“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Terugkeer langdurig zieke werknemer

 • Bij een re-integratie-traject hoort een probleemanalyse met plan.
 • Na twee jaar ziekte kan er een WIA-uitkering worden aangevraagd.
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Lees voor

Je hebt een baan, maar je bent langdurig ziek. Dit is voor niemand prettig. Niet voor jou als werknemer, maar ook niet voor de werkgever. Het is voor jullie allebei prettig als je snel weer aan het werk kunt. Om dat voor elkaar te krijgen kom je samen met je werkgever in een re-integratietraject. De Wet verbetering poortwachter geeft de regels waar de werkgever en werknemer zich aan moeten houden. Dit begint al in de eerste week van de ziekmelding.

Verplichtingen in het eerste jaar:

 • Is een werknemer ziek, dan moet dit binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld aan de arbodienst of de bedrijfsarts.
 • Binnen zes weken na je ziekmelding moet er een probleemanalyse gemaakt worden door de bedrijfsarts of arbo-arts. Hierin staat wat er aan de hand is, wanneer de werknemer weer aan het werk denkt te kunnen gaan en wat de mogelijkheden zijn voor het herstel. Dit is de basis voor het plan om je weer aan het werk te krijgen.
 • De werkgever moet vervolgens binnen acht weken na de ziekmelding een plan van aanpak maken.
  In het plan staat hoe je op een goede manier weer aan het werk kunt. Bijvoorbeeld met behulp van aanpassingen op het werk, trainingen en therapieën of begeleiding naar ander werk.
 • Tijdens het re-integratietraject heb je iedere zes weken contact met de arbodienst. Dit om het plan eventueel bij te sturen.
 • Is er sprake van dreigend langdurig verzuim, dan moet de werkgever een re-integratiedossier bijhouden. Hierin staat het verloop van de ziekte en de inspanningen die zijn gedaan door werkgever en werknemer om terugkeer naar het werk mogelijk te maken.
 • In de 42ste ziekteweek moet de werkgever de werknemer ziek melden bij het UWV.

Verplichtingen na een jaar:

 • Nadat je een jaar ziek bent geweest, volgt er een eerstejaarsevaluatie met de werkgever. Samen bespreek je of het plan van aanpak nog voldoet of dat er het één en ander bijgesteld moet worden.
 • Tenslotte volgt na bijna twee jaar de eindevaluatie. Hieruit moet blijken of je weer aan het werk kunt of dat er eventueel een WIA-uitkering aangevraagd moet worden. Het WIA-formulier ontvang je in de 87ste ziekteweek. Dit formulier moet je binnen drie weken terug sturen. Het UWV gaat vervolgens het re-integratieverslag beoordelen en voert de WIA-keuring uit. Mocht de werkgever niet genoeg inspanningen hebben verricht m.b.t. de re-integratie, dan kan het UWV besluiten dat de werkgever het loon nog een jaar moet doorbetalen. Soms vindt naar verloop van een tijd een herkeuring plaats.

Doorbetaling loon langdurig ziek

Ben je ziek, ook dan moet je loon gewoon worden doorbetaald. Hoeveel loon er betaald moet worden is afhankelijk van de afspraken in je arbeidsovereenkomst of de cao. Je ontvangt in ieder geval minstens 70% van het loon en minimaal het minimumloon. Ook in het tweede ziektejaar ontvang je minimaal 70% van het loon. De werkgever hoeft dat echter niet meer aan te vullen tot het minimum loon.

Meer informatie