Ongeschiktheidsontslag is eigenlijk ontslag wegens disfunctioneren, maar dan bij ambtenaren. Bij ongeschiktheidsontslag gaat het er dus eigenlijk om, dat je niet geschikt wordt bevonden voor je functie. Je functioneren laat te wensen over. Iemand ontslaan om deze reden is niet gemakkelijk. De werkgever zal met de nodige bewijzen moeten komen. Daarnaast moet er ook naar andere factoren worden gekeken.

Verbeterpunten

Al in een vroeg stadium moet de werkgever laten weten niet tevreden te zijn. Dit zal in de personeelsbeoordeling naar voren moeten komen. De werkgever moet duidelijkheid geven over de verbeterpunten. Wat gaat er niet goed? Wat moet je er aan doen? En wat heb je daarbij nodig? Blijft de werkgever vaag over jouw disfunctioneren, vraag dan om concrete voorbeelden. Met de opmerking: ” je houding is niet goed” kun je helemaal niets. Wat is er niet goed? En wat moet er anders? Pas dan kan je zelf aan de slag om te gaan verbeteren. Als je niet weet wat er van je verwacht wordt, kun je er ook niet aan voldoen.

Verbetertraject

Vaak wordt er een verbetertraject gestart, waarbij alle punten duidelijk op papier worden gezet en er ook afspraken worden gemaakt over het tijdspad. De werkgever heeft ook de verantwoordelijkheid om mee te werken aan het verbetertraject in de vorm van bijvoorbeeld extra coaching, extra contact momenten of bijscholing. Vraag hier gerust naar als de werkgever hier zelf niet mee komt. Krijg je, naar jou idee, niet genoeg tijd en mogelijkheden om te verbeteren, trek dan aan de bel.

Personeelsbeoordeling

In ambtenarenland moet alles goed volgens de regels. Het is dan ook belangrijk dat de personeelsbeoordeling op de juiste manier wordt gedaan, door de juiste persoon en op de juiste manier. Ben je het niet eens met de beoordeling, dien dan gelijk schriftelijk bezwaar in.

Bezwaar ongeschiktheidsontslag

Krijg je een negatieve beoordeling, maak dan zeker bezwaar. Als je hier niet op reageert, ga je als het ware akkoord met de negatieve punten. Een negatieve beoordeling zal zeker doorwerken in het uiteindelijke ontslagbesluit. Ook tegen het ontslagbesluit op basis van ongeschiktheid kun je bezwaar maken. Geef in jouw bezwaar heel duidelijk aan wat er volgens jou aan de hand is, waarom je het er niet mee eens bent en geef hierbij aan of je de kans hebt gekregen om te verbeteren.

Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht is een aparte tak van sport. Een gewone jurist of advocaat heeft vaak niet de kennis in huis, die nodig is. Wij adviseren in dit soort gevallen dan ook om een ambtenarenrechtspecialist in de arm te nemen. Deze weet precies hoe het er in de ambtenarenwereld aan toe gaat en kan je goed helpen bij je bezwaar of het verdere traject. Wil je in contact komen met een ambtenarenrechtspecialist bij jou in de buurt, dan helpen wij je graag verder.