Als je hoort dat je wordt ontslagen komt er veel op je af. Waarschijnlijk ben je behoorlijk geschrokken en zit je met een hoop vragen. Dit is heel normaal. Weet dat wij er voor je zijn om je verder te helpen en al jouw vragen te beantwoorden. Op deze pagina geven we antwoord op de meest gestelde vragen omtrent ontslag. Wanneer je ontslagen wordt zijn er ook een aantal vragen die je jezelf moet stellen.

De belangrijkste vragen die je moet stellen zijn:

Vrijblijvende hulp

Wij nemen deze vragen allemaal met je door wanneer je contact met ons opneemt. Dit advies is altijd gratis en vrijblijvend. Zo wordt in ieder geval de eerste onzekerheid weggenomen. Daarnaast vind je veel informatie die jou kan helpen op deze website. Is het nodig, dan kunnen we je ook in contact brengen met een goede jurist die kan helpen bij bijvoorbeeld de onderhandelingen over de transitievergoeding of het nakijken van de vaststellingsovereenkomst.

Hieronder behandelen wij de meest voorkomende vragen bij ontslag.

Hoe lang duurt de ontslagprocedure?

Dit ligt aan wat je onder de ontslagprocedure verstaat. Er zijn voor werkgevers verschillende manieren om iemand te ontslaan.

Loopt het ontslag via de kantonrechter, dan duurt dit gemiddeld acht weken. De ontslagprocedure begint wanneer je werkgever (of jij zelf ) een ontslagaanvraag indient bij het kantongerecht. Ontslag via de kantonrechter kan alleen bij ontslagredenen als een verstoorde arbeidsverhouding of bij niet-functioneren (ongeschiktheidsontslag). Een werkgever die op deze manier tot ontslag wil over gaan heeft een flink dossier nodig om te bewijzen dat er inderdaad sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding of disfunctioneren. Na de ontslagprocedure is het nog mogelijk om in hoger beroep te gaan.

Zijn er bedrijfseconomische redenen voor het ontslag of is iemand twee jaar ziek, dan kan de werkgever ervoor kiezen om het ontslag te laten lopen via het UWV WERKbedrijf (dit was vroeger het CWI). Het UWV streeft ernaar de ontslagaanvraag binnen zes weken af te wikkelen. Als de werkgever de aanvraag goed onderbouwt, kan de werkgever daarmee de procedure versnellen. Je kunt de procedure vertragen door bezwaar te maken tegen de ontslagaanvraag bij het UWV WERKbedrijf. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen geldt een speciale verkorte procedure. Als de werknemer ook de noodzaak van het ontslag inziet en een verklaring van geen bezwaar invult, kun je de vergunning zelfs binnen een week verwachten. De verklaring van geen bezwaar is een standaard formulier dat bij het UWV WERKbedrijf kan worden aangevraagd.

De meest gekozen manier om iemand te ontslaan is ontslag met wederzijds goedvinden. In dat geval komen de werkgever en werknemer samen tot een onderlinge regeling. De afspraken die jullie samen maken worden in een vaststellingsovereenkomst gezet. De procedure kan dan veel sneller verlopen. In sommige gevallen is het ontslag binnen een week geregeld. Denk er wel aan dat voor jou als werknemer iedere maand er een is. Je hebt geen haast, dus maak geen overhaaste beslissingen en laat een vaststellingsovereenkomst altijd nakijken door een deskundige.

Kan ik op staande voet ontslagen worden door mijn werkgever?

Wanneer er sprake is van een dringende reden kan je ontslagen worden op staande voet. Dit kan alleen wanneer een snelle beëindiging van de arbeidsovereenkomst noodzakelijk is voor de werkgever. De wet geeft een aantal voorbeelden van dringende redenen zoals; aanstelling op grond van valse getuigschriften, diefstal, dronkenschap en openbaarmaking van bedrijfsgeheimen.

Als ik ontslagen word, heb ik dan altijd recht op een gouden handdruk?

In veel gevallen wel. Als je met wederzijds goedvinden uit elkaar gaat, bepaal je in overleg met je werkgever de gouden handdruk (tegenwoordig de transitievergoeding). Als het UWV akkoord gaat met een ontslagvergunning, dan heb je ook recht op een transitievergoeding. Loopt het ontslag via de kantonrechter, dan is het de rechter die de vergoeding bepaalt.

Wanneer heeft de werkgever géén ontslagvergunning nodig?

  • bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd
  • bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden
  • bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter
  • bij ontslag op staande voet wegens een dringende reden
  • bij een niet-verlengde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  • bij faillissement

Is het handig en noodzakelijk om een advocaat in te schakelen en wat zijn de eventuele kosten?

Wij raden je aan je te laten adviseren door een specialist wanneer je ontslagen wordt. Het arbeidsrecht is erg ingewikkeld. Zonder goed advies neem je het risico dat je niet de juiste transitievergoeding krijgt en dat je geen aanspraak kunt maken op een WW-uitkering. In veel gevallen worden de kosten van deze juridische hulp bij de werkgever in rekening gebracht.