“Sinds 2005 jouw online juridische hulp”

Kortgedingprocedure

 • Start een kortgedingsprocedure als er snel een uitspraak van de rechter nodig is.
 • Onze advocaten helpen jou direct!
9,5
Klanten vertellen

1365 beoordelingen

Lees voor

Is er een spoedeisende zaak waar de rechter naar moet kijken, dan kan dit met een kortgedingprocedure. Door een kortgedingprocedure aan te spannen kan je dit versnellen. De rechter neemt na een paar weken een voorlopig besluit. Vaak leggen de partijen die betrokken zijn bij de rechtszaak zich neer bij deze voorlopige beslissing.

In sommige ontslagsituaties is het mogelijk om een kortgedingsprocedure te starten. Ook kan een kort geding worden gestart als de werkgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt en niet reageert op een loonvorderingsbrief. Onze arbeidsrecht advocaat legt je graag uit hoe het werkt en pakt dit graag voor je op. Hulp nodig? Bel ons op werkdagen vrijblijvend op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten).

Bodemprocedure

Een kortgedingprocedure gaat snel. Dat betekent dat in zo’n procedure de zaak niet tot de bodem wordt uitgezocht. Het blijft bij de hoofdlijnen. Vaak is het voor de rechter op basis daarvan al duidelijk wat er precies aan de hand is. Is de zaak complexer en is het wel belangrijk om er echt in te duiken, dan is een bodemprocedure meer op zijn plek. Wil één van de partijen na het kortgeding toch dat er dieper op de zaak wordt ingegaan, dan kan er een bodemprocedure worden opgestart.

Advocaat inschakelen of niet?

Wil jij naar de kantonrechter stappen omdat jij het niet eens bent met het ontslag of betaalt jouw werkgever het loon maar niet, dan mag je dit eventueel zelf doen. Je bent niet verplicht om een advocaat of jurist in te schakelen. Het is echter wel verstandig om dit te doen. De kans van slagen is een stuk groter als jij je laat bijstaan door een specialist. Wij helpen je hier graag bij. Bel ons op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten) en we brengen je in contact met een ervaren arbeidsrechtspecialist die jou helpt.

Wanneer kan je een kort geding starten?

Hieronder wat voorbeelden waarbij je een kort geding kan starten:

 1. Loonvordering
 2. Ziekteverzuim
 3. Ontslag op staande voet
 4. Non-actief of schorsing
 5. Oneens met een functiewijziging
 6. Geschil concurrentiebeding

1. Loonvordering

Je werkgever is plotseling gestopt met het betalen van je loon. Aanleiding is bijvoorbeeld een conflict wegens ziekteverzuim of een ontslag op staande voet. Bij een onverwachte loonstop is al snel sprake van een spoedeisend belang. Als je geen loon meer betaald krijgt, kun je aardig in de problemen komen, want je vaste lasten lopen gewoon door. Er is dus een snelle beslissing van de rechter nodig. In kort geding kun je bij de rechter jouw loon vorderen. 

2. Ziekteverzuim

Je werkgever betaalt je geen loon, omdat hij bijvoorbeeld niet gelooft dat je echt ziek bent. Of je werkgever vindt dat je niet voldoende aan je re-integratie meewerkt.

3. Ontslag op staande voet

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet aan nogal wat strenge wettelijke voorwaarden zijn voldaan. Vaak blijkt een ontslag op staande voet bij een rechter geen stand te kunnen houden. Reageer bij een ontslag op staande voet dan ook meteen met een loonvordering in kort geding. De rechter in kort geding kan het ontslag op staande voet niet terugdraaien. Hij kan alleen een uitspraak doen over het betalen van je loon. Voor het terugdraaien van je ontslag moet je echt naar de kantonrechter en een bodemprocedure starten. Let erop dat je dit uiterlijk binnen twee maanden na je ontslag op staande voet je zaak indient bij de rechtbank. Ben je te laat, dan is je ontslag op staande voet niet meer terug te draaien! Je werkgever kan ook om andere redenen van mening zijn dat hij je ineens geen loon meer hoeft te betalen. Heb je te maken met een plotselinge loonstop? Of ben je op staande voet ontslagen? Leg je daar niet zomaar bij neer. Wij helpen je bij alle juridische arbeidskwesties. Neem vrijblijvend contact met ons op om je te adviseren.

4. Non-actief of schorsing

Wanneer jouw werknemer je op non-actief zet of schorst mag je (tijdelijk) jouw werkzaamheden niet meer uitvoeren. De werkgever moet hier een goede reden voor hebben en het mag niet te lang duren. Jouw werkgever moet je loon doorbetalen in deze periode tenzij er afwijkende afspraken in je cao of arbeidsovereenkomst staan.

