Enige tijd geleden werd bekend dat veel mensen vermoedelijk onterecht gebruik maken van de WIA-uitkeringen. Dit heeft het UWV niet goed in kaart door een gebrek aan herkeuringen. Het UWV is zich dan ook meer gaan richten op het herkeuren van de WIA. Bij de herkeuring van de WIA wordt opnieuw bekeken of je nog steeds in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Daarnaast wordt gekeken of WIA-uitkering even hoog blijft.

Doel is bezuinigen

Het uiteindelijke doel van het UWV is bezuinigen. Het gevaar is dat mensen die daadwerkelijk arbeidsongeschikt zijn hier slachtoffer van worden. Zo kan het bij een herkeuring gebeuren dat de UWV arbeidsdeskundige besluit dat je toch arbeidsgeschikt bent of dat het arbeidsongeschiktheidspercentage voor de WIA moet worden verlaagd. In dat geval wordt de uitkering verlaagd of in het ergste geval stopgezet.

Bezwaar herkeuring WIA

Natuurlijk hoef je niet zomaar akkoord te gaan met het besluit van het UWV om jouw uitkering gedeeltelijk of helemaal stop te zetten. Je kunt hiertegen in bezwaar gaan. Het is belangrijk om dit op tijd te doen en hier ook hulp bij in te schakelen.

Gemakkelijk advocaat inschakelen bij bezwaar UWV

Het inschakelen van een advocaat om bezwaar te maken tegen een besluit van het UWV brengt meestal niet heel veel kosten met zich mee. Vaak komen mensen die in een uitkeringssituatie zitten in aanmerking voor een toevoeging en hoeven zij alleen een eigen bijdrage te betalen. Zit je boven de grens van een toevoeging, dan worden de kosten van de procedure neergelegd bij het UWV als de zaak gewonnen wordt.

Hulp bezwaar herkeuring WIA

Heb je hulp nodig bij het indienen van een bezwaar tegen de herkeuring van de WIA bij het UWV? Neem vrijblijvend contact op met onze juridische medewerkers. Samen nemen we jouw situatie door en indien nodig brengen wij je graag in contact met een gespecialiseerde advocaat bij jou in de buurt die hierbij kan helpen.