Arbeidsgehandicapte medewerkers kunnen niet zomaar ontslagen worden door een werkgever. Arbeidsgehandicapte werknemers dienen bij de werkgever in dienst te blijven, wanneer herplaatsing in een aangepaste of een andere passende functie mogelijk is. Daarvoor zal nodig zijn dat de werkgever aangeeft welke arbeid er in de organisatie wordt verricht, alsmede wat voor werk daarbij passend is en of plaatsing van deze medewerker tot de mogelijkheden behoort.

Wanneer is een werknemer niet arbeidsgehandicapt?

  • Als de medewerker zonder speciale aanpassingen ander werk kan
    doen.
  • Als de medewerker niet akkoord gaat met een status als
    arbeidsgehandicapte.
  • Als de medewerker langdurig verzuimt vanwege een arbeidsconflict.