“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Onredelijk ontslag

 • Vind jij jouw ontslag onredelijk, dan kun je hier tegen in verweer.
 • Heb je hier hulp bij nodig? Onze juridische medewerkers zitten voor je klaar!
9,5
Klanten vertellen

1293 beoordelingen

Lees voor

Officieel moet een werkgever een goede reden hebben om jou te ontslaan. Toch komt het regelmatig voor dat er eigenlijk helemaal geen goede reden is voor het ontslag. Het is dan belangrijk om niet zomaar akkoord te gaan. Vind jij jouw ontslag onredelijk, dan kun je altijd actie ondernemen Zo kun je proberen het ontslag ongedaan te maken of bijvoorbeeld een (hogere) ontslagvergoeding te krijgen.

Wanneer is er sprake van onredelijk ontslag?

Er kan sprake zijn van onredelijk ontslag als:

 • er geen reden voor het ontslag is opgegeven;
 • er valse redenen voor het ontslag zijn opgegeven;
 • de gevolgen van het ontslag voor de werknemer zwaarder wegen, dan het belang voor de werkgever (de kans op een nieuwe baan voor de werknemer is heel klein);
 • de werkgever het afspiegelingsbeginsel niet (juist) heeft toegepast;
 • het ontslag het gevolg is van werkweigering op grond van ernstige gewetensbezwaren;
 • er geen (passend) werk meer is voor een werknemer die arbeidsongeschikt is geworden door het uitgevoerde werk bij deze werkgever;
 • er ontslag is gegeven, terwijl er een ontslagverbod gold.

Ontslag op staande voet

Het gebeurt regelmatig. Werknemers worden op staande voet ontslagen om iets heel kleins of worden bijvoorbeeld beschuldigd van diefstal, terwijl hier geen bewijs voor is. Bij ontslag op staande voet ben je direct jouw inkomen en jouw recht op een WW-uitkering kwijt. Het is dus echt een zware straf. Is dit onterecht, dan is het ontzettend belangrijk om actie te ondernemen. 

Ten eerste is het belangrijk om direct schriftelijk aan te geven dat je het niet eens bent met het ontslag. Dit doe je door het sturen van een aangetekende brief. Daarnaast is het verstandig om een jurist of een advocaat in te schakelen. Deze kan je helpen om het ontslag van tafel te geven of ervoor te zorgen dat er een andere vorm van ontslag wordt gehanteerd, waardoor jij wel kunt krijgen waar je recht op hebt.

Zit overleg met de werkgever er niet meer in, dan kan je naar de kantonrechter stappen om het ontslag ongeldig te laten verklaren of om een goede transitievergoeding en eventuele billijke vergoeding te krijgen. Ook hier kan een jurist of advocaat je helpen om te krijgen waar je recht op hebt.

Op zoek naar een goede jurist of advocaat?

Of bel ons voor vragen op 088-6002800
gebruikelijke belkosten

Ontslag met wederzijds goedvinden zonder goede reden

Wil jouw werkgever in goed overleg de arbeidsovereenkomst ontbinden, maar is hier eigenlijk geen goede reden voor? Dan heb je twee opties.

 1. Je gaat nergens mee akkoord en blijft zitten waar je zit: De werkgever kan zonder goede reden op geen enkele andere manier tot ontslag overgaan. Dit kan wel voor flinke spanningen op de werkvloer zorgen.
 2. Gebruik maken van jouw goede onderhandelingspositie en eruit halen wat erin zit: Om jou te kunnen ontslaan, is de werkgever totaal afhankelijk van jouw medewerking. Maak hier gebruik van. Het klinkt misschien stom en het voelt ongetwijfeld ook niet zo, maar eigenlijk ben jij degene die de touwtjes in handen heeft. Pas als jij tevreden bent met het voorstel en bijvoorbeeld de hoogte van de transitievergoeding die je meekrijgt zet je je handtekening. 

De meeste mensen kiezen voor de laatste optie. Op het moment dat jouw werkgever aangeeft je te willen ontslaan, is het vertrouwen bij jou weg. Je moet jezelf dan ook echt afvragen of je nog wel moet willen werken voor iemand die eigenlijk van je af wil. 

Maak het de werkgever vooral niet te makkelijk. De werkgever denkt alleen maar aan zijn eigen portemonnee. Het is aan jou om ervoor te zorgen dat jij hier zo goed mogelijk uit komt. Vind jij het lastig om te onderhandelen of is er qua onderhandelingen een ongelijk speelveld? Dan is het zeker verstandig om hier hulp bij in te schakelen. Bel voor vrijblijvend juridisch advies gerust even met 088-6002800 (gebruikelijke belkosten).

Onterecht ontslag via het UWV

Wil de werkgever jou via het UWV ontslaan, omdat het met het bedrijf niet goed gaat? Dan zal hij met cijfers moeten laten zien dat dit inderdaad noodzakelijk is. Daarnaast moet hij aantonen dat jij volgens het afspiegelingsbeginsel ook daadwerkelijk degene bent die ontslag moet krijgen. Bij deze vorm van ontslag mag de werkgever namelijk niet zelf kiezen wie er ontslag krijgen. 

Toch blijkt in de praktijk dat het UWV eigenlijk nauwelijks aandacht besteedt aan deze bewijzen. Zij controleren zelden uit zichzelf of alles wel klopt. Heb jij het idee dat jij eigenlijk niet aan de beurt bent voor het ontslag of is er een andere reden waarom jij het ontslag onredelijk vindt? Trek dan aan de bel. Dien verweer in of nog beter… laat dit doen door een specialist. Op die manier kan het ontslag wellicht afgewend worden.

Ontslag via de kantonrechter

Bij ontslag via de kantonrechter krijg jij als werknemer sowieso de kans om jouw kant van het verhaal te vertellen. Heb jij het idee dat je te maken hebt met onredelijk ontslag, dan is het belangrijk om zo goed mogelijk duidelijk te maken aan de rechter waarom jij niet moet worden ontslagen. Een jurist of advocaat helpt je hierbij. 

Is de uitspraak toch niet wat je had gehoopt, dan kan je altijd in hoger beroep. 

Hoger beroep

Wil je in hoger beroep tegen je ontslag of heb je bijvoorbeeld bij de kantonrechter geen transitievergoeding toegewezen gekregen en wil je daartegen in beroep, dan heb je hier een arbeidsrecht advocaat bij nodig. Deze kan ervoor zorgen dat jouw verhaal in het hoger beroep wel wordt gehoord en dat je uiteindelijk krijgt waar je recht op hebt. Denk zeker niet dat je toch geen kans maakt, omdat de kantonrechter al een conclusie heeft getrokken. De uitslag van een hoger beroep kan soms heel verrassend zijn.

Wil jij bekijken of jouw zaak geschikt is voor hoger beroep en hoeveel kans van slagen jouw zaak heeft? Neem dan vrijblijvend even contact op met onze juridische adviseurs. Zij helpen je graag verder en kunnen je in contact brengen met de juiste arbeidsrecht advocaat voor jouw zaak!

Hulp bij ontslag

Krijg je te maken met ontslag, dan brengt dat heel wat gedoe met zich mee. Je zit met veel vragen en alles is ineens onzeker. Blijf vooral niet met jouw vragen rondlopen. Onze juridische medewerkers helpen je graag op weg en zitten voor je klaar. Zij geven je gratis juridisch advies waar je mee verder kan. Je kan ons bereiken op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten) of via ons contactformulier.

Meer informatie