Een vaststellingsovereenkomst wordt ook wel een beëindigingsovereenkomst of ontslagregeling genoemd. In een vaststellingsovereenkomst staan alle afspraken die je samen met de werkgever hebt gemaakt over het ontslag. Ga je allebei akkoord, dan heet dit ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. Het tekenen van een vaststellingsovereenkomst is niet zonder risico. Er zijn een aantal punten waar je goed op moet letten.

Reden van ontslag in vaststellingsovereenkomst

Uit de vaststellingsovereenkomst mag op geen enkele manier blijken dat jou iets te verwijten valt met betrekking tot de reden van het ontslag. Is dit wel het geval en wordt als het ware de schuld in jouw schoenen geschoven, dan kan dit ervoor zorgen dat je geen WW-uitkering krijgt. Staat er bijvoorbeeld dat het ontslag is gegeven omdat de werknemer zijn werk niet goed deed, dan kun je rekenen op problemen met het UWV. Let hier goed op. Ook moet duidelijk in de overeenkomst staan dat het initiatief van het ontslag bij de werkgever ligt, zodat hier geen onduidelijkheid over kan bestaan.

Vaststellingsovereenkomst en opzegtermijn

Wanneer de werkgever je ontslaat moet hij zich houden aan de wettelijke opzegtermijn. Dit geldt niet bij ontslag in de proeftijd en ontslag op staande voet. Als de werkgever zich niet aan deze wettelijke opzegtermijn houdt en je gaat wel akkoord, kan dit problemen opleveren met het aanvragen van een WW-uitkering. Het UWV zal de opzegtermijn wel in acht nemen, waardoor je misschien wel een maand zonder inkomen zit. De opzegtermijn staat meestal in de arbeidsovereenkomst of de CAO. Is dit niet het geval dan kun je uitgaan van de volgende wettelijke opzegtermijn:

  • Korter dan 5 jaar in dienst: 1 maand
  • Tussen de 5 en 10 jaar in dienst: 2 maanden
  • Tussen de 10 en 15 jaar in dienst: 3 maanden
  • 15 jaar of langer in dienst: 4 maanden

Vaststellingsovereenkomst en de transitievergoeding

In de vaststellingsovereenkomst staat ook welke transitievergoeding je eventueel mee krijgt. Daarnaast staat erin op welke manier deze wordt uitbetaald. De hoogte van de transitievergoeding kun je hier berekenen. In de onderhandelingen met de werkgever kun je samen besluiten af te wijken van de transitievergoeding en zou je ook de kantonrechtersformule kunnen gebruiken om de ontslagvergoeding te berekenen.

Vrijstelling van werkzaamheden

Spreek af of je doorwerkt tot je laatste werkdag of dat je een vrijstelling van je wordt vrijgesteld van arbeid met behoud van loon. Dit betekent dat je tot de daadwerkelijke ontslagdatum niet meer hoeft te komen werken, maar dat je wel gewoon je salaris ontvangt. Deze vrijstelling is vrij gebruikelijk. Het geeft jou als werknemer de kans om alvast op zoek te gaan naar een nieuwe baan en voor de werkgever is het prettig om te weten dat er geen negatieve sfeer op de werkvloer heerst. Het is wel gebruikelijk dat je jouw werk goed overdraagt en achterlaat voordat je vrijgesteld wordt van jouw werkzaamheden.

Vakantiedagen en overuren

Laat in je vaststellingsovereenkomst opnemen wat er gebeurt met jouw overuren en de vakantiedagen die je over hebt. Worden deze uitbetaald of niet? Heb je bijvoorbeeld een dertiende maand of aandelen, dan maak je hier ook gezamenlijk afspraken over.

Bedrijfsmiddelen

Maak je gebruik van een auto van de zaak of bijvoorbeeld een laptop of telefoon? Maak met de werkgever afspraken wanneer je deze moet inleveren. Natuurlijk kan een laptop van de zaak ook deel van de onderhandelingen worden.

Toepassing concurrentiebeding in vaststellingsovereenkomst

In sommige arbeidscontracten staat een concurrentiebeding. Een concurrentiebeding kan nogal wat gevolgen hebben in de zoektocht naar een nieuwe baan. Het kan je mogelijkheden behoorlijk beperken. Het is dan ook belangrijk dit te bespreken bij je ontslag. Zet de gemaakte afspraken over het concurrentiebeding in de vaststellingsovereenkomst.

Getuigschrift in vaststellingsovereenkomst

Vraag je werkgever altijd om een getuigschrift. De werkgever is verplicht deze af te geven. Het is echter niet verplicht om een positief getuigschrift te geven. Je kunt in je vaststellingsovereenkomst laten vastleggen dat er een positief getuigschrift wordt afgegeven.

Vergoeding juridische kosten

Laat je vaststellingsovereenkomst altijd controleren door een specialist. Zo weet je zeker dat alles klopt, dat je krijgt waar je recht op hebt en dat je straks een uitkering kunt krijgen. Veel werkgevers bieden een vergoeding van juridische kosten om het voorstel te laten nakijken. Staat dit niet in het voorstel, informeer dan bij de werkgever of hij hier een bedrag beschikbaar voor wil stellen. Zorg dat dit wordt opgenomen in jouw vaststellingsovereenkomst.

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

De manier waarop een voorstel op papier wordt gezet is heel belangrijk. Er mogen geen fouten in staan. Als er fouten in staan kan dit gevolgen hebben voor je WW-uitkering. Laat de vaststellingsovereenkomst dan ook altijd nakijken door een jurist of arbeidsrecht advocaat. Wij kunnen je hier altijd bij helpen. Als het nodig is brengen we je graag in contact met een specialist bij jou in de buurt.

Bedenktijd

Het gebeurt regelmatig dat werknemers door werkgevers onder druk worden gezet om te tekenen. Je krijgt een voorstel onder je neus geschoven met het verzoek om morgen te tekenen. Niet netjes en je bent ook echt niet verplicht om te tekenen. Teken je de vaststellingsovereenkomst toch, maar heb je hier later toch spijt van? Je hebt na het tekenen officieel nog twee weken bedenktijd en kunt het voorstel in die twee weken alsnog nietig laten verklaren.

Het klinkt misschien gek (want zo voelt het niet), maar als werknemer heb je bij ontslag met wederzijds goedvinden eigenlijk de touwtjes in handen. Teken je niet, dan kan de werkgever vaak verder ook niet zoveel. Laat je niet opjutten en neem de tijd om tot goede afspraken te komen. Het gaat immers om je toekomst.

Hulp nodig?

Heb je een vaststellingsovereenkomst ontvangen en wil je deze graag even samen met iemand doorspreken? Onze juridische medewerkers staan voor je klaar om vrijblijvend je vragen te beantwoorden. Neem gerust even contact op.