“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Suppletiemethode

9,5
Klanten vertellen

721 beoordelingen

Lees voor

Op dit moment is de transitievergoedingformule leidend bij het vaststellen van de hoogte van de ontslagvergoeding. Daarnaast heb je de kantonrechtersformule. Er bestaan nog een aantal andere berekeningsvormen voor de ontslagvergoeding. De meest bekende alternatieve berekenmethode is de suppletiemethode. Bij de suppletiemethode wordt vastgesteld welk inkomen uit arbeid en uit pensioen de werknemer door het ontslag zal mislopen. Dit bedrag wordt de ontslagvergoeding.

De suppletiemethode regelt, dat de werknemer een aanvulling (supplement) ontvangt op zijn WW-uitkering of WIA-uitkering. Deze aanvulling loopt door tot aan de pensioendatum van de werknemer. De werknemer blijft dus tot aan zijn pensioen een percentage van zijn oude salaris ontvangen.

Meer informatie