Een ontbindingsprocedure is een ander woord voor een ontslagprocedure via de kantonrechter. Een werkgever kan ervoor kiezen om naar de kantonrechter te stappen als jullie er samen niet uitkomen, als de werkgever niet tevreden is met de procedure van het UWV, of als er in jouw geval sprake is van een opzegverbod (bijvoorbeeld bij ziekte of zwangerschap). Jullie krijgen allebei de mogelijkheid om je verhaal te doen, waarna de kantonrechter een besluit zal nemen.

Schriftelijke fase ontbindingsprocedure

De procedure bij de kantonrechter begint schriftelijk. De werkgever dient een verzoekschrift in ter ontbinding van jouw arbeidscontract. Hierbij moet de werkgever natuurlijk ook aangeven waarom hij het contract wil beëindigen. Het verzoekschrift wordt ook naar jou toegestuurd, zodat je precies kan zien welke redenen voor ontbinden er door de werkgever zijn opgegeven. Vervolgens is het aan jou om een verweerschrift in te dienen. Hierin kun je proberen de redenen van het ontslag te ontkrachten en aangeven waarom jij juist wel zou moeten blijven. De rechter leest beide stukken en heeft daardoor al een goed beeld van wat er speelt.

Mondelinge fase

Vier tot zes weken na het indienen van het verzoekschrift door de werkgever krijgen jullie de kans alles mondeling toe te lichten. De kantonrechter bepaald een zittingsdatum waarop zowel de werkgever als de werknemer aanwezig moeten zijn. Vaak nemen zowel werkgever als werknemer hun juridische adviseurs mee om het woord te voeren.  Eerst krijgt de juridisch adviseur van de werkgever het woord en mag het verzoekschrift toelichten en ingaan op de tegenargumenten in het verweer van de werknemer. Hierna is de werknemer aan de beurt om zijn/haar argumenten te benadrukken en in te gaan op de punten van de werkgever. Als jullie allebei aan het woord zijn geweest zal de kantonrechter wellicht nog wat vragen hebben.

Schikking

Meestal stelt de rechter voor dat beide partijen samen naar de gang gaan om te bekijken of zij samen tot een schikking kunnen komen, waarbij de rechter ook al een beetje aangeeft hoe hij/zij tegen de zaak aankijkt. Op de gang vindt overleg plaats tussen de juridische adviseurs van beide partijen. Komen jullie eruit, dan hoeven jullie niet meer terug naar de rechter. Zo niet, dan zal de rechter het besluit moeten nemen.

Uitspraak ontbindingsprocedure

Zijn jullie er op de gang niet uitgekomen, dan ga je terug naar de rechter en wordt de zaak verder behandeld. Als de rechter genoeg weet is de zitting ten einde en zal na een aantal weken een schriftelijk besluit volgen. Hierin geeft de rechter aan of de arbeidsovereenkomst inderdaad ontbonden zal worden en welke opzegtermijn aangehouden moet worden. Ook wordt in dit besluit de ontslagvergoeding bepaald. Je kan hiertegen in hoger beroep gaan.

Heb je te maken met een ontbindingsprocedure en heb je hier hulp of advies bij nodig, dan mag je altijd vrijblijvend contact opnemen met onze medewerkers. Zij kunnen je ook eventueel in contact brengen met een goede advocaat of jurist om te helpen bij de procedure.