“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Strafontslag

  • Strafontslag is ontslag op staande voet voor ambtenaren.
  • Je bent je inkomen en recht op een uitkering kwijt.
  • Ga altijd in bezwaar. Wij helpen jou!
9,5
Klanten vertellen

1299 beoordelingen

Lees voor

Strafontslag is een vorm van ontslag, die alleen bij ambtenaren voor komt. Als ambtenaar moet je je altijd aan de regels houden. Je hebt een voorbeeldfunctie. Doe je dit niet, dan kan dit gezien worden als plichtsverzuim. In het ergste geval volgt er strafontslag. Een ander woord voor strafontslag is disciplinair ontslag.

Tip:
Als ambtenaar val je onder het ambtenarenrecht. Dit verschilt behoorlijk van het gewone ontslagrecht. Wil je meer weten over jouw rechtspositie als ambtenaar, dan kun je ook terecht op onze site Ontslag-als-ambtenaar.nl. 

Strafontslag en ontslag op staande voet

Strafontslag bij ambtenaren is te vergelijken met ontslag op staande voet in het gewone arbeidsrecht. Bij strafontslag gaat het erom dat je iets hebt gedaan wat niet door de beugel kan. Als je strafontslag krijgt betekent dat over het algemeen ook dat je geen recht hebt op een (bovenwettelijke) uitkering. Strafontslag heeft dus nogal wat gevolgen.

Let op:
Heb jij te maken met strafontslag? Ga hier altijd tegen in bezwaar! Alleen dan kun je je recht op WW behouden. Schakel hier altijd een ambtenarenrecht specialist bij in. Deze kan ervoor zorgen dat je hier zo goed mogelijk uitkomt!

Plichtsverzuim ambtenaar

Om strafontslag te kunnen geven moet de werkgever een goede reden hebben. De ambtenaar moet zich schuldig hebben gemaakt aan (ernstig) plichtsverzuim. Plichtsverzuim is het niet opvolgen van voorschriften of verkeerd handelen. Een paar voorbeelden van plichtsverzuim zijn: diefstal, fraude en het gebruik van geweld. Zelfs als er privé iets gebeurt, kan dit ervoor zorgen dat je beschuldigd wordt van plichtsverzuim. Bijvoorbeeld een politieagent, die beschuldigd wordt van huiselijk geweld of een medewerker van de Belastingdienst die belastingfraude pleegt. Op dat moment ben je in je functie niet meer geloofwaardig en is de kans op strafontslag erg groot.

Wanneer strafontslag?

In welke situaties is strafontslag een eerlijke straf? De gevolgen van strafontslag zijn groot. Daarom wordt per geval gekeken naar de omstandigheden. Er wordt gekeken naar het belang dat geschonden is, de manier van handelen van de leidinggevende en de persoonlijke omstandigheden van de betreffende ambtenaar.

Bezwaar bij strafontslag

Strafontslag is een van de zwaarste straffen die je kunt krijgen als ambtenaar. Het is belangrijk om hier op de juiste manier op te reageren. Het eerste dat je moet doen, is het indienen van jouw zienswijze of bedenkingen. Dien dit op tijd in, alleen dan wordt jouw bijdrage meegenomen in het uiteindelijke besluit. Als het definitieve besluit toch strafontslag inhoudt, dan heb je zes weken de tijd om hiertegen bezwaar in te dienen. Vervolgens zul je worden gehoord, zodat je jouw verhaal kan vertellen. Ook de tegenpartij wordt gehoord, waarna een besluit volgt.

Voorlopige voorziening

Als er niet naar jouw bezwaar wordt geluisterd en het strafontslag blijft bestaan, dan is er nog de mogelijkheid tot beroep. Waarschijnlijk heeft de werkgever ondertussen de loonbetaling wel stop gezet en zit je dus zonder inkomen. In dat geval kun je bij de rechter een voorlopige voorziening aanvragen. Dit houdt in dat de werkgever jouw loon moet blijven betalen, tot er een definitief besluit is gevallen. Zo kun je in ieder geval tijdens de procedure je hoofd boven water houden.

Beroep en hoger beroep

Als je bezwaar wordt afgewezen, dan heb je opnieuw zes weken de tijd om een beroepsschrift in te dienen bij de rechtbank. De werkgever mag op zijn beurt een verweerschrift indienen. De rechter zal waarschijnlijk beide partijen uitnodigen voor verhoor en neemt vervolgens een besluit. Wordt jouw beroep ongegrond verklaard, dan kan je nog in hoger beroep.

Deskundige hulp ambtenaren

Strafontslag heeft veel gevolgen en wordt nogal eens onterecht opgelegd. Vooral het wegvallen van de mogelijkheid om een uitkering aan te vragen, is voor veel mensen een groot probleem. Je zit ineens totaal zonder inkomen. Om de uitkering veilig te stellen is het verstandig een ambtenarenspecialist in te schakelen. Deze kan er in veel gevallen voor zorgen dat je jouw baan kunt behouden of dat er een andere ontslagvorm wordt gekozen, waardoor je in ieder geval je uitkering kunt behouden.

Wil je in contact komen met een specialist, dan helpen wij daar graag bij.

Meer informatie