling en bestaat meestal uit een aanvullende en een aansluitende uitkering.

Let op:
Ben jij ambtenaar en wil je meer weten over ontslag als ambtenaar? Dan kun je terecht op onze ambtenarensite.

Aanvullende bovenwettelijke uitkering

Met de aanvullende bovenwettelijke uitkering heb je recht op aanvulling van je inkomen als je gebruik maakt van een WW-uitkering. Op die manier heb je dus een hogere uitkering dan de reguliere 70%. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je als ambtenaar wel recht hebben op een WW-uitkering. Ben je dus verwijtbaar werkloos of was de werkgever zelf risicodrager, dan vervalt dit recht.

In principe moet je met de WW-uitkering en de aansluitende uitkering financieel op hetzelfde niveau zitten als destijds met de wachtgeldregeling. De hoogte van de aanvullende uitkering is 70% van het (ongemaximeerde) dagloon. De duur hangt af van de sector waarin je werkzaam bent. Meestal loopt de aanvullende uitkering net zo lang als de WW-uitkering.

Aansluitende bovenwettelijke uitkering

De aansluitende bovenwettelijke uitkering houdt in dat je, als jouw WW-uitkering en de aanvullende uitkering zijn afgelopen, nog recht hebt op een aansluitende uitkering. Of je in aanmerking komt voor de aansluitende uitkering is afhankelijk van de reden van het ontslag. Ook dit hangt weer samen met jouw recht op een WW-uitkering. De hoogte van de aansluitende uitkering is opnieuw 70% van het (ongemaximeerde) dagloon.

Bovenwettelijke uitkering aanvragen

Het UWV gaat niet over deze uitkeringen. Zij kunnen je hier dan ook niet mee helpen. De uitvoering van de bovenwettelijke uitkering is bij een aantal andere instanties overgebracht. Ben je werkzaam in het Onderwijs, bij het Rijk, bij Defensie, de Waterschappen of Provincies, dan kun je terecht bij Loyalis Maatwerk Administraties. Medewerkers van onderzoeksinstellingen en universiteiten kunnen terecht bij Raet. Daarnaast zijn er nog een aantal andere uitvoerders namelijk: Deloitte, KPMG, DA&A en BAN Personeelsdiensten.

Afspraken bij ontslag

Krijg jij te maken met ontslag, dan is het belangrijk om het alvast te hebben over de bovenwettelijke uitkering. Het is wel belangrijk dat je voor het ontslag definitief is, alvast weet of je aanspraak kunt maken op deze regeling. Zo niet, dan kan dit invloed hebben op de onderhandelingen over bijvoorbeeld een ontslagvergoeding

Heb je vragen of heb je hulp nodig? Onze juridische medewerkers helpen je vrijblijvend verder. Ook kun je voor meer informatie terecht op: ontslag-als-ambtenaar.nl.

Meer informatie