“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Kortgedingprocedure

  • Is er snel een uitspraak van de rechter nodig? Dan kun je een kortgedingprocedure starten.
  • Heb je een advocaat nodig voor een kort geding? Wij helpen je verder!
9,5
Klanten vertellen

1294 beoordelingen

Lees voor

Is er een spoedeisende zaak waar de rechter naar moet kijken, dan kan dit met een kortgedingprocedure. Door een kortgedingprocedure aan te spannen kan je alles wat versnellen. De rechter neemt na een paar weken een voorlopig besluit. Vaak leggen de partijen die betrokken zijn bij de rechtszaak zich neer bij deze voorlopige beslissing.

In sommige ontslagsituaties is het mogelijk zo’n procedure te starten. Ook kan een kort geding worden gestart als de werkgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt en niet reageert op een loonvorderingsbrief. Een arbeidsrecht advocaat kan je hier meer over vertellen. Bel ons op werkdagen vrijblijvend op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten).

Bodemprocedure

Een kortgedingprocedure gaat snel. Dat betekent dat in zo’n procedure de zaak ook niet tot de bodem wordt uitgezocht. Het blijft bij de hoofdlijnen. Vaak is het voor de rechter op basis daarvan al duidelijk wat er precies aan de hand is. Is de zaak complexer en is het wel belangrijk om er echt in te duiken, dan is een bodemprocedure meer op zijn plek. Wil één van de partijen na het kortgeding toch dat er dieper op de zaak wordt ingegaan, dan kan er een bodemprocedure worden opgestart.

Advocaat inschakelen of niet?

Wil jij naar de kantonrechter stappen omdat jij het niet eens bent met het ontslag of betaalt jouw werkgever het loon maar niet, dan mag je dit eventueel zelf doen. Je bent niet verplicht om een advocaat of jurist in te schakelen. Het is echter wel verstandig om dit wel te doen. De kans van slagen is over het algemeen een stuk groter als jij je laat bijstaan door een specialist.

Hoe gaat zo’n kortgeding in zijn werk?

Een kortgeding over bijvoorbeeld een loonconflict bestaat uit een aantal duidelijke stappen.

  1. Dagvaarden (het starten van het kortgeding)
  2. Reactie werkgever
  3. Zitting
  4. Uitspraak (vonnis)
  5. Bodemprocedure of hoger beroep

1. Dagvaarden (het starten van het kortgeding)

Geeft de werkgever niet thuis en komt er geen enkele reactie op jouw loonvorderingsbrieven, dan heb je op een gegeven moment eigenlijk geen andere keus dan het starten van een kortgedingprocedure. Dit doe je door de werkgever te dagvaarden. Een advocaat kan je hierbij helpen.

Wil je alles zelf doen, dan kan je contact opnemen met de gerechtsdeurwaarder. Deze schrijft de dagvaarding, zorgt ervoor dat de werkgever deze krijgt (betekenen) en stuurt alles naar de kantonrechter.

2. Reactie werkgever

De vraag is nu hoe de werkgever gaat reageren. Is hij geschrokken van de dagvaarding, dan kan het best zijn dat hij nu wel ineens tot betaling over gaat. De werkgever zal dan contact met jou opnemen, waarna je kan besluiten de procedure in te trekken. Komt er geen reactie of weigert de werkgever opnieuw om te betalen, dan kan hij al zijn stukken naar de rechtbank toesturen.

3. Zitting

Tijdens de zitting krijg jij (of jouw advocaat) als eerste het woord. Je vertelt wat er aan de hand is, wat je precies vraagt en waarom. Het kan zijn dat de rechter nog vragen stelt. Nadat jij jouw zegje hebt gedaan, is het de beurt aan de werkgever. Hierna zal de rechter aangeven hoe hij/ zij de zaak ziet.

De rechter bekijkt welke oplossing in jullie situatie het beste zou zijn. Zo kan het zijn dat jullie de mogelijkheid krijgen om te schikken, stelt de rechter mediation voor of komt er een heel duidelijk vonnis waar jullie je allebei aan moeten houden.

4. Uitspraak (vonnis)

Komt er een schikking of een mediationtraject, dan volgt er verdere geen uitspraak. Is hier geen sprake van dan komt de rechter met een vonnis. De rechter kan jouw vordering toewijzen of afwijzen.

Wordt jouw vordering toegewezen, dan bepaalt de rechter wat de werkgever precies moet gaan betalen. Hierbij kan je denken aan het achterstallige loon, maar ook de wettelijke verhoging, de wettelijke rente en de proceskosten.

Is jouw vordering volgens de rechter niet terecht, dan wordt deze afgewezen. Het kan dan zijn dat jij verantwoordelijk wordt gesteld voor de betaling van de proceskosten.

5. Bodemprocedure of hoger beroep

Meestal is het probleem na de uitspraak verder opgelost. Toch kan het zijn dat één van de partijen het niet eens is met de uitspraak van de rechter. In dat geval kan deze persoon ervoor kiezen een bodemprocedure te starten, waarbij er meer onderzoek zal plaatsvinden of in hoger beroep te gaan.

Vragen kortgedingprocedure of bodemprocedure

Heb je vragen over hoe een  kortgedingprocedure of bodemprocedure in z’n werk gaat of heb je een advocaat nodig? Bel ons op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten) of vul het contactformulier in. Onze juridische specialisten luisteren naar jouw verhaal en helpen je vervolgens vrijblijvend verder.

Meer informatie