“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Wettelijke rente

  • De werkgever betaalt de wettelijke boete & rente als loon te laat is.
  • Wij helpen je met vorderen als de werkgever niet betaalt.
9,5
Klanten vertellen

1338 beoordelingen

Lees voor

Betaalt de werkgever jouw loon, vakantiegeld of overuren te laat? Dan heb je recht op wettelijke rente. De werkgever moet de wettelijke rente betalen over het verschuldigde loon inclusief de wettelijke verhoging. Wij bieden ook een gratis voorbeeldbrief aan om je loon te vorderen.

Wettelijke verhoging

Naast de rente moet de werkgever je ook een boete betalen voor het te laat betalen van je salaris. Dit heet de wettelijke verhoging. De hoogte van deze boete is afhankelijk van het aantal dagen dat de werkgever te laat is met betalen.

  • Over de eerste drie vertragingsdagen betaalt de werkgever geen verhoging.
  • Over vertragingsdag vier tot en met acht betaalt hij vijf procent van jouw bruto dagloon.
  • Vanaf vertragingsdag negen betaalt de werkgever één procent van het bruto dagloon.

Wanneer is jouw salaris te laat?

De meeste werknemers krijgen hun loon per maand uitbetaald. Meestal gebeurt dit tussen de 20e en de 30e van de maand. De precieze datum staat vaak in de arbeidsovereenkomst. Heb je jouw loon over de maand mei niet ontvangen? Dan is de werkgever vanaf 1 juni te laat met betalen.

Download gratis onze loonvorderingsbrief

Of bel ons voor vragen op 088-6002800
gebruikelijke belkosten

Is er geen betalingstermijn afgesproken in de arbeidsovereenkomst, dan hoeft de werkgever pas aan het einde van de volgende maand te betalen. Stel dat de werkgever het loon van mei niet heeft betaald, dan heb je pas vanaf juli recht op de wettelijke verhoging.

Maximum wettelijke verhoging

De wettelijke verhoging kent een maximum. Deze kan nooit meer zijn dan vijftig procent van het brutoloon. Als de werkgever kan aantonen dat de vertraging niet zijn schuld is, dan kan de verhoging worden kwijtgescholden.

Meer informatie