“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ongeschiktheidsontslag

  • Ongeschiktheidsontslag betekent dat je niet goed functioneert.
  • Je moet altijd de kans krijgen te verbeteren.
  • Wij helpen je graag als je ontslagen wordt.
9,5
Klanten vertellen

1294 beoordelingen

Lees voor

Ongeschiktheidsontslag is eigenlijk ontslag wegens disfunctioneren, maar dan bij ambtenaren. Bij ongeschiktheidsontslag gaat het er dus eigenlijk om, dat je niet geschikt wordt bevonden voor je functie. Je functioneren laat te wensen over. Iemand ontslaan om deze reden is niet gemakkelijk. De werkgever zal met de nodige bewijzen moeten komen. Daarnaast moet er ook naar andere factoren worden gekeken.

Tip:
Werk altijd mee aan een verbetertraject. Doe je dit niet, dan kan dit gezien worden als werkweigering.

Verbeterpunten functioneren

De werkgever moet je al in een vroeg stadium laten weten dat hij niet tevreden is over jouw functioneren. Dit zal in een functioneringsgesprek naar voren moeten komen. Het is daarbij heel belangrijk dat de verbeterpunten die worden gesteld heel duidelijk zijn. Wat gaat er niet goed? Wat moet je er aan doen? En wat heb je daarbij nodig? Blijft de werkgever vaag over jouw disfunctioneren, vraag dan om concrete voorbeelden. Met de opmerking: ” je houding is niet goed” kun je helemaal niets. Wat is er niet goed? En wat moet er anders? Pas dan kan je zelf aan de slag om te gaan verbeteren. Als je niet weet wat er van je verwacht wordt, kun je er ook niet aan voldoen.

Verbetertraject

Vaak wordt er een verbetertraject gestart, waarbij alle punten duidelijk op papier worden gezet en er ook afspraken worden gemaakt over het tijdspad. Tijdens zo’n verbetertraject moeten zowel jij als de werkgever zich inspannen om jouw functioneren te verbeteren. De werkgever moet ervoor zorgen dat jij je werk goed kan doen door je bijvoorbeeld extra coaching of bijscholing aan te bieden. Vraag hier gerust naar als de werkgever hier zelf niet mee komt. Krijg je, naar jou idee, niet genoeg tijd en mogelijkheden om te verbeteren, trek dan aan de bel.

Personeelsbeoordeling

In ambtenarenland moet alles goed volgens de regels. Het is dan ook belangrijk dat de personeelsbeoordeling op de juiste manier wordt gedaan, door de juiste persoon en op de juiste manier. Ben je het niet eens met de beoordeling, dien dan gelijk schriftelijk bezwaar in.

Bezwaar negatieve beoordeling

Krijg je een negatieve beoordeling, maak dan zeker bezwaar. Als je hier niet op reageert, ga je als het ware akkoord met de negatieve punten. Een negatieve beoordeling zal zeker doorwerken in het uiteindelijke ontslagbesluit. Ook tegen het ontslagbesluit op basis van ongeschiktheid kun je bezwaar maken. Geef in jouw bezwaar heel duidelijk aan wat er volgens jou aan de hand is, waarom je het er niet mee eens bent en geef hierbij aan of je de kans hebt gekregen om te verbeteren.

Uitkering na ongeschiktheidsontslag

Word je ontslagen omdat je ongeschikt bent voor je functie? Dan kan dit ook gevolgen hebben voor jouw recht op een WW-uitkering of bovenwettelijke uitkering. Zorg er daarom altijd voor dat je de juiste hulp inschakelt!

Juridische hulp ongeschiktheidsontslag

Het ambtenarenrecht is een aparte tak van sport. Een gewone jurist of advocaat heeft vaak niet de kennis in huis, die nodig is. Wij adviseren in dit soort gevallen dan ook om een ambtenarenrechtspecialist in de arm te nemen. Deze weet precies hoe het er in de ambtenarenwereld aan toe gaat en kan je goed helpen bij je bezwaar of het verdere traject. Wil je in contact komen met een ambtenarenrechtspecialist bij jou in de buurt, dan helpen wij je graag verder.

Meer informatie