“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Afvloeiingsregeling

  • In de afvloeiingsregeling staan alle afspraken over het ontslag.
  • Wij helpen je om te krijgen waar je recht op hebt!
9,5
Klanten vertellen

1321 beoordelingen

Lees voor

Eigenlijk is afvloeiingsregeling een ander woord voor ontslagregeling. Dit is het pakket aan afspraken over het ontslag. Belangrijke zaken in de afvloeiingsregeling zijn de opzegtermijn en de hoogte van de transitievergoeding (voorheen ontslagvergoeding). Over de afspraken over het ontslag valt over het algemeen goed te onderhandelen.

Doel van de afvloeiingsregeling

Het doel van een afvloeiingsregeling is om duidelijke afspraken te maken over het ontslag. Door alles goed op papier te zetten weet iedereen waar die aan toe is. Ook kan de werkgever met een goede afvloeiingsregeling en een eerlijke transitievergoeding de pijn van het ontslag iets verzachten.

Wat is de transitievergoeding?

De transitievergoeding of ontslagvergoeding is het belangrijkste onderdeel van de afvloeiingsregeling. Een transitievergoeding is een soort schadeloosstelling. Je krijgt van de werkgever een bepaald bedrag mee om het ontslag te compenseren. Zo kun je in de periode dat je wellicht gebruik moet maken van een WW-uitkering toch je hoofd boven water houden. Ook kun je de transitievergoeding gebruiken voor bijvoorbeeld omscholing, zodat je makkelijker een andere baan kunt vinden.

Hulp nodig bij onderhandelen of kijken hoe sterk jij staat? Wij helpen je graag!

Of bel ons voor vragen op 088-6002800
gebruikelijke belkosten

Onderhandel over de transitievergoeding!

De hoogte van de transitievergoeding is niet wettelijk vastgelegd. Er is een formule, maar dit is een leidraad. In onderling overleg kun je hiervan afwijken. Vaak is het ook onderdeel van het sociaal plan. Bij sommige werknemers, vaak werknemers in hogere posities, is de afvloeiingsregeling al vooraf bepaald en kan het bijvoorbeeld ook zo zijn dat de vergoeding wordt berekend aan de hand van de oudere kantonrechtersformule. Echter ook de suppletiemethode is een optie.

Het is belangrijk om te weten dat er eigenlijk altijd wel onderhandeld kan worden over de hoogte van de transitievergoeding. Doe dit ook zeker, want hier heeft de werkgever in zijn eerste aanbod waarschijnlijk ook rekening mee gehouden. In veel gevallen is de werkgever voor het ontslag afhankelijk van jouw handtekening en daar mag best iets tegenover staan.

Hulp nodig?

Heb je vragen over jouw afvloeiingsregeling, collectief ontslag, hulp nodig bij het onderhandelen of wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met onze juridische medewerkers via 088-6002800 (gebruikelijke belkosten). Zij luisteren naar jouw verhaal en geven advies waar je echt wat aan hebt.

Meer informatie