Na twee jaar ziekte komen veel werknemers terecht in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Je krijgt dan een WIA-uitkering vanuit het UWV. Om een WIA-uitkering te krijgen moet je een aanvraag doen bij het UWV. Een arbeidsdeskundige van het UWV bepaald vervolgens binnen acht weken in hoeverre je officieel wordt afgekeurd, of je een uitkering zal ontvangen en hoe hoog deze zal zijn.

WGA-uitkering

Er zijn twee verschillende regelingen binnen de WIA. Namelijk de WGA-uitkering of de IVA-uitkering. Blijkt uit de beoordeling van het UWV dat de mate van arbeidsongeschiktheid minimaal 35% is en dat je wel (gedeeltelijk) kunt werken, nu of in de toekomst, dan krijg je een WGA-uitkering. Dit staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Ook bij volledige arbeidsongeschiktheid kan een WGA-uitkering worden toegekend als er een goede kans is op herstel.

IVA-uitkering

Ben je volledig arbeidsongeschikt (80/100%) en is er geen zicht op herstel, dan kom je in aanmerking voor een IVA-uitkering. Bij een IVA-uitkering ontvang je 75% van het dagloon tot het moment dat je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Keuring UWV

Het doel van de keuring van het UWV is dus het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid in een percentage. Misschien voel je je wel 100% arbeidsongeschikt, maar oordeelt het UWV toch anders. Dit komt omdat zij kijken naar jouw verdiencapaciteit en je functionele mogelijkheden. Het is soms moeilijk te begrijpen hoe het besluit van het UWV tot stand komt.

Daarnaast kan het natuurlijk ook zo zijn dat het UWV niet genoeg rekening houdt met jouw ziekte of beperking. In dat geval kom het arbeidsongeschiktheidspercentage lager uit, waardoor je misschien geen uitkering krijgt of een veel lagere uitkering.

Bezwaar tegen besluit UWV

Hier lopen veel mensen tegenaan. In zo’n situatie is het verstandig om niet zomaar akkoord te gaan met het besluit van het UWV. Je kunt de beslissing van het UWV aanvechten en in bezwaar gaan. Dit moet je wel snel doen, want het bezwaar moet binnen zes weken zijn ingediend. Na deze termijn is de beslissing van het UWV definitief. Het is verstandig om een gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen om dit bezwaar in te dienen. Zo ben je verzekerd van het beste resultaat.

Inschakelen van advocaat

Het inschakelen van een advocaat bij het maken van een bezwaar omtrent de WIA-uitkering kan vaak tegen geringe kosten. Eerst wordt er gekeken of je in aanmerking kunt komen voor een toevoeging. In dat geval betaal je alleen een eigen bijdrage voor de hele procedure. Kom je hier niet voor in aanmerking en win je de zaak, dan krijgt het UWV de rekening voorgeschoteld. Dit in verband met de proceskostenvergoeding.

Wil je hulp inschakelen bij het indienen van een bezwaar tegen de beslissing van het UWV? Wij brengen je graag in contact met de juiste specialist op dit gebied. Neem vrijblijvend contact op met onze medewerkers. Zij helpen je graag verder.