“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

ABC-formule

  • De ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule is vervangen door de transitievergoeding.
  • Wij zorgen ervoor dat jij krijgt waar je recht op hebt!
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Lees voor

Sinds 1 juli 2015 krijg je een transitievergoeding bij ontslag. Voor die tijd werd de ontslagvergoeding die je meekreeg berekend via de ABC-formule. Ga je in goed overleg met de werkgever uit elkaar, dan kunnen jullie samen nog wel besluiten om de ABC-formule aan te houden bij het berekenen van de vergoeding. Deze valt over het algemeen hoger uit dan de berekening van de transitievergoeding

ABC-formule of kantonrechtersformule

De ABC-formule wordt ook wel de kantonrechtersformule genoemd. Dit omdat kantonrechters deze formule gebruikten om de hoogte van de ontslagvergoeding te bepalen. De formule ziet er als volgt uit:

A x B x C = hoogte ontslagvergoeding

Hierbij staat:

Tip:
De ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule is vervangen door de transitievergoeding. Bereken de hoogte van jouw transitievergoeding in onze berekenmodule.

Aantal gewogen dienstjaren: A

We beginnen met de A van de ABC-formule. Deze staat voor het aantal gewogen dienstjaren. Gewogen dienstjaren zijn iets anders dan daadwerkelijke dienstjaren. Afhankelijk van de leeftijd van de werknemer wegen sommige dienstjaren lichter of zwaarder mee. Voor de berekening van het aantal gewogen dienstjaren wordt de diensttijd afgerond op hele jaren. Een half jaar rond je naar beneden af. Een half jaar plus een dag telt als een heel jaar. De dienstjaren worden vervolgens als volgt gewogen

  • Ieder dienstjaar gewerkt tot de leeftijd van 35 jaar = 0,5
  • Elk dienstjaar gewerkt van de leeftijd van 35 tot 45 jaar = 1
  • Ieder dienstjaar gewerkt van de leeftijd van 45 tot 55 jaar = 1,5
  • Tot slot elk dienstjaar vanaf de leeftijd van 55 jaar = 2

Beloning: B

De B in de abc-formule staat voor beloning per maand. Hierbij gaat men uit van het bruto maandloon. Dit bruto maandloon wordt vermeerderd met de vakantietoeslag, dertiende maand, structurele overwerkvergoeding en vaste toeslagen zoals bijvoorbeeld een ploegentoeslag. De kantonrechter kan ook beslissen om andere zaken mee te rekenen (denk aan bijvoorbeeld onkostenvergoeding, auto van de zaak, winstdeling enz).

Correctiefactor: C

De C in de abc-formule staat voor de correctiefactor. Hierbij kijkt de rechter eigenlijk wiens schuld het ontslag was. Valt eigenlijk niemand iets te verwijten, dan zal de rechter correctiefactor 1 gebruiken. De ontslagvergoeding wordt dan vermenigvuldigd met 1. De rechter kan echter ook besluiten dat de werkgever schuldig is aan het ontslag en correctiefactor 0,5 gebruiken. Dan krijg je dus een lagere vergoeding mee. Valt de werkgever het nodige te verwijten, dan kan de rechter kiezen tussen correctiefactor 1,5 of 2 en wordt er een hogere vergoeding uitgekeerd.  

  • Werknemer is verwijtbaar: correctiefactor van 0,5
  • Er is geen verwijtbaarheid: correctiefactor van 1
  • Werkgever is verwijtbaar: correctiefactor van 1,5
  • Werkgever is ernstig verwijtbaar: correctiefactor van 2

Heb jij vragen over jouw ontslag-situatie? Wij helpen je graag!

Of bel ons voor vragen op 088-6002800
gebruikelijke belkosten

Hoe zit het met de transitievergoeding?

De abc-formule wordt eigenlijk bijna niet meer gebruikt. Sinds 2015 hebben we het dan ook voornamelijk over de transitievergoeding. De berekening hiervan wordt gebaseerd om jouw salaris en het aantal jaren dat je in dienst bent. Nou is het wel zo dat hier flink over te onderhandelen valt. 

Komen jullie er samen niet uit en lukt het niet om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan? Of krijg je ontslag op staande voet en ben je het hier helemaal niet mee eens? Dan kan je naar de kantonrechter stappen. De kantonrechter bekijkt of het ontslag terecht is en stelt vast welke transitievergoeding je mee krijgt.

Heeft de werkgever grote steken laten vallen, ben je weggepest of bijvoorbeeld onterecht beschuldigd van diefstal? In dat geval kan de kantonrechter besluiten om jou naast de transitievergoeding ook nog een billijke vergoeding toe te kennen. Dit is een extra schadevergoeding. 

Heb jij hulp nodig bij jouw ontslag-situatie?

Heb jij te maken met ontslag of een conflict op je werk, dan zit je waarschijnlijk met veel vragen. Wat mag wel en wat mag niet en wat kan jij nou eigenlijk het beste doen? Om duidelijkheid te krijgen mag je altijd even bellen met onze juridische medewerkers. Zij luisteren naar jouw verhaal en geven je juridisch advies waar jij weer mee verder kan. Zo weet je precies waar je staat en wat jouw mogelijkheden zijn. 

Je kan ons bellen op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten). Wil je liever dat wij jou even bellen? Vul dan het contactformulier in!

Meer informatie