5. Oneens met een functiewijziging

Soms komt het voor dat een werkgever een werknemer een andere functie wil geven. Dit kan doordat de organisatie verandert of doordat een werknemer niet functioneert. Op zich kan dit alleen als jij het daarmee eens bent. In jouw contract of cao kan staan dat de arbeidsvoorwaarden zonder jouw toestemming gewijzigd mogen worden. Er moet wel sprake zijn van een zwaarwegend bedrijfsbelang. En bij disfunctioneren moet er een verbetertraject aan vooraf zijn gegaan.

6. Geschil concurrentiebeding

Probeer eerst te overleggen met jouw werkgever over het laten vervallen van de concurrentiebeding. Wanneer dit niet lukt kan je aan de rechter vragen om het concurrentiebeding te schorsen of op te heffen.

Hoe gaat zo’n kortgeding in zijn werk?

Een kortgeding over bijvoorbeeld een loonconflict bestaat uit een aantal duidelijke stappen.

 1. Dagvaarden (het starten van het kortgeding)
 2. Reactie werkgever
 3. Zitting
 4. Uitspraak (vonnis)
 5. Bodemprocedure of hoger beroep

1. Dagvaarden (het starten van het kortgeding)

Geeft de werkgever niet thuis en komt er geen enkele reactie op jouw loonvorderingsbrieven, dan heb je op een gegeven moment eigenlijk geen andere keus dan het starten van een kortgedingprocedure. Dit doe je door de werkgever te dagvaarden. Een advocaat kan je hierbij helpen.

Wil je alles zelf doen, dan kan je contact opnemen met de gerechtsdeurwaarder. Deze schrijft de dagvaarding, zorgt ervoor dat de werkgever deze krijgt (betekenen) en stuurt alles naar de kantonrechter.

2. Reactie werkgever

De vraag is nu hoe de werkgever gaat reageren. Is hij geschrokken van de dagvaarding, dan kan het best zijn dat hij nu wel ineens tot betaling over gaat. De werkgever zal dan contact met jou opnemen, waarna je kan besluiten de procedure in te trekken. Komt er geen reactie of weigert de werkgever opnieuw om te betalen, dan kan hij al zijn stukken naar de rechtbank toesturen.

3. Zitting

Tijdens de zitting krijg jij (of jouw advocaat) als eerste het woord. Je vertelt wat er aan de hand is, wat je precies vraagt en waarom. Het kan zijn dat de rechter nog vragen stelt. Nadat jij jouw zegje hebt gedaan, is het de beurt aan de werkgever. Hierna zal de rechter aangeven hoe hij/ zij de zaak ziet.

De rechter bekijkt welke oplossing in jullie situatie het beste zou zijn. Zo kan het zijn dat jullie de mogelijkheid krijgen om te schikken, stelt de rechter mediation voor of komt er een heel duidelijk vonnis waar jullie je allebei aan moeten houden.

4. Uitspraak (vonnis)

Komt er een schikking of een mediationtraject, dan volgt er verdere geen uitspraak. Is hier geen sprake van dan komt de rechter met een vonnis. De rechter kan jouw vordering toewijzen of afwijzen.

Wordt jouw vordering toegewezen, dan bepaalt de rechter wat de werkgever precies moet gaan betalen. Hierbij kan je denken aan het achterstallige loon, maar ook de wettelijke verhoging, de wettelijke rente en de proceskosten.

Is jouw vordering volgens de rechter niet terecht, dan wordt deze afgewezen. Het kan dan zijn dat jij verantwoordelijk wordt gesteld voor de betaling van de proceskosten.

5. Bodemprocedure of hoger beroep

Meestal is het probleem na de uitspraak verder opgelost. Toch kan het zijn dat één van de partijen het niet eens is met de uitspraak van de rechter. In dat geval kan deze persoon ervoor kiezen een bodemprocedure te starten, waarbij er meer onderzoek zal plaatsvinden of in hoger beroep te gaan.

Vragen kortgedingprocedure of bodemprocedure

Heb je vragen over hoe een  kortgedingprocedure of bodemprocedure in z’n werk gaat of heb je een advocaat nodig? Bel ons op 088-6002800 (gebruikelijke belkosten) of vul het contactformulier in. Onze juridische specialisten luisteren naar jouw verhaal en helpen je vervolgens vrijblijvend verder.

Meer informatie