In het voorjaar van 2006 is het dienstjarenbeginsel vervangen door het afspiegelingsbeginsel. Het dienstjarenbeginsel was gebaseerd op het principe ‘last in, first out’. De werknemer die als laatste binnen een bedrijf was aangenomen, moest als eerste afvloeien. Als voorwaarde gold dat er sprake was van uitwisselbare, vergelijkbare en gelijkwaardige functies.