“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontslag van arbeidsgehandicapte medewerkers

  • Een arbeidsgehandicapte werknemer mag je niet zomaar ontslaan!
  • Houdt de werkgever zich niet aan de regels? Bel ons gerust voor advies!
9,5
Klanten vertellen

1321 beoordelingen

Lees voor

Bij arbeidsgehandicapte medewerkers gelden andere regels voor ontslag. Ben jij arbeidsgehandicapt dan mag je namelijk niet zomaar ontslagen worden door jouw werkgever. Je hebt ontslagbescherming. Dit betekent dat arbeidsgehandicapte medewerkers in dienst moeten blijven als er herplaatsing in een aangepaste of een andere passende functie mogelijk is. Voordat een werkgever tot ontslag over kan gaan, moet er dus bekeken worden wat voor werk er binnen de organisatie wordt gedaan en welk werk passend zou zijn voor deze werknemer. Zijn er echt geen mogelijkheden? Pas dan kan de werknemer worden ontslagen.

Wanneer ben je arbeidsgehandicapt?

Je bent arbeidsgehandicapt als je vanwege ziekte of een gebrek moeilijk aan een baan kunt komen, of juist moeilijk jouw functie uit kunt voeren. Het begrip arbeidsgehandicapt is een breed begrip. Zo kun je bijvoorbeeld slechthorend zijn, of slechtziend. Je kunt ook arbeidsgehandicapt zijn als je een nierprobleem hebt en je wekelijks moet dialyseren. Het vinden van een baan is dan een stuk moeilijker.

Het UWV stelt vast of jij arbeidsgehandicapt bent. Dit doen zij aan de hand van een aantal voorwaarden. Voor de werkgever is die vaststelling heel belangrijk voor bepaalde subsidies en voorzieningen.

Wanneer ben je geen arbeidsgehandicapte werknemer?

Je kunt als werknemer wel een ziekte hebben of op een andere manier beperkt zijn maar je bent dan niet automatisch ook arbeidsongeschikt. Het kan namelijk best zo zijn dat jij, ondanks jouw ziekte of beperking, toch normaal kunt functioneren. In de volgende situaties is iemand in elk geval geen arbeidsgehandicapte werknemer:

  • Als de medewerker zonder speciale aanpassingen ander werk kan doen.
  • Indien de medewerker niet akkoord gaat met een status als arbeidsgehandicapte.
  • Als de medewerker langdurig ziek is door een arbeidsconflict.

Wat als de werkgever toch ontslag wil geven?

Wil de werkgever jou toch ontslaan, dan kan dat op meerdere manieren. Ten eerste is er ontslag met wederzijds goedvinden. De werkgever kan jou een voorstel doen om in goed overleg uit elkaar te gaan. Gebeurt dit en sta jij hier wel voor open? Denk dan goed na wat de gevolgen voor jou zullen zijn. Hoe lastig gaat het zijn om weer een andere baan te vinden en welke ontslagvergoeding is in jouw geval redelijk. Een advocaat kan je hier wel bij helpen.

Daarnaast kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV als er ontslag moet plaatsvinden om bedrijfseconomische redenen. Hierbij moet de werkgever wel aantonen dat herplaatsing echt niet mogelijk is. Hierbij geldt een herplaatsingstermijn van 26 weken. Gaat de werkgever hieraan voorbij, dan is het belangrijk om dit aan te geven in jouw verweer richting het UWV.

Natuurlijk kan de werkgever ook naar de kantonrechter stappen om tot ontslag over te gaan. Dit zal echter wel wat meer voeten in aarde hebben dan anders, omdat het ontslag van arbeidsgehandicapte medewerkers grotere gevolgen heeft dan in andere gevallen.

Hulp nodig?

Heb jij een arbeidshandicap en heb je te maken met ontslag? Bespaar kosten en bel ons direct voor vrijblijvend juridisch advies! Wij bespreken jouw situatie en de juiste vervolgstappen. We kunnen je ook in contact brengen met een arbeidsrecht advocaat wanneer dit verstandig is in jouw situatie.

Meer informatie