“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontslag statutair directeur

  • Pas op dat je als bestuurder niet aansprakelijk wordt gesteld.
  • Plan een vrijblijvende afspraak in en wij helpen je verder!
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Lees voor

Ben je statutair directeur, dan gelden er een aantal bijzondere ontslagregels. Je bent statutair directeur als je door de aandeelhouders of de raad van commissarissen van de BV of NV waar je werkzaam bent, als bestuurder bent benoemd. Als er geen sprake is van een officiële benoeming, dan ben je titulair directeur.

Bijzondere positie

Een statutair directeur heeft een bijzondere rechtspositie. Eigenlijk heeft de statutair directeur een dubbele verhouding met de vennootschap waar hij/zij voor werkt. Namelijk een arbeidsrechtelijke verhouding en een vennootschapsrechtelijke verhouding. Dit maakt het ontslag ook een stuk complexer.

Tip:
Ben je statutair directeur en krijg je ontslag? Dan gelden er weer andere regels dan bij een normaal ontslag. Schakel dan ook altijd juridische hulp in. Het is belangrijk om alles op de goede manier te regelen. Zo voorkom je dat je als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld. Bespaar geld en neem vrijblijvend contact op met onze juridische adviseurs om jouw situatie te bespreken! Zij adviseren wat de juiste juridische vervolgstappen zijn. Zo weet je direct waar je aan toe bent.

Welke ontslagregels gelden er voor een statutair directeur?

Als de vennootschap jou als statutair directeur wil ontslaan, dan is er een besluit nodig van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het ontslag moet kenbaar gemaakt worden op de agenda van de aandeelhoudersvergadering. Als er in jouw geval sprake is van ziekte of arbeidsongeschiktheid kan er in de aandeelhoudersvergadering niet zomaar worden besloten dat je ontslag krijgt. Bij opzegging is geen toestemming nodig van het UWV. Wel moet de wettelijke opzegtermijn in acht worden genomen. Tijdens de vergadering heb je natuurlijk het recht jezelf te verweren tegen het voorgenomen ontslag. Het is vrij gebruikelijk en verstandig om je hierbij door een juridisch adviseur te laten bijstaan.

Welke redenen voor ontslag zijn er?

  • Ontslag om bedrijfseconomische redenen: je functie komt te vervallen of het vertrouwen is weg bij de aandeelhouders. Zij kunnen jou kwalijk nemen dat de financiële situatie van het bedrijf niet goed is.
  • Verstoorde arbeidsrelatie: een verstoorde arbeidsrelatie met de aandeelhouders is de meest voorkomende reden van ontslag van een directeur.
  • Arbeidsongeschiktheid: langdurige arbeidsongeschiktheid zal voor een directeur soms eerder tot ontslag leiden dan bij een gewone werknemer.

Wat kan je tegen het ontslag doen?

Als statutair directeur heb je de mogelijkheid je ontslag aan te vechten als de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de procedurevoorschriften, die bijvoorbeeld vermeld staan in de statuten van de vennootschap, niet juist hebben nageleefd of als het ontslagbesluit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.

Risico bestuurdersaansprakelijkheid

Een risico voor een statutair directeur is dat jou, als bestuurder, bestuurdersaansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd. Als de belanghebbenden vinden dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan kan dit nogal wat gevolgen hebben. In dat geval kan je zelfs privé aansprakelijk worden gesteld. Mocht deze bestuurdersaansprakelijkheid ten sprake komen, dan is het altijd verstandig om juridisch advies in te winnen.

Krijg je een ontslagvergoeding?

Als statutair directeur heb je ook gewoon recht op een transitievergoeding als je aan de voorwaarden voldoet. Daarnaast kan het zo zijn dat er tijdens het aangaan van de arbeidsovereenkomst afspraken zijn gemaakt over de ontslagregeling. De transitievergoeding zal hierop in mindering worden gebracht.

Daarnaast is het mogelijk om naast de transitievergoeding een additionele vergoeding te vragen als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Dit kun je eisen via de kantonrechter.

Statutair directeur en de WW-uitkering

Ook als statutair directeur heb je in principe gewoon recht op een WW-uitkering. Ben je echter directeur-grootaandeelhouder (DGA), dan kun je in veel gevallen geen aanspraak maken op een uitkering.

Bespaar kosten en vraag ons om juridisch advies

Het ontslag van een statutair directeur heeft nogal wat haken en ogen. Heb je hier hulp bij nodig, onze deskundige medewerkers helpen je graag verder. Neem gerust even vrijblijvend contact met ze op!

Meer informatie