“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Vakantiedagen bij ontslag op staande voet

27 mei, 2011 | Algemeen
9,5
Klanten vertellen

1319 beoordelingen

Als je veel vakantiedagen over hebt maar niet de behoefte voelt om deze dagen allemaal op te nemen, lijkt het misschien een goed idee om deze dagen uit te laten betalen door je werkgever. Maar is jouw werkgever dan ook verplicht om aan dit verzoek gehoor te geven?

In principe zijn vakantiedagen bedoeld om uit te rusten. Het laten uitbetalen van vakantiedagen is dan ook alleen toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Een werknemer die fulltime werkt heeft volgens de wet recht op 20 vakantiedagen per jaar. Deze wettelijke vakantiedagen kunnen tijdens jouw dienstverband nooit worden uitbetaald. Dit ligt anders bij de zogenoemde bovenwettelijke vakantiedagen, oftewel de extra dagen die je krijgt op basis van afspraken in de cao of arbeidsovereenkomst. Deze dagen mag je werkgever wel aan je uitbetalen, mits hierover afspraken zijn gemaakt in de cao, de arbeidsovereenkomst of in overleg met de ondernemingsraad.

Stel, je hebt tijdens een fulltime dienstverband twintig wettelijke vakantiedagen en drie bovenwettelijke vakantiedagen opgebouwd. Je hebt echter maar 12 dagen opgenomen. In dit geval mag jouw werkgever de drie bovenwettelijke dagen wel uitbetalen, maar de acht overgebleven dagen niet.

Vakantiedagen bij ontslag op staande voet

Bij uitdiensttreding heb je wel recht op de uitbetaling van alle niet opgenomen vakantiedagen die je hebt opgebouwd. Dit is zelfs het geval bij ontslag op staande voet. Jouw werkgever moet je dan een bewijs geven – bijvoorbeeld een loonstrook – waarop staat op hoeveel vakantiedagen je nog recht had. Je kunt deze dagen dan eventueel bij een nieuwe werkgever alsnog opnemen. Jouw nieuwe werkgever is dan verplicht om je deze dagen onbetaald verlof te geven.

Bron: Mijn Redendement.nl