“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontbindingsprocedure

  • Stapt een werkgever naar de kantonrechter, dan heet dit een ontbindingsprocedure.
  • In contact komen met de juiste advocaat? Wij helpen je verder!
9,5
Klanten vertellen

1321 beoordelingen

Lees voor

Kiest de werkgever ervoor om voor het ontslag naar de kantonrechter te stappen, dan heet dit een ontbindingsprocedure. De werkgever start een procedure om jouw arbeidsovereenkomst te ontbinden. Meestal komt de kantonrechter pas in beeld als het de werkgever niet lukt om met wederzijds goedvinden tot een ontslagregeling te komen.

Wil de werkgever je ontslaan vanwege een arbeidsconflict of is er sprake van disfunctioneren of een opzegverbod, dan zal de rechter ook naar de rechter moeten om jou te kunnen ontslaan. 

Schriftelijke fase ontbindingsprocedure

Zo’n procedure bij de kantonrechter begint schriftelijk. De werkgever dient een verzoekschrift in om toestemming te krijgen voor de ontbinding van jouw arbeidscontract. Hierbij moet de werkgever natuurlijk ook aangeven waarom hij het contract wil beëindigen. Het verzoekschrift wordt ook naar jou toegestuurd, zodat je precies kan zien welke redenen er zijn opgegeven.

Vervolgens is het aan jou om een verweerschrift in te dienen. Hierin kun je proberen de redenen van het ontslag te ontkrachten en aangeven waarom jij juist niet ontslagen zou moeten worden. De rechter leest beide stukken en heeft daardoor al een goed beeld van wat er speelt.

Tip:
Bij een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter is het altijd verstandig om een arbeidsrecht advocaat in te schakelen. Deze kan ervoor zorgen dat je hier zo goed mogelijk uit komt.

Mondelinge fase

Vier tot zes weken na het indienen van het verzoekschrift door de werkgever krijgen jullie de kans alles mondeling toe te lichten. De kantonrechter bepaalt een zittingsdatum waarop zowel de werkgever als de werknemer aanwezig moeten zijn. Vaak nemen zowel werkgever als werknemer hun juridische adviseurs mee om het woord te voeren.

Eerst krijgt de juridisch adviseur van de werkgever het woord en mag het verzoekschrift toelichten en ingaan op de tegenargumenten in het verweer van de werknemer. Hierna is de werknemer aan de beurt om zijn/haar argumenten te benadrukken en in te gaan op de punten van de werkgever. Als jullie allebei aan het woord zijn geweest zal de kantonrechter wellicht nog wat vragen hebben.

Schikking

Meestal stelt de rechter voor dat beide partijen samen naar de gang gaan om te bekijken of zij samen tot een schikking kunnen komen, waarbij de rechter ook al een beetje aangeeft hoe hij/zij tegen de zaak aankijkt. Op de gang vindt overleg plaats tussen de juridische adviseurs van beide partijen. Komen jullie eruit, dan hoeven jullie niet meer terug naar de rechter. Zo niet, dan zal de rechter het besluit moeten nemen.

Uitspraak ontbindingsprocedure

Zijn jullie er op de gang niet uitgekomen, dan ga je terug naar de rechter en wordt de zaak verder behandeld. Als de rechter genoeg weet is de zitting ten einde en zal na een aantal weken een schriftelijk besluit volgen. Hierin geeft de rechter aan of de arbeidsovereenkomst inderdaad ontbonden zal worden en welke opzegtermijn aangehouden moet worden. Ook wordt in dit besluit bepaald hoe hoog de transitievergoeding is die je meekrijgt. Ben je het niet eens met de uitkomt, dan kan je hiertegen in hoger beroep gaan.

Hulp bij ontbindingsprocedure

Heb je te maken met een ontbindingsprocedure, dan is het altijd verstandig om een arbeidsrecht advocaat in te schakelen. Deze weet precies hoe je dit het beste kunt aanpakken en zorgt ervoor dat jij hier zo goed mogelijk uit komt. Heb jij advies nodig over jouw situatie of ben je op zoek naar een advocaat die je hierbij kan helpen, dan mag je altijd vrijblijvend contact opnemen met onze juridisch adviseurs.

Meer informatie