“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontslagverbod

  • Soms heb je als werknemer ontslagbescherming.
  • Je mag dan niet ontslagen worden.
  • Houdt de werkgever zich niet aan de regels? Neem dan gerust even contact met ons op. Wij bekijken wat je mogelijkheden zijn!
9,5
Klanten vertellen

612 beoordelingen

Lees voor

In sommige gevallen heb je ontslagbescherming en mag je niet ontslagen worden. Dit heet een ontslagverbod of opzegverbod. Alleen een rechter kan besluiten dat het ontslagverbod wordt opgeheven en dat er toch ontslag kan plaatsvinden.

Ontslagverbod bij ziekte

Op het moment dat jij ziek thuis bent, heb je ontslagbescherming. Een zieke werknemer mag dus niet worden ontslagen. Na twee jaar ziekte vervalt dit ontslagverbod en mag er wel ontslag plaatsvinden. Het ontslagverbod kan in sommige gevallen worden verlengd als de werkgever niet goed heeft meegewerkt aan de re-integratie. Het UWV kan dan bepalen dat de werkgever nog langer loon moet blijven betalen. Dit heet een sanctie. Het ontslagverbod bij ziekte geldt niet als je ziek wordt nadat je ontslag is aangekondigd.

Ontslagverbod bij zwangerschap

Ook als je zwanger bent en tijdens je bevallingsverlof heb je ontslagbescherming. Deze ontslagbescherming blijft bestaan tot zes weken nadat je weer aan het werk bent gegaan. Een werkgever kan wel besluiten een tijdelijk contract niet te verlengen, maar de zwangerschap mag hiervan niet de reden zijn.

Andere redenen voor ontslagverbod

Er zijn nog een aantal andere redenen die een werkgever niet mag gebruiken als reden voor het ontslag. Deze redenen zijn:

  • Discriminatie. Natuurlijk mag je een werknemer ook niet ontslaan als de reden van het ontslag discriminerend is (bijvoorbeeld om huidskleur, afkomst, geloof of geaardheid).
  • Omdat een werknemer een beroep doet op de wet gelijke behandeling.
  • Omdat een werknemer ouderschaps- of zorgverlof wil aanvragen.
  • Omdat een werknemer actief is in de politiek of vakbond.
  • Bij lidmaatschap van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
  • Bij weigering van werken op zondag.
  • Als een buitenlandse werknemer in zijn vaderland dienstplicht of vervangende dienst vervult.

Uitzonderingen op het opzegverbod

Er zijn een aantal uitzonderingen, waardoor een werkgever toch tot ontslag over kan gaan.

Dit kan bijvoorbeeld als:

Ontslagbescherming en toch ontslagen?

Heb jij ontslagbescherming, maar wil je werkgever je toch ontslaan, dan is het verstandig om hulp in te schakelen. Neem in dat geval gerust even contact op. Onze juridische medewerkers helpen je graag verder.

Meer informatie