“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Vakantiedagen en vakantiegeld

  • Je hebt recht op vakantiedagen en vakantiegeld.
  • Vorder je vakantiegeld als je deze niet ontvangt.
9,5
Klanten vertellen

1321 beoordelingen

Lees voor

Iedereen in Nederland die werkt of een uitkering ontvangt, heeft recht op vakantiegeld en vakantiedagen. Er zijn in de wet regels opgenomen over het minimum aantal dagen vakantie en het minimale vakantiegeld dat een werknemer moet krijgen. Vakantiegeld wordt ook wel vakantietoeslag of vakantiebijslag genoemd. Het vakantiegeld krijg je in de meeste gevallen één keer per jaar in mei of juni uitbetaald. Je reserveert hiervoor maandelijks een bedrag, wat wordt ingehouden op jouw loon. 

Hoeveel vakantiedagen krijg je?

Hoeveel vakantiedagen je krijgt hangt van verschillende zaken af. Je hebt enerzijds de wettelijke vakantiedagen. Deze zijn verplicht. Daarnaast bieden sommige werkgevers ook bovenwettelijke dagen.

  1. Wettelijke vakantiedagen
    In de wet is geregeld dat je als werknemer een minimum aantal vakantiedagen per jaar krijgt. In uren gerekend, is dit 4 keer het aantal uren dat je per week werkt. Werk je bijvoorbeeld het hele jaar 32 uur per week, dan heb je recht op 128 vakantiedagen per jaar. Dat betekent dat je in elk geval vier weken vakantie per jaar kunt opnemen. Je mag er natuurlijk ook voor kiezen om je vakantiedagen in losse uren of dagen op te nemen.
    Als je je vakantiedagen opneemt, krijg je dus voor die uren gewoon van je werkgever doorbetaald.
  2. Bovenwettelijke vakantiedagen
    Als je per jaar meer vakantiedagen krijgt, dan die vier keer je aantal uren per week, dan zijn al die uren die daarboven komen extra vakantie uren. Dit worden dan bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. In je arbeidsovereenkomst of in de CAO kunnen afspraken staan over deze vakantie-uren.

Vakantiedagen bij zwangerschap of ziekte

Tijdens je zwangerschapsverlof of bevallingsverlof gaat de opbouw van jouw vakantie dagen gewoon door. De werkgever mag deze opbouw dus niet stoppen en hij mag jou niet vragen je vakantiedagen hiervoor te gebruiken.
Dit geldt ook als je ziek bent. Ook in dit geval mag de werkgever de opbouw niet stoppen en mag hij niet vragen of je vakantie opneemt.

Let op:
In jouw arbeidsovereenkomst of CAO kunnen wél afspraken staan over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte. Hou dus goed in de gaten welke regels voor jou gelden.

Ziek tijdens vakantie

Heb je vakantie opgenomen en word je tijdens jouw vakantie ziek? Meld dat dan bij jouw werkgever. De vakantiedagen waarop je ziek bent raak je dan niet kwijt. Deze dagen worden dan als ziektedagen gezien. Deze dagen kun je dan op een later moment weer opnemen.

Opbouw vakantiedagen tijdens onbetaald verlof

Neem je onbetaald verlof op? Dan bouw je geen vakantiedagen op. Uitzondering hierop is als er sprake is van langdurend zorgverlof of aanvullend geboorteverlof. In die gevallen bouw je wel vakantie op.

Wanneer ontvang je vakantiegeld?

Je hebt als werknemer ook recht op vakantiegeld. De meeste werknemers krijgen het vakantiegeld betaald in mei of juni. Soms wordt in de arbeidsovereenkomst afgesproken dat dit bedrag maandelijks bij het salaris wordt betaald. Dat is vaak het geval bij uitzend- of flex contracten.

Let op:
Extra inkomen zoals een eindejaarsuitkering of een bonus tellen in de berekening van het jaarinkomen voor het vakantiegeld niet mee. Overuren kunnen wel meetellen. Dit moet dan in jouw arbeidsovereenkomst of de CAO zijn afgesproken.

Hoeveel vakantiegeld krijg je?

Hoeveel vakantiegeld je krijgt is afhankelijk van hoeveel je in totaal in een jaar hebt verdiend. Wel is in de wet vastgelegd dat dit minimaal 8% van jouw bruto jaarsalaris is. De opbouw van het vakantiegeld loopt gewoon door als je ziek bent.

Vakantiegeld en uitkering

Heb je een bijstandsuitkering? Dan is het vakantiegeld 5% van je bruto-uitkering van het afgelopen jaar. Bij een WW-of Wajong uitkering, krijg je 8% van je totale bruto-uitkering in een jaar.

Wanneer krijg je jouw vakantiegeld uitbetaald als je uit dienst gaat?

Ga je uit dienst? Dan zal de werkgever een eindafrekening maken. In deze eindafrekening worden alle reserveringen uitbetaald, zoals bijvoorbeeld het opgebouwde vakantiegeld. Ook worden andere kosten, zoals terugbetaling van de studiekosten, met deze eindafrekening verrekend.

In de meeste gevallen zal de eindafrekening opgenomen worden in jouw laatste loonstrook. Soms staat er in de arbeidsovereenkomst of CAO een termijn waarbinnen de reserveringen worden uitbetaald. Als hierover niets is afgesproken dan moet je de eindafrekening binnen één maand nadat je uit dienst bent ontvangen. Betaalt de werkgever niet op tijd uit? Dan kun je dit vakantiegeld vorderen.

Problemen met vakantiedagen of vakantiegeld

Helaas komt het regelmatig voor dat werkgevers zich niet zo netjes aan de regeltjes houden als het gaat om vakantiedagen of vakantiegeld. Zij houden bijvoorbeeld dagen in terwijl dit niet is toegestaan of betalen het vakantiegeld niet uit. Onthoud goed dat je echt recht hebt op deze dagen en dit geld. De werkgever mag hier zonder jouw toestemming niet zomaar aanzitten.

Gaat het niet goed met het bedrijf en vraagt de werkgever of jij vakantiegeld wil inleveren dan mag je hierin mee gaan, maar je bent niets verplicht. Krijg jij een discussie met jouw werkgever over jouw vakantiedagen of vakantiegeld? Neem dan gerust contact met ons op voor gratis juridisch advies!

Meer informatie