“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Re-integratie

  • Werk altijd mee aan de re-integratie. Na 2 jaar ziekte mag ontslag.
  • Heb je vragen of hulp nodig? Neem direct contact op met ons!
9,5
Klanten vertellen

1366 beoordelingen

Lees voor

Je krijgt met re-integratie te maken wanneer je als werknemer langdurig ziek bent. Werk altijd mee aan dit re-integratietraject. Zowel jij als de werkgever zijn samen verplicht er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat je weer aan de slag kan. De bedrijfsarts of arbodienst helpt hierbij. Re-integratie kost sommige werknemers veel energie. Toch is het belangrijk dat je hier wel aan meewerkt.

Wat is re-integratie en welk doel heeft re-integratie?

Re-integratie betekent dat een werknemer (geheel of gedeeltelijk) terugkeert in het arbeidsproces na ziekte. Je gaat dus weer aan het werk, op welke manier dan ook, nadat je (langdurig) ziek bent geweest. Het doel van re-integratie is om jou, de werknemer, zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Re-integratie kan op twee manieren:

1. Re-integratie eerste spoor: Je gaat weer terugkeren bij jouw huidige werkgever. Als dat nodig is kan dat in een nieuwe of een aangepaste functie.

2. Re-integratie tweede spoor: Hiermee krijg je te maken als je niet meer terug kunt keren bij jouw huidige werkgever. Je krijgt dan ander ‘passend’ werk bij een andere werkgever.

Probleemanalyse

Nadat je je ziek hebt gemeld krijg je na maximaal zes weken een oproep van de bedrijfsarts of de arbo-dienst. Zij kijken samen met jou wat er aan de hand is en wat de vooruitzichten zijn. Samen bekijken jullie wat de kansen zijn dat je weer aan de slag kunt en of dat dan in jouw eigen functie zal zijn of niet. Dit heet de probleemanalyse.

Plan van aanpak re-integratie

Naar aanleiding van de probleemanalyse maak je samen met de werkgever een plan van aanpak. Wat moet er gebeuren om weer aan de slag te kunnen gaan of op welke manier kun je de uren het beste opbouwen? De bedrijfsarts of de arbodienst houdt de re-integratie in de gaten. De bedrijfsarts kijkt of beide partijen doen wat ze moeten doen en hoe gaat het met de gezondheid van de werknemer. Aan de hand hiervan wordt het re-integratie plan soms bijgesteld.

Oneens met plan van aanpak

Soms zijn werknemers het niet eens met het plan van aanpak of het tempo van de re-integratie. Het kan ook zijn dat de bedrijfsarts vindt dat je wel weer aan het werk kunt, maar dat jij het hier niet mee eens bent. In dat geval kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Een onafhankelijke partij bepaalt dan in hoeverre het plan van aanpak passend is. Het oordeel van het UWV is niet bindend. Een werkgever hoeft zich hier dus niets van aan te trekken, maar in de rechtszaal blijkt dat rechters het oordeel van het UWV meestal wel volgen.

Contact met de werkgever

Goed contact met de werkgever is bij het re-integratietraject erg belangrijk. Het is van belang dat de werkgever goed op de hoogte is van jouw situatie. Wat kun je wel, wat kun je niet. Wees hier open en eerlijk over. Eén van de eerste stappen van de re-integratie is bijvoorbeeld een keertje koffie drinken op het werk. Contact blijven houden met de werkgever en collega’s zorgt er sowieso voor dat terugkomen makkelijker wordt. De drempel is dan een stuk lager en er zal meer begrip voor de situatie zijn.

Let op:
Word je na twee jaar ziekte ontslagen? Ook dan heb je gewoon recht op een transitievergoeding!

Eerstejaarsevaluatie

Als het herstel lang duurt ga je ongeveer na een jaar samen met de werkgever bekijken hoe de re-integratie tot zover is verlopen. Zijn de doelen nog steeds haalbaar? Is terugkeren in de eigen functie realistisch? Gaat alles volgens plan? Er wordt een nieuw plan gemaakt voor het tweede jaar ziekte.

Eindevaluatie

Na twee jaar ziekte volgt de eindevaluatie en het re-integratieverslag. Als je dan nog niet beter bent, dan wordt de kans dat je terug kan komen in jouw functie wel heel erg klein. Na de eindevaluatie kun je wellicht een WIA uitkering aanvragen. Dit is een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hierbij heb je het re-integratieverslag nodig. Bewaar dit dus goed.

Ontslagverbod

Na twee jaar ziekte komt het ontslagverbod te vervallen. De werkgever mag dus tot ontslag over gaan. Dit moet natuurlijk wel via de regels die hiervoor staan. Bij ontslag na ziekte wordt altijd goed gekeken of de werkgever genoeg heeft gedaan voor de re-integratie.  Zo niet, dan kan de werkgever worden verplicht om langer salaris door te betalen.

Bel ons direct voor hulp

Heb je vragen over de re-integratie of twijfel je of het allemaal wel gaat zoals het moet, neem dan even contact op. Voor direct advies kan je ons op werkdagen tussen 9.00 en 17.15 bellen op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten). Wij spreken je situatie met je door en kunnen duidelijk advies geven over de juiste juridische vervolgstappen.

Meer informatie