Net als bij langdurige arbeidsongeschiktheid geldt voor de werkgever een opzegverbod bij regelmatig ziekteverzuim. Dit wil echter niet zeggen, dat je niet ontslagen kunt worden!

Ontslag bij regelmatig ziekteverzuim

Wil de werkgever je ontslaan omdat je regelmatig ziek bent, dan moet hij een ontslagverzoek om persoonlijke redenen indienen bij de kantonrechter. De werkgever moet dan aantonen, dat het productieproces of jouw collega’s onevenredig zwaar onder druk komen te staan doordat je regelmatig ziek bent.

Bij een verzoek om ontslag wegens regelmatig ziekteverzuim kijkt de kantonrechter onder meer naar:

  • de gevolgen van jouw ziekteverzuim voor de organisatie
  • de hoogte van het ziekteverzuim in de rest van de organisatie
  • de mogelijkheden om de arbeidsomstandigheden te verbeteren

De kantonrechter kijkt ook in hoeverre het regelmatige ziekteverzuim veroorzaakt is door arbeidsgerelateerde omstandigheden.

Ontslag met wederzijds goedvinden bij regelmatig ziekteverzuim

Als de werkgever je wil ontslaan omdat je regelmatig ziek bent, kan hij ook voorstellen om je arbeidscontract met wederzijds goedvinden te beëindigen. Let erop dat je als zieke werknemer een groot risico loopt als je instemt met een beëindiging met wederzijds goedvinden. Je kan namelijk in de problemen komen met het aanvragen van een uitkering! Vraag een ontslagspecialist altijd om advies voordat je een handtekening zet.

Ontslag bij regelmatig ziekteverzuim voorkomen

Je kan zelf de kans dat je ontslagen wordt verkleinen, door behulpzaam te zijn in het verminderen van jouw ziekteverzuim. Zo ben je als werknemer verplicht om mee te werken aan re-integratie. Ook moet je je houden aan de verzuimregels. Als de werkgever je bijvoorbeeld een andere passende functie aanbiedt, moet je hier aan meewerken.

Je wordt toch ontslagen omdat je regelmatig ziek bent

Laat je niet van de wijs brengen als jouw werkgever je meedeelt, dat je ontslag krijgt omdat je regelmatig ziek bent. De werkgever moet daarvoor onder meer een overzicht van jouw ziekteverzuim van de afgelopen drie jaar overleggen. Zorg er hoe dan ook voor dat je verweer voert. Ook als de werkgever toestemming heeft gekregen om je te ontslaan. Als je geen verweer voert, kun je moeilijkheden krijgen bij het aanvragen van een uitkering! Tip: Laat je bijstaan door een juridisch adviseur als je verweer voert!