“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Wijzigingen WW-uitkering

  • Krijg je ontslag? Zorg ervoor dat je recht hebt op een WW-uitkering!
  • Hulp nodig bij ontslag? Wij helpen je graag.
9,5
Klanten vertellen

1321 beoordelingen

Lees voor

Krijg je ontslag, dan is de kans groot dat je gebruik gaat maken van een WW-uitkering. Nou is zijn er nogal wat wijzigingen in de WW-uitkering geweest de laatste tijd. Het aantal maanden dat je gebruik kunt maken van een uitkering is een stuk minder dan voorheen en ook bouw je minder snel rechten op. Op deze pagina zetten wij alle wijzigingen van de WW-uitkering op een rijtje. 

Maximale duur WW ingekort

De maximale duur van de WW is stapsgewijs ingekort tot een maximum van 24 maanden. Voorheen was dit 38 maanden.  Het inkorten is gedaan door de WW-duur met een maand per kwartaal terug te brengen. Zo werd de maximale duur vanaf 1 april 2016 36 maanden, per 1 juli 2016 35 maanden enz. Had je op 1 december 2015 38 maanden WW-recht opgebouwd en werd je per 1 juli 2016 werkloos? Dan had je dus nog recht op 35 maanden WW. Heb je op 1 januari 2016 een arbeidsverleden van minder dan 25 jaar? Dan is de maximale WW-duur sowieso niet langer dan 24 maanden.

Aanvulling op WW-uitkering mogelijk in CAO

Vanaf 1 januari 2016 kunnen vakbonden en werkgeversorganisaties in de cao afspraken maken over een privaat gefinancierde aanvulling op de WW-uitkering. Deze gaat in op het moment dat de WW-uitkering wordt stopgezet.

Verandering opbouw WW-rechten

Een van de belangrijkste wijzigingen van de WW-uitkering zit hem in de rechten die je opbouwt. In het verleden was het zo dat iemand voor ieder gewerkt jaar recht had op 1 maand WW. Vanaf 1 januari 2016 is dit aangepast. Voor de eerste tien jaar geldt nu dat een werknemer per gewerkt jaar een maand WW opbouwt. Na deze eerste tien jaar wordt voor ieder gewerkt jaar een halve maand opgebouwd.

Een voorbeeld: Een werknemer heeft 5 jaar gewerkt. Als hij werkloos wordt heeft hij recht op 5 maanden WW-uitkering (zowel in de oude als in de nieuwe situatie). Heeft de werknemer 18 jaar gewerkt, dan had de werkloze werknemer in de oude situatie recht op 18 maanden WW, maar in de nieuwe situatie op 14 maanden WW. De werknemer heeft dan in de eerste 10 jaar 10 maanden WW-recht opgebouwd en in de laatste 8 jaar 4 maanden.

De WW-rechten die een werknemer voor 2016 heeft opgebouwd blijven gewoon bestaan. Heb je dus op 31 december 2015 al 18 jaar achter elkaar gewerkt, dan heb je ook vanaf 1 januari 2016 recht op 18 maanden WW. Vanaf 1 januari 2016 geldt dan wel de nieuwe opbouw (per gewerkt jaar bouwt de werknemer dan een halve maand extra WW-rechten op). Heb je voor 1 januari 2016 meer rechten opgebouwd dan de maximale WW-duur die vanaf 1 januari 2016 van toepassing is, dan geldt de maximale duur van de WW op het moment van werkloosheid. Heb je dus op 31 december 2015 voor 30 jaar WW-rechten opgebouwd en word je op 1 januari 2020 werkloos, dan heb je recht op de maximale duur van 24 maanden WW.

Wijziging duur en opbouw WGA-uitkering

Is een werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan kan hij recht hebben op een WGA-uitkering. Ook deze uitkering is afgebouwd naar maximaal 24 maanden. Ook de opbouw van het recht op een WGA-uitkering is per 1 januari 2016 veranderd. Dit verloopt hetzelfde als de opbouw van de WW. Dus voor de eerste tien jaar geldt dat er voor ieder gewerkt jaar recht is op 1 maand WGA-uitkering en daarna voor ieder gewerkt jaar een halve maand. Rechten die zijn opgebouwd voor 1 januari 2016 blijven bestaan, met inachtneming van de maximale duur van de uitkering.

Verandering loonovername bij faillissement

Als een werkgever de lonen niet meer kan betalen door faillissement of surseance van betaling kan het UWV de betaling van het loon overnemen. Dit geldt ook voor achterstallig loon. Loonovername gebeurt op verzoek van de werknemer en zorgt ervoor dat de werknemers niet ineens zonder inkomen komen te zitten.

Sinds 1 januari 2016 is de maximale hoogte van het uit te keren bedrag beperkt tot anderhalve keer het maximumdagloon. Verdient de werknemer meer dan anderhalf keer het maximumdagloon, dan kan de werknemer voor het resterende deel van het inkomen terecht bij de curator. De werknemer is dan een van de schuldeisers. Het kan vanaf 1 januari 2016 ook zijn dat de uitkering iets later wordt betaald dan voorheen.

Berekening hoogte IOW

Ben je op de eerste dag van je werkloosheid of ontvangst van de WGA-uitkering 60 jaar of ouder, dan kom je na afloop van de WW-uitkering of WGA-uitkering nog in aanmerking komen voor een IOW-uitkering. Met ingang van 1 januari 2016 is deze IOW-uitkering iets verhoogd. Hierdoor hoeven alleenstaande IOW-ers naast de IOW-uitkering niet ook nog een uitkering op basis van de Toeslagenwet aan te vragen.

Afbouw recht IOAW

Oudere werklozen kunnen na afloop van hun WW-uitkering of WGA-uitkering in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering. Dit geldt alleen voor werknemers die geboren zijn voor 1 januari 1965 en op de eerste dag van de uitkering 50 jaar en ouder zijn. Deze uitkering wordt niet verstrekt door het UWV, maar door de gemeente. De uitkering moet wel worden aangevraagd op werk.nl.

Dit waren alle wijzigingen voor de WW-uitkering. Mocht je meer willen weten, bekijk dan onze pagina meest gestelde vragen over de WW-uitkering om weer helemaal op de hoogte te zijn!

Meer informatie