“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontbinding bij kantonrechter

  • Ontslag via de kantonrechter kan alleen in bepaalde gevallen.
  • Laat je in dit soort gevallen altijd bijstaan door een goede arbeidsrecht advocaat.
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Lees voor

De werkgever kan jouw arbeidsovereenkomst laten ontbinden door de kantonrechter. Ontbinding bij de kantonrechter kan alleen bij ontslagzaken die te maken hebben met een verstoorde arbeidsrelatie, disfunctioneren of persoonlijke redenen. Ook voor het ontslag van werknemers met ontslagbescherming kan de werkgever bij de kantonrechter terecht.

Procedure ontslag via kantonrechter

De ontslagprocedure begint als jouw werkgever een verzoekschrift ter ontbinding van jouw arbeidsovereenkomst indient bij de kantonrechter. In dit verzoekschrift komt precies te staan waarom de werkgever vindt dat jij ontslag moet krijgen. Zelf krijg jij hier een kopie van toegestuurd, zodat je ook precies kan zien waar jij je tegen moet verweren. 

Je kunt reageren op het verzoekschrift door verweer te voeren. Hierin kun je aangeven waarom jij jouw ontslag onredelijk vindt. Verweer voeren doe je met een verweerschrift. Daarin leg je jouw kant van het verhaal uit en kun je uitleggen waarom jij vindt dat je niet ontslagen moet worden. Ook kun je daarin aangeven waarom jij vindt dat jouw werkgever een transitievergoeding moet betalen, als je ontslagen wordt. 

De rechter kan aan de hand van jullie verhalen al een goed beeld krijgen van de situatie en zal zich goed inlezen.

Mondelinge behandeling

Na het schriftelijke gedeelte is het tijd voor de mondelinge behandeling. Je krijgt een uitnodiging voor een zitting, waar jij en de werkgever allebei bij aanwezig moeten zijn. Tijdens de zitting krijgen jullie allebei de kans om je zegje te doen en kan de rechter vragen aan jullie stellen om nog meer duidelijkheid te krijgen. 

Schikken of niet?

Na de mondelinge behandeling zal de rechter al een beetje aangeven hoe hij/zij naar de zaak kijkt. Vervolgens worden jullie de gang op gestuurd om te bekijken of jullie wellicht tot een schikking kunnen komen. Lukt dit, dan is daarmee de zaak opgelost. Lukt dit niet, dan zal de rechter na een aantal weken een bindende uitspraak doen. De rechter bepaalt of jij ontslag mag krijgen en of je een transitievergoeding meekrijgt of niet. Ook kan de rechter besluiten dat één van jullie opdraait voor de proceskosten. 

Ontbinding bij kantonrechter wegens gewichtige redenen

Je kan niet zomaar naar de kantonrechter. Er moet echt iets aan de hand zijn. Een werkgever kan alleen bij de kantonrechter terecht als hier een goede reden voor is. Hierbij kan je denken aan disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie of onbehoorlijk gedrag. 

Je kunt in bepaalde gevallen ook zelf ontslag nemen via de kantonrechter en proberen jouw recht op een WW-uitkering te behouden. Er is sprake van bijzondere omstandigheden als bijvoorbeeld collega’s jou pesten of als de werkgever je onbehoorlijk behandelt.

Tip:
Laat je altijd bijstaan door een ontslagspecialist bij een ontslag via de kantonrechter. De specialist kan je helpen om je baan te behouden of een goede ontslagvergoeding te krijgen.

Stapt jouw werkgever naar de kantonrechter, dan moet hij er wel voor zorgen dat hij de zaakjes goed op orde heeft. De rechter verwacht namelijk wel dat de werkgever met bewijzen komt.

Wil de werkgever jou bijvoorbeeld ontslaan omdat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, dan moet hij kunnen aantonen dat dit inderdaad het geval is. Daarnaast moet hij kunnen laten zien dat hij er als werkgever alles aan gedaan heeft om tot een oplossing te komen. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of er een mediator is ingeschakeld. Is dit niet het geval of heeft de werkgever eigenlijk nauwelijks een dossier, dan zal het niet moeilijk zijn om het ontslag van tafel te vegen. 

Transitievergoeding

Vraag altijd om een transitievergoeding en doe dit zowel in jouw schriftelijke verweer als in jouw mondelinge verweer. Aan de hand van de situatie zal de rechter bepalen of een transitievergoeding op zijn plaats is en hoe hoog deze moet zijn. Om dit te bepalen zal hij kijken naar:

  • Hoe lang je in dienst bent
  • Jouw leeftijd
  • Persoonlijke omstandigheden
  • Verwijtbaarheid

De eerste drie punten zijn standaard bij het bepalen van de transitievergoeding. Bij de rechter is vooral het laatste punt belangrijk. Was er inderdaad een verstoorde arbeidsrelatie en heb jij eigenlijk constant dwarsgelegen in plaats van mee te werken aan een oplossing? Dan zal je een lagere transitievergoeding meekrijgen. Was het de werkgever die vooral moeilijk deed of niet heeft gedaan wat hij moest doen, dan kan je rekenen op een hogere transitievergoeding. 

Ernstige verwijtbaarheid werkgever? Billijke vergoeding!

Heeft de werkgever grote steken laten vallen. Werd jij bijvoorbeeld erg gepest op het werk en heeft de werkgever niets gedaan om dit op te lossen of ben jij totaal ten onrechte beschuldigd van fraude en werd je op staande voet ontslagen? In dit soort situaties is de werkgever ernstig verwijtbaar en is alleen een transitievergoeding soms niet genoeg. Je kan dan ook nog aanspraak maken op een soort schadevergoeding. Dit heet een billijke vergoeding. Een goede advocaat of jurist kan je helpen om zo’n billijke vergoeding te krijgen. 

Ben ik verplicht om een advocaat in te schakelen?

Bij de kantonrechter mag je zelf je zegje doen. Je bent dus niet verplicht om je te laten bijstaan door een advocaat of jurist. Toch is het vaak wel verstandig. Over het algemeen heb je meer kans op succes als je wel een specialist inschakelt. Een advocaat of jurist kan jou helpen om hier zo goed mogelijk uit te komen en weet precies wat je wel of niet moet doen. 

Hulp nodig

Heb je hulp nodig bij jouw ontbindingsprocedure bij de kantonrechter? Wij brengen je graag in contact met een goede specialist bij jou in de buurt. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Meer informatie