“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Ontslag door regelmatig ziekteverzuim

  • Regelmatig ziekteverzuim kan leiden tot ontslag.
  • Stapt de werkgever naar de kantonrechter? Schakel onze hulp in!
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Lees voor

Net als bij langdurige arbeidsongeschiktheid geldt voor de werkgever een opzegverbod bij regelmatig ziekteverzuim. Ziekte mag eigenlijk nooit een reden zijn voor ontslag. Dit wil echter niet zeggen, dat je niet ontslagen kunt worden!

Ontslag bij regelmatig ziekteverzuim

Wil de werkgever je ontslaan omdat je regelmatig ziek bent, dan moet hij een ontslagverzoek om persoonlijke redenen indienen bij de kantonrechter. De werkgever moet dan aantonen, dat het productieproces of jouw collega’s onevenredig zwaar onder druk komen te staan doordat jij regelmatig ziek bent. Het bedrijf moet dus eigenlijk in de problemen komen door jouw ziek zijn.

Bij een verzoek om ontslag wegens regelmatig ziekteverzuim kijkt de kantonrechter onder meer naar:

  • De gevolgen van jouw ziekteverzuim voor de organisatie.
  • De hoogte van het ziekteverzuim in de rest van de organisatie.
  • De mogelijkheden om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

De kantonrechter kijkt ook in hoeverre het regelmatige ziekteverzuim veroorzaakt is door arbeidsgerelateerde omstandigheden.

Ontslag met wederzijds goedvinden bij regelmatig ziekteverzuim

Als de werkgever je wil ontslaan omdat je regelmatig ziek bent, kan hij ook voorstellen om je arbeidscontract met wederzijds goedvinden te beëindigen. Let erop dat je als zieke werknemer een groot risico loopt als je instemt met een beëindiging met wederzijds goedvinden. Je kan namelijk in de problemen komen met het aanvragen van een uitkering! Vraag één van onze ontslagspecialisten altijd om advies voordat je een handtekening zet.

Let op:
Is de werkgever van mening dat je te vaak ziek bent? Ga samen op zoek naar een goede oplossing! Werk hier ook zoveel mogelijk aan mee, dan kan jou niets verweten worden.

Ontslag bij regelmatig ziekteverzuim voorkomen

Je kan zelf de kans dat je ontslagen wordt verkleinen, door behulpzaam te zijn in het verminderen van jouw ziekteverzuim. Zo ben je als werknemer verplicht om mee te werken aan re-integratie. Ook moet je je houden aan de verzuimregels. Meld je op tijd ziek en doe dit op de juiste manier. Probeer aan alle kanten mee te werken om het verzuim te vermijden. Mocht dit betekenen dat je een andere passende functie moet gaan doen, dan moet je hieraan meewerken.

Je wordt toch ontslagen omdat je regelmatig ziek bent

Laat je niet van de wijs brengen als jouw werkgever je meedeelt, dat je ontslag krijgt omdat je regelmatig ziek bent. De werkgever moet daarvoor onder meer een overzicht van jouw ziekteverzuim van de afgelopen drie jaar overleggen. Zorg er hoe dan ook voor dat je verweer voert. Ook als de werkgever toestemming heeft gekregen om je te ontslaan. Als je geen verweer voert, kun je moeilijkheden krijgen bij het aanvragen van een uitkering!

Kantonrechter en cumulatiegrond

Is jouw regelmatige ziekteverzuim onvoldoende reden voor ontslag, dan kan de werkgever ook besluiten om naar de kantonrechter te stappen om jou te ontslaan op basis van de cumulatiegrond. Maakt de werkgever gebruik van deze cumulatiegrond, dan betekent dit dat hij meerdere ontslagredenen met elkaar mag combineren. Laat je in dit soort situaties altijd bijstaan door een goede advocaat. Die kan het ontslag voorkomen of ervoor zorgen dat je een zo hoog mogelijke ontslagvergoeding mee krijgt.

Bel direct voor juridische hulp

Ben jij op zoek naar een goede advocaat? Neem dan contact op met onze juridisch adviseurs. Zij bespreken jouw situatie en geven jou gratis juridisch advies. Direct advies? Bel ons dan op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten).

Meer informatie