“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Dagloon

  • De hoogte van jouw WW-uitkering hangt af van je dagloon.
  • Heb je vragen over jouw uitkering? Bel dan met het UWV.
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Lees voor

Om de hoogte van jouw WW-uitkering uit te rekenen gaat het UWV uit van het SV-loon en het dagloon. Het SV-loon is het loon waarover premies voor sociale verzekeringen zijn betaald. Hierbij telt niet alleen jouw gewone salaris mee, maar ook andere vaste onderdelen zoals een ploegentoeslag, vakantiegeld, een 13e maand of een eindejaarsuitkering. Spaarloon, pensioenpremie en onkostenvergoedingen tellen niet mee in deze berekening.

Om jouw dagloon te bepalen, kijkt het UWV wat je gemiddeld per dag verdiende in het jaar voordat je werkloos werd. Hier is wel een maximum aan gesteld. Dit is het maximum dagloon. 

Maximum dagloon

Jouw uiteindelijke dagloon kan nooit hoger zijn dan het wettelijk vastgestelde maximumdagloon. Dit maximum ligt op dit moment op € 228,76 per dag en is vastgesteld in juli. Dit is inclusief vakantietoeslag. Dit maximumdagloon wordt meestal twee keer per jaar vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken. Als je dus meer verdient dat dit, dan ontvang je over het bedrag daarboven geen WW-uitkering.

WW-uitkering en het maximumdagloon

Vraag je een WW-uitkering aan, dan ontvang je de eerste twee maanden 75% van jouw laatst verdiende loon. Hierna wordt het bedrag dat je aan uitkering krijgt verlaagd naar 70%. Bij het bedrag dat wordt uitbetaald houdt het UWV rekening met het maximumdagloon. Jouw WW-uitkering is nooit hoger dan 75% of 70% van dat bedrag.

Minder dan minimumloon

Ben jij jonger dan 23 jaar en ligt jouw dagloon onder het minimumloon voor iemand van jouw leeftijd? In dat geval kan het UWV besluiten om je een hogere uitkering te geven. Zij kunnen jouw dagloon dan verhogen tot het minimum, zodat je krijgt waar je recht op hebt. 

Vragen of juridische hulp

Heb je nog vragen over jouw dagloon? Neem dan contact op het het UWV. Zij kunnen je hierbij verder helpen. Heb je juridische hulp nodig omdat je ontslagen wordt of om een andere reden? Dan helpen wij je graag verder. Neem in dit geval vrijblijvend contact met onze juridische medewerkers op.

Meer informatie