“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Flexwerkers

 • Ook als flexwerker krijg je de nodige bescherming.
 • Zorg dat je weet wat jouw rechten en plichten zijn!
 • Heb jij vragen over de situatie op je werk? Je mag ons altijd even bellen!
9,5
Klanten vertellen

1321 beoordelingen

Lees voor

Flexwerkers zijn werknemers zonder vast arbeidscontract. Er zijn verschillende vormen van flexwerk. Zo kun je als uitzendkracht of oproepkracht bij een bedrijf aan het werk, maar ook vakantiewerk of detachering vallen onder de noemer flexwerk. Het aantal flexwerkers in Nederland wordt steeds groter. Dit komt vooral omdat  flexwerkers makkelijk door werkgevers zijn in te zetten, maar helaas kan je als flexwerker vaak ook makkelijk ontslag krijgen.

Let op:
Wil de werkgever jouw tijdelijke contract niet verlengen, dan moet hij dat uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk laten weten. Dit heet de aanzegtermijn. Doet de werkgever dat niet, dan is hij jou een maand extra salaris verschuldigd.

Zekerheid flexwerkers

Als flexwerker mis je een stukje zekerheid. Je weet nooit van tevoren hoeveel uren je moet werken en hoeveel je komende maand krijgt uitbetaald. Toch krijgen flexwerkers steeds meer rechten. Vooral de Wet Werk en Zekerheid zorgt ervoor dat de positie van flexwerkers en medewerkers met tijdelijke contracten flink is versterkt. Hierdoor komen flexwerkers eerder in aanmerking voor een vast contract en lopen zij minder risico’s.

Veranderingen flexwerkers door Wet Werk en Zekerheid

Even de belangrijkste wijzigingen uit de Wet Werk en Zekerheid voor flexwerkers op een rijtje.

 • Geen proeftijd: in tijdelijke contracten korter dan zes maanden mag geen proeftijd meer worden opgenomen.
 • Geen concurrentiebeding of relatiebeding: in tijdelijke contracten mag ook geen concurrentiebeding of relatiebeding meer worden opgenomen. Dit mag een werkgever alleen nog in uitzonderlijke situaties.
 • Aanzegtermijn: loopt jouw tijdelijke contract af, dan is de werkgever verplicht om je uiterlijk een maand van tevoren te laten weten dat dit niet verlengd wordt.
 • Contract uitzendkracht: als uitzendkracht kun je eerder een contract krijgen. Na anderhalf jaar kun je aanspraak maken op een tijdelijk arbeidscontract bij de uitzendorganisatie.
 • Loondoorbetaling na zes maanden: in de arbeidsovereenkomst kan worden opgenomen dat er tijdens de eerste zes maanden van de overeenkomst geen loondoorbetalingsplicht is. Dus als je een werknemer niet nodig heb, hoef je ook niet te betalen. Hierin verandert niets. Maar in veel CAO’s is geregeld dat deze periode onbeperkt verlengd mag worden. Dit mag nu na zes maanden niet meer als het om structurele werkzaamheden gaat. 
 • Nul urencontracten beperkt: een nul urencontract is de meest flexibele vorm van een arbeidscontract. Als werkgever kan je zelf bepalen hoeveel uur je de werknemer laat werken. Voor de werknemer brengt dit nogal wat onzekerheden met zich mee. In de zorg worden nul urencontracten helemaal verboden. Voor de overige nul urencontracten is de begrenzing van de uitsluiting loonbetaling een belangrijke regeling. Daarnaast moet de werknemer sneller geïnformeerd worden over het aantal uren dat gewerkt moet worden.

Veranderingen Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Na de veranderingen in de Wet Werk en Zekerheid wordt de positie van veel flexwerkers nog iets beter beschermd door de veranderingen die de Wet arbeidsmarkt in balans met zich meebrengt. Deze wijzigingen gelden puur voor werknemers die werken onder een oproepcontract. Hieronder vallen ook nul urencontracten en min-max overeenkomsten. De veranderingen op een rijtje:

 • De werkgever is verplicht om je ten minste vier dagen van te voren schriftelijk op te roepen. Zo weten oproepkrachten ten minste vier dagen van te voren waar zij aan toe zijn. Komt de oproep niet op tijd, dan mag je weigeren. Wordt de oproep binnen die vier dagen ingetrokken, dan moeten de ingeplande uren toch worden uitbetaald.
 • De opzegtermijn van oproepkrachten wordt gelijk gesteld aan de oproeptermijn van de werkgever en is dus vier dagen.
 • Ben je een jaar in dienst geweest, dan is de werkgever verplicht je een vast aantal uren te bieden. Het aanbod dat je krijgt moet ten minste gelijk zijn aan het gemiddelde aantal uren dat je dat jaar hebt gewerkt. Je mag het aanbod weigeren of onderling een andere afspraak maken. Doet de werkgever dit niet, dan kun je actie ondernemen en salaris vorderen. Je moet het aanbod wel binnen een maand accepteren anders komt het te vervallen. Jullie nieuwe afspraken gaan uiterlijk in op de eerste dag van de 15e maand dat je in dienst bent. Eerder mag, later niet.

Veranderingen Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden

Vanaf 1 augustus 2022 treedt de Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden in werking. Ook hierin is aandacht voor de verdere bescherming van flexwerkers. Zo is in deze wet het recht op een voorspelbaar werkpatroon opgenomen. Verandert jouw rooster iedere week en is jouw werkpatroon totaal onvoorspelbaar? In dat geval mag je na 26 weken dienstverband vragen om meer voorspelbare uren. De werkgever is verplicht om hier binnen een maand op te reageren (bij bedrijven met minder dan 10 werknemers ligt deze termijn op drie maanden). Hoor je niets, dan wordt jouw verzoek automatisch ingewilligd. 

Vragen of hulp nodig?

Ben jij flexwerker en heb je problemen op je werk of krijg je te maken met ontslag? Neem dan gerust contact met ons op voor gratis juridisch advies. Wij helpen je graag!

Meer informatie