“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontslagen: de antwoorden op de meest gestelde vragen.

 • Krijg je te maken met ontslag? Dan zit je met veel vragen.
 • Onze juridische medewerkers zitten voor je klaar!
9,5
Klanten vertellen

1299 beoordelingen

Lees voor

Word je ontslagen dan komt er veel op je af. Waarschijnlijk ben je behoorlijk geschrokken en zit je met een hoop vragen. Dit is heel normaal. Weet dat wij er voor je zijn om je verder te helpen en al jouw vragen te beantwoorden. Op deze pagina geven we antwoord op de meest gestelde vragen omtrent ontslag.

Wat moet ik doen als ik ontslagen word?

Krijg je te horen dat jouw werkgever je wil ontslaan, dan is het belangrijk om jezelf drie vragen te stellen.

 1. Word ik terecht ontslagen?
 2. Heb ik recht op een transitievergoeding ?
 3. Komt mijn WW-uitkering in gevaar?

1. Word ik terecht ontslagen?

De belangrijkste vraag is de eerste. Is er wel een goede reden om jou te ontslaan? Heb je gestolen? Gaat het met het bedrijf niet goed? Is de baas niet tevreden over jouw functioneren of heb je misschien onenigheid met je leidinggevende? Dit kunnen allemaal redenen zijn om iemand te ontslaan. Toch is het nog maar de vraag of de reden van de werkgever wel zwaarwegend genoeg is.

De werkgever moet zich namelijk aan heel wat regeltjes houden. Zo moet hij jou de kans geven om je prestaties te verbeteren als hij niet tevreden is over jouw functioneren en moet hij een bepaalde ontslagvolgorde aanhouden als het gaat om bedrijfseconomische redenen. De vraag of je wel terecht wordt ontslagen is dus heel belangrijk. Wij helpen je graag om te bekijken of het ontslag terecht is en hoe je hier het beste op kunt reageren om hier uiteindelijk zo goed mogelijk uit te komen.

2. Heb ik recht op een transitievergoeding of ontslagvergoeding?

Het woord transitievergoeding zegt de meeste mensen niet zoveel. Eigenlijk is de transitievergoeding hetzelfde als een ontslagvergoeding, oprotpremie of gouden handdruk. Het is een bedrag dat je meekrijgt als soort van schadevergoeding voor het ontslag. Word je ontslagen, dan heb je altijd recht op een transitievergoeding. Je recht op een vergoeding vervalt als je zelf ontslag neemt, ontslag krijgt omdat je met pensioen gaat, bij faillissement of als je op staande voet wordt ontslagen. Over de hoogte van de vergoeding die je mee krijgt, valt te onderhandelen. Ga dus nooit meteen akkoord met een voorstel van de werkgever. Wij geven je hier graag advies over!

3. Komt mijn WW-uitkering in gevaar?

Word je ontslagen, dan is de WW-uitkering een belangrijk vangnet. Het zorgt ervoor dat je niet zonder inkomen komt te zitten. Daarom is het ook heel belangrijk om goed in de gaten te houden dat jouw recht op een WW-uitkering behouden blijft. Je verliest je recht op WW als je zelf ontslag neemt of ontslag krijgt op staande voet. Daarnaast kan een slechte beëindigingsovereenkomst  of vaststellingsovereenkomst er ook voor zorgen dat je je WW-rechten kwijt raakt. Gelukkig is dit vaak makkelijk te voorkomen door alles goed te laten checken. Voor gratis advies op dit gebied kun je altijd bij ons terecht!

Vrijblijvende hulp bij ontslag

Wij nemen deze vragen allemaal met je door wanneer je contact met ons opneemt. Dit advies is altijd gratis en vrijblijvend. Zo wordt in ieder geval de eerste onzekerheid weggenomen. Daarnaast vind je veel informatie die jou kan helpen op deze website. Is het nodig, dan kunnen we je ook in contact brengen met een goede jurist die kan helpen bij bijvoorbeeld de onderhandelingen over de transitievergoeding of het nakijken van de vaststellingsovereenkomst.

Behalve deze belangrijkste vragen, zijn er natuurlijk nog veel meer vragen die je bezighouden als je te maken krijgt met ontslag. Wij zetten de meest voorkomende vragen hieronder voor je op een rij. Heb je een vraag die hier niet bij staat, neem dan gerust contact op met onze juridische medewerkers. Zij helpen je graag uit de brand.

Hoe lang duurt de ontslagprocedure?

Dit ligt aan wat je onder de ontslagprocedure verstaat. Er zijn voor werkgevers verschillende manieren om iemand te ontslaan:

 1. Ontslag via de kantonrechter
 2. Een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV
 3. Met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan

1. Ontslag via de kantonrechter

Loopt het ontslag via de kantonrechter, dan duurt dit gemiddeld acht weken. De ontslagprocedure begint wanneer je werkgever (of jij zelf ) een ontslagaanvraag indient bij het kantongerecht. Ontslag via de kantonrechter kan alleen als er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding of bij niet-functioneren (ongeschiktheidsontslag). Een werkgever die op deze manier tot ontslag wil over gaan heeft een flink dossier nodig om te bewijzen dat er inderdaad sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding of disfunctioneren. Na de ontslagprocedure is het nog mogelijk om in hoger beroep te gaan.

2. Een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV

Zijn er bedrijfseconomische redenen voor het ontslag of is iemand twee jaar ziek, dan kan de werkgever ervoor kiezen om het ontslag te laten lopen via het UWV (dit was vroeger het CWI). Het UWV streeft ernaar de ontslagaanvraag binnen zes weken af te wikkelen. Als de werkgever de aanvraag goed onderbouwt, kan de werkgever daarmee de procedure versnellen. Je kunt de procedure vertragen door bezwaar te maken tegen de ontslagaanvraag bij het UWV. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen geldt een speciale verkorte procedure. Als de werknemer ook de noodzaak van het ontslag inziet en een verklaring van geen bezwaar invult, kun je de vergunning zelfs binnen een week verwachten. De verklaring van geen bezwaar is een standaard formulier dat bij het UWV kan worden aangevraagd. Let wel goed op dat de werkgever het afspiegelingsbeginsel goed heeft toegepast en jij echt degene bent die eruit moet.

3. Met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan

De meest gekozen manier om iemand te ontslaan is ontslag met wederzijds goedvinden. In dat geval komen de werkgever en werknemer samen tot een onderlinge regeling. De afspraken die jullie samen maken worden in een vaststellingsovereenkomst gezet. De procedure kan dan veel sneller verlopen. In sommige gevallen is het ontslag binnen een week geregeld. Denk er wel aan dat voor jou als werknemer iedere maand er een is. Je hebt geen haast, dus maak geen overhaaste beslissingen en laat een vaststellingsovereenkomst altijd nakijken door een deskundige.

Kan ik op staande voet ontslagen worden door mijn werkgever?

Als er sprake is van een dringende reden kan je ontslagen worden op staande voet. Dit kan alleen wanneer een snelle beëindiging van de arbeidsovereenkomst noodzakelijk is voor de werkgever. Ontslag op staande voet vindt meestal plaats als er bijvoorbeeld sprake is van diefstal, fraude of mishandeling op de werkvloer. De werkgever moet wel kunnen bewijzen dat jij je hier schuldig aan hebt gemaakt en moet zich goed houden aan de regels voor ontslag op staande voet. 

Word je onterecht beschuldigd of houdt de werkgever zich niet goed aan de regels, dan is het ontslag vaak makkelijk van tafel te vegen en kun je wellicht nog een schadevergoeding eisen. Ben jij wel schuldig? Ook dan is het verstandig om contact met ons te zoeken voor hulp. Schaam je niet. Iedereen heeft zo zijn eigen verhaal. Vaak valt er echt nog wel wat te redden. Wij helpen je daar graag bij. Bel gerust voor gratis advies naar 088-6002800 (gebruikelijke belkosten).

Als ik ontslagen word, heb ik dan altijd recht op een gouden handdruk?

In veel gevallen wel. Als je met wederzijds goedvinden uit elkaar gaat, bepaal je in overleg met je werkgever de gouden handdruk (tegenwoordig de transitievergoeding). Als het UWV akkoord gaat met een ontslagvergunning, dan heb je ook recht op een transitievergoeding. Loopt het ontslag via de kantonrechter, dan is het de rechter die de vergoeding bepaalt.

Wanneer heeft de werkgever géén ontslagvergunning nodig?

 • Als het ontslag plaatsvindt in de proeftijd
 • Bij ontslag met wederzijds goedvinden
 • Als de kantonrechter besluit de arbeidsovereenkomst te ontbinden
 • Bij ontslag op staande voet wegens een dringende reden
 • Indien de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd
 • Bij faillissement

Is het handig en noodzakelijk om een advocaat in te schakelen en wat zijn de eventuele kosten?

Wij raden je aan je te laten adviseren door een specialist wanneer je ontslagen wordt. Het arbeidsrecht is erg ingewikkeld. Zonder goed advies loop je het risico dat je niet de juiste transitievergoeding krijgt en dat je geen aanspraak kunt maken op een WW-uitkering. In veel gevallen worden de kosten van deze juridische hulp bij de werkgever in rekening gebracht.

Heb jij andere vragen of wil je jouw situatie voorleggen aan een juridisch adviseur? Dan mag je altijd even contact opnemen. Onze juridische medewerkers zitten voor je klaar en geven je gratis advies!

Meer informatie