Een afvloeiingsregeling is een pakket van regelingen voor werknemers die ontslagen zijn of een organisatie verlaten. Alle onderdelen van het vertrek worden in de afvloeiingsregeling geregeld. Belangrijke zaken die worden geregeld zijn de opzegtermijn en de hoogte van de transitievergoeding (voorheen ontslagvergoeding). Het belangrijkste onderdeel van de afvloeiingsregeling is de transitievergoeding, ook wel de gouden handdruk genoemd.

Doel van de afvloeiingsregeling

Het doel van een afvloeiingsregeling is om zaken goed te regelen voor de vertrekkende werknemer. Met de afvloeiingsregeling wil men de pijn van het ontslag verzachten.

Wat is de transitievergoeding?

De transitievergoeding of ontslagvergoeding is het belangrijkste onderdeel van de afvloeiingsregeling. Een transitievergoeding is een schadeloosstelling voor toekomstig te derven loon. Door de transitievergoeding kun je in de periode dat je wellicht gebruik moet maken van een ww-uitkering toch je hoofd boven water houden. Ook kun je de transitievergoeding gebruiken voor bijvoorbeeld omscholing, zodat je makkelijker een andere baan kunt vinden.

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding is niet wettelijk vastgelegd. Er is een formule, maar dit is een leidraad. In onderling overleg kun je hiervan afwijken. Vaak is het ook onderdeel van het sociaal plan. Bij sommige werknemers, vaak werknemers in hogere posities, is de afvloeiingsregeling al vooraf bepaald en kan het bijvoorbeeld ook zo zijn dat de vergoeding wordt berekend aan de hand van de oudere kantonrechtersformule. Echter ook de suppletiemethode of directe onderhandeling tussen werkgever en werknemer komen voor. De nieuwe transitievergoeding valt vaak lager uit dan een vergoeding volgens de kantonrechtersformule. Is er sprake van een sociaal plan, dan kan het heel goed zo zijn dat de werkgever, na onderhandelingen met de bond toch besluit de kantonrechtersformule aan te houden.

Heb je vragen over jouw afvloeiingsregeling? Neem dan contact op met onze juridische medewerkers